3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η ΔΟΕ με έγγραφό της στις 12/12/2014 ζητάει να στείλουμε τον αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν ή όχι στην αυτοαξιολόγηση –αξιολόγηση.
Σας αποστέλλουμε φόρμα συμπλήρωσης για κάθε σχολική μονάδα . Η φόρμα θα συμπληρωθεί με ευθύνη του /της Δ/ντή-τριας, Πρ/νου-νης της σχολικής μονάδας. Η φόρμα πρέπει να αποσταλεί στο email του συλλόγου μέχρι τη Δευτέρα 22/12/2014.

Καταγραφή

About Sechal Αριστοτέλης