3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

1.ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ :
Το Δ.Σ. συζήτησε για τη διάθεση δασκάλων για την παράλληλη στήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με αναλογία ενός δασκάλου σε δύο παιδιά εβδομαδιαίως.
Έκρινε πως…..
Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες η τοποθέτηση ενός δασκάλου παράλληλης στήριξης για τρεις ημέρες την εβδομάδα σε ένα παιδί και για δύο ημέρες σε άλλο παιδί συνιστά σοβαρό παιδαγωγικό πρόβλημα αφού κανένα από τα δύο παιδιά δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη στήριξη για να παρακολουθήσει την τάξη του. Το πρόβλημα είναι εκτός από παιδαγωγικό, ηθικό και επιστημονικό αφού οι δάσκαλοι της παράλληλης στήριξης δεν έχουν καν τη δυνατότητα να εισπράξουν το παιδαγωγικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους.  Είναι τουλάχιστο λυπηρό και καταδικαστέο το σημαντικότατο κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο που κάνουν οι συνάδελφοι της παράλληλης στήριξης να υπονομεύεται από λογικές συμβιβασμού των  πραγματικών αναγκών των παιδιών στην οικονομίστικη λογική του υπουργείου.
Το Δ.Σ. καλεί τη διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής να δει με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα αυτό και να αποκαταστήσει το λάθος τοποθετώντας δασκάλους για όλους τους μαθητές που έχουν ανάγκη παράλληλης στήριξης.
Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη για μαζικούς διορισμούς ώστε να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες με εκπαιδευτικούς με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας.

2. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ :

Στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί δεχόμενοι τη συνεχιζόμενη βάρβαρη επίθεση των αντιλαϊκών μέτρων είναι απαραίτητη η καλή ενημέρωση όλων των συναδέλφων αλλά και η αλληλεγγύη μεταξύ μας ώστε να ισχυροποιήσουμε το μέτωπο της αντίστασης ενάντια στα μέτρα υπερασπιζόμενοι το βιοτικό επίπεδο  των οικογενειών μας.
Μ’ αυτά τα δεδομένα είναι κρίσιμος ο ρόλος των διευθυντών συναδέλφων που έχουν τη ευθύνη να οργανώσουν την όσο το δυνατό καλύτερη πρόσβαση των συναδέλφων στην αλληλογραφία του συλλόγου αλλά και να διευκολύνουν την ενημέρωσή τους από τα κλιμάκια του Δ.Σ.
Συνάδελφοι
Σας καλούμε όλους
•    να ισχυροποιήσετε τους δεσμούς με το σύλλογο
•    να δυναμώσετε με τη συμμετοχή σας σε κάθε δράση του συλλόγου
•    να μη διστάζετε  να απευθύνεστε στο σύλλογο για κάθε πρόβλημα είτε αφορά την επαγγελματική και επιστημονική μας υπόσταση είτε αφορά τη σχολική μονάδα είτε αφορά εσάς προσωπικά

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης