ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΔΣ

Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» θα συνεδριάσει την Πέμπτη 05/02/2015 ώρα 16:00, στο 2ο Νηπ. Ν. Μαρμαρά με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση – Αλληλογραφία
2. Κανονισμός λειτουργίας ΔΣ
3. Εξομοίωση.
4. Σεμινάρια ΤΠΕ
5. Αμοιβές στελεχών εκπαίδευσης που ενεπλάκησαν στις διαδικασίες αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με το Π.Δ.152/2013. Ακύρωση και διάθεσή τους σε άλλες κοινωνικές δομές ή λειτουργικές ανάγκες σχολικών μονάδων.
6. Υπογραφή των Ε.Ω.Π.
7. Θέμα ΠΕ05 όπως ενημερώθηκε το Δ.Σ. στις 13 Νοεμβρίου 2014
8. Δημιουργία ομάδων εργασίας για την πραγμάτωση των αξόνων του Προγράμματος Δράσης.

About Sechal Αριστοτέλης