ΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΔΣ του Συλλόγου κηρύσσει τρεις τρίωρες στάσεις εργασίας για όλα τα μέλη του για την Πέμπτη 20/11/2014, την Παρασκευή 21/11/2014 και την Δευτέρα 24/11/2014 προκειμένου οι Διευθυντές/ντριες να μη συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Δ/ντή ΠΕ Ν. Χαλκιδικής μετά από το έγγραφό του Φ18/7991/17-11-2014 για την εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης. Οι στάσεις εργασίας θα εφαρμόζονται από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ανάλογα με την ώρα πρόσκλησης των Δ/ντών-τριών τους. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σ’ αυτές προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε συλλογικά απέναντι στις μεθοδεύσεις εφαρμογής της αξιολόγησης.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου