Καγκέλη Γιώργου, αναπληρωτή Μηνάογλου Κωνσταντίνου

Του αιρετού Καγκέλη Γιώργου, Τηλ. 6974881497 Email: [email protected]
και του αναπληρωτή αιρετού Μηνάογλου Κωνσταντίνου
(εκλεγμένων με το Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο Ν. Χαλκιδικής)


Ενημερωτικό Σημείωμα – Μάιος 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι

Την Τρίτη, 10 Μαΐου 2016, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδρίασε και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

 • Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 60.

Προτάθηκε από την πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ και έγινε αποδεκτή με ψήφους 3 – 2 (μειοψήφησαν οι δύο αιρετοί) η τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ ΠΕ 60 ανά εβδομάδα (!!!) στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Μαρμαρά για κάλυψη λειτουργικού κενού στο 2ο Νηπιαγωγείο Συκιάς! Δηλαδή, αποφασίσθηκε η μετακίνηση τριών εκπαιδευτικών από τα Νηπιαγωγεία Νέου Μαρμαρά, ανά εβδομάδα έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, για να καλύψουν ανακύπτον κενό στο 2ο Νηπιαγωγείο Συκιάς. Παρά τις περί του αντιθέτου προτάσεις που κατατέθηκαν από τους δύο αιρετούς αποφασίσθηκε αυτή η πρωτοφανής πρακτική. Είναι πράγματι πρωτοφανής η απόφαση αναστάτωσης τριών σχολικών μονάδων στα μέσα Μαΐου, γεγονός που εγείρει σοβαρότατα παιδαγωγικά ζητήματα για 100 μαθητές, αλλά και σοβαρότατα θέματα άμεσα συνυφασμένα με την επαγγελματική μας υπόσταση. Επί του θέματος έχει εμπλακεί το Δ.Σ. του συλλόγου μας.

 

 • Επικύρωση οργανικών κενών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής.

Επικυρώθηκαν οι πίνακες με τα οργανικά κενά των εκπαιδευτικών του νομού. Μετά τη λήψη των αιτήσεων συνταξιοδότησης (5) και με την επιφύλαξη ότι κάποιες μπορεί να μην γίνουν αποδεκτές, τα οργανικά κενά στον νομό έχουν ως εξής: ΠΕ70 : 5 κενά, στη διάθεση 1, ΠΕ 60: 1 κενό, στη διάθεση 0, ΠΕ 06: 21 κενά, στη διάθεση 22, ΠΕ 11: 7 κενά, στη διάθεση 19.

Υ.Γ. Κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες διευκρινίσεις. Εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδελφος μπορεί να λαμβάνει στο προσωπικό του email τα ενημερωτικά δελτία για τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ.


Ενημερωτικό Σημείωμα – Απρίλιος 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Τρίτη, 5 Απριλίου 2016, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδρίασε και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

 • Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου με αμοιβή.

Αφού εξετάστηκαν οι βεβαιώσεις που προσκόμισε, χορηγήθηκε σε συνάδελφο (ΠΕ 06) άδεια να ασκήσει εξωδιδακτικό έργο με αμοιβή. (Ομόφωνα)

 • Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σε συνάδελφο (ΠΕ 70). (Ομόφωνα)

3ο. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 06.

Προτάθηκε από την Πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ και έγινε ομόφωνα αποδεκτή, η τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 06, η οποία επέστρεψε στο ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής μετά την ανάκληση της μετάθεσης της, στο 2ο Δ. Σχ. Πολυγύρου για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. .

 

 • Επίσης συνεδρίασε το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ για να ανακοινώσει τον πίνακα των υποψηφίων για τη θέση του διευθυντή στο Δ. Σχ. Αγ. Νικολάου, η οποία έμεινε κενή μετά την αυτοδίκαιη παραίτηση του Διευθυντή του σχολείου λόγω ανάληψης καθηκόντων αντιδημάρχου στον Δήμο Σιθωνίας.

 

Ενημερωτικό Σημείωμα – Μάρτιος 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδρίασε και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

 • Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70.

Προτάθηκε από την πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ και έγινε αποδεκτή με ψήφους 3 – 2 (μειοψήφησαν οι δύο αιρετοί) η διάθεση της αναπληρώτριας συναδέλφου ΠΕ 70 για 18 ώρες στο Δ. Σχ. Σημάντρων για κάλυψη άδειας κύησης και για 6 ώρες στο Δ. Σχ. Γερακινής – Καλυβών για κάλυψη ωραρίου αιρετού.

Για τη μείωση του ωραρίου μου και τη διευκόλυνση στα καθήκοντα του αιρετού, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έχω αναφερθεί σε προηγούμενό μου ενημερωτικό.

Είναι υποχρέωση της πολιτείας να καλύπτει τα κενά που προκύπτουν στη μέση της σχολικής χρονιάς με προσλήψεις αναπληρωτών άμεσα και όχι με αποσπασματικές μετακινήσεις συναδέλφων.

 • Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου με αμοιβή.

Αφού εξετάστηκαν οι βεβαιώσεις που προσκόμισε, χορηγήθηκε σε συνάδελφο (ΠΕ 11) άδεια να ασκήσει εξωδιδακτικό έργο με αμοιβή. (Ομόφωνα)

3ο. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 60.

Προτάθηκε από την Πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ και έγινε ομόφωνα αποδεκτή, η τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 60 στο Δ. Σχ. 6ο Ν. Μουδανιών στο δήμο Προποντίδας από υπεραριθμία, με παράλληλη μετακίνηση συναδέλφου ΠΕ 60 σε όμορο Δήμο (Πολυγύρου) στο Δ. Σχ. Γερακινής – Καλυβών μια και δεν υπήρχε κενό στο δήμο Ν. Προποντίδας.

Δυστυχώς αυτό προκάλεσε την μετακίνηση αναπληρώτριας ΕΣΠΑ Νηπιαγωγού από τις Καλύβες στο κενό του Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου που προέκυψε.

 • Επίσης συνεδρίασε το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ και υπέβαλε προς κύρωση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τον τελικό πίνακα των μορίων των υποψηφίων για τη θέση του διευθυντή στο Δ. Σχ. Ορμύλιας.

Υ.Γ. Κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες διευκρινίσεις. Εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδελφος μπορεί να λαμβάνει στο προσωπικό του email τα ενημερωτικά δελτία για τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ.

 


 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδρίασε και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

1o. Πρόταση για αναπληρωτή της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.

Προτάθηκε από την πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ και έγινε ομόφωνα αποδεκτή η τοποθέτηση στη συγκεκριμένη θέση του συναδέλφου Μπρουτζά Σωτήρη (ΠΕ 70) διευθυντή του Ειδικού Σχολείου Πολυγύρου.

2o. Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου με αμοιβή.

Από τους δύο συναδέλφους (ΠΕ 71, ΠΕ 19) που αιτήθηκαν την άδεια, ζητήθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις.

3ο. Πρόταση για λειτουργία Τ.Ε.

Προτάθηκε από την Πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ, μετά από τις αιτήσεις που έχει δεχτεί, να μεταφερθούν μέχρι νεοτέρας τα ανενεργά Τ.Ε. ως εξής: Τ.Ε. Ουρανούπολης στο Δ. Σχ. Ολύνθου, Τ.Ε. Αγ. Μάμαντος στο 2ο Δ. Σχ. Ν. Μουδανιών, Τ.Ε. Ν. Ρόδων στο Δ. Σχ. Ποτίδαιας, Τ.Ε. Αμμολιανής στο Δ. Σχ. Παλιουρίου, Τ.Ε Νεοχωρίου στο Δ. Σχ. Βαρβάρας. (Ομόφωνα)

4ο. Χορήγηση μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικού.

Χορηγήθηκε μειωμένο ωράριο εργασίας σε συνάδελφο ΠΕ 60.5 (Ομόφωνα).

 • Επίσης συνεδρίασε το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ και προχώρησε α) στην καταχώρηση της βαθμολογίας που έλαβαν οι υποψήφιοι για τη θέση του διευθυντή στο Δ. Σχ. Ορμύλιας μετά το πέρας της ψηφοφορίας στη σχολική μονάδα και β) στην ολοκλήρωση και ανάρτηση των πινάκων της τελικής βαθμολογίας.

Υ.Γ. Κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες διευκρινίσεις. Εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδελφος μπορεί να λαμβάνει στο προσωπικό του email τα ενημερωτικά δελτία για τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ.

 


 

2 Ενημερωτικό Σημείωμα – Φεβρουάριος 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδρίασε και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

 • Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου.

Χορηγήθηκε σε συνάδελφο (ΠΕ 11) άδεια να ασκήσει εξωδιδακτικό έργο, αφού ελέγχθηκαν τα στοιχεία που προσκόμισε. (Ομόφωνα)

 • Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ 70 σε τμήμα ΖΕΠ.

Έγινε οριστική τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΖΕΠ στο Δ.Σχ. Καλάνδρας. (Ομόφωνα)

3ο. Μετακινήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Μετακινήθηκαν δύο συνάδελφοι αναπληρώτριες, η μία από Δ.Σχ. Ταξιάρχη (24 ώρες) σε 14 ώρες Δ.Σχ. Ταξιάρχη και 10 ώρες Δ. Σχ. Στρατωνίου και η άλλη από Δ. Σχ. Ν. Ρόδων σε Δ.Σχ. 1ο Ιερισσού, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και για το συμφέρον της υπηρεσίας. (Ομόφωνα)

4ο. Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού.

Συζητήθηκε η ένσταση που υπέβαλε συνάδελφος (ΠΕ 16) για τη μετακίνηση από το σχολείο της οργανικής της, για περισσότερες ώρες από τις επτά που συμπληρώνει ήδη σε άλλα σχολεία (3 ώρες στο 3ο Δ.Σχ. Μουδανιών και 4 ώρες στο 4ο Δ.Σχ. Μουδανιών) και αποφασίστηκε το πρόγραμμα της να παραμείνει ως έχει, χωρίς πλέον να λαμβάνει την υπερωριακή απασχόληση. (Ομόφωνα)

Συνάδελφοι, επειδή η καταβολή υπερωριών απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις, o έλεγχος τελευταία, λόγω οικονομικής στενότητας, είναι ιδιαίτερα σχολαστικός. Είναι σημαντικό να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν αντίστοιχες αποφάσεις λαμβάνονται.

 

5ο. Εισήγηση για τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης

Έγινε συζήτηση εξορθολογισμού λειτουργίας των Τ.Ε. για τη δυνατότητα ίδρυσης νέων τμημάτων εκεί όπου υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών με γνωματεύσεις.

 

6ο. Μείωση ωραρίου εκλεγμένου αιρετού.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μου την Παρασκευή 19/2/2016, σας ενημερώνω πως οι δύο αιρετοί στο ΠΥΣΠΕ, έχουν μείωση ωραρίου κατά την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να συνεδριάζει απρόσκοπτα το υπηρεσιακό συμβούλιο. Ως προς την κάλυψη του υπολειπόμενου διδακτικού μου ωραρίου, προτάθηκε από την πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ η κάλυψη να γίνει από συναδέλφους που δεν κάλυπταν το διδακτικό τους ωράριο στις σχολικές τους μονάδες. Η πρόταση έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή από το σύνολο των μελών του ΠΥΣΠΕ. Η μόνη ένσταση που κατατέθηκε από το συνάδελφο αιρετό Βογιατζή Χρήστο, αφορούσε αποκλειστικά την προέλευση των εκπαιδευτικών. Δεν κατέθεσε καμία άλλη πρόταση, δεν αποχώρησε από το υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά ζήτησε η μετακίνηση να γίνει ΜΟΝΟ από σχολεία του Πολυγύρου.

Θα είχε ενδιαφέρον η δημόσια εξήγησή του για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή του πρόταση, αναλύοντάς μας διεξοδικότερα τα κριτήριά της. Τι διαφορετικό έχουν οι συνάδελφοι του Πολυγύρου, άραγε, από αυτούς των Νέων Μουδανιών. Συμβαίνει κάτι που αγνοούμε;

Εκ μέρους μου διατυπώθηκε ρητά η διάθεση, η οποία και κατατέθηκε στην δ/ντρια εκπαίδευσης, να ΜΗΝ ΜΕΙΩΘΕΙ το ισχύον ωράριό μου και μόνο εφόσον υπάρξει κάποια επιστροφή από άδεια συναδέλφου ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, να τύχω της μείωσης ωραρίου,. υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

Αντιλαμβάνεστε πως αυτό προκαλεί αναμφίβολα ένα σαφές πρόβλημα λειτουργίας στη σχολική μου μονάδα, γεγονός που με υποχρέωσε να το θέσω προς συζήτηση πρωταρχικά στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μου. Οφείλω δημόσια να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ μου στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετώ, ΩΣ ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, για την αμέριστη υποστήριξή τους να συνδράμουν στην αλλαγή του προγράμματος προκειμένου να μην διαταραχθεί η διδακτική συνθήκη της τάξης μου, αλλά και να μην απολέσω, εκ των συνθηκών, τη δυνατότητα να βρίσκομαι σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια. Η σχετική πρόταση, μετά τη στήριξη των συναδέλφων του σχολείου μου, κατατέθηκε στην Δ/ντρια Εκπαίδευσης παρουσία του Δ/ντή της Σχολικής μου μονάδας και έγινε μερικώς αποδεκτή.

Εκφράζω για άλλη μια φορά τη θλίψη μου για τα φαινόμενα εκφυλισμού της συναδελφικότητας και του αρραγούς μετώπου των εκπαιδευτικών, που προφανώς δεν σηματοδοτούν τίποτα μπροστά στην πολιτική επιβίωση ορισμένων ‘’μεγαλοσυνδικαλιστών’’ του νομού μας. Ενεπλάκην στα συνδικαλιστικά δρώμενα για αυτόν ακριβώς το λόγο, να βοηθήσω να γυρίσουμε σελίδα, ώστε κάθε συνάδελφος να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος με το διπλανό του. Εύχομαι ο συνάδελφος ‘’αιρετός όλου του κλάδου’’, να αντιληφθεί, έστω και καθυστερημένα, τους πραγματικούς λόγους συμμετοχής του στο ΠΥΣΠΕ υπερβαίνοντας τον προσωπικό του εγωισμό και την πολιτική του προσδοκία που άλλωστε κανέναν άλλο δεν αφορούν.

 • Ακόμη το Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ προχώρησε στον ορισμό Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. Ορίστηκε η συναδέλφισσα Χριστέλη Ζωή (ΠΕ 70) στην οποία εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο έργο της. Δεν κατατέθηκε άλλη υποψηφιότητα για τη θέση ευθύνης.
 • Τέλος, την Τρίτη 23/02/2016 θα συγκληθεί το Διευρυμένο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με θέμα:
 • Ανακοίνωση του πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη θέση Διευθυντή του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής.- Ανακοίνωση πίνακα μορίων κατά φθίνουσα σειρά.

Υ.Γ. Κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες διευκρινίσεις. Εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδελφος μπορεί να λαμβάνει στο προσωπικό του email τα ενημερωτικά δελτία για τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ.


 

ΑΠAΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ

Καλύβες 19/02/2016

Για μια ακόμη φορά στο χθεσινό υπηρεσιακό συμβούλιο γίναμε μάρτυρες του θεάτρου του παραλόγου στο οποίο έχει αναλωθεί τα τελευταία χρόνια ο αιρετός ΄΄όλων΄΄ των συναδέλφων.
Λειτούργησε, για μια ακόμη φορά, με βάση προφανώς τις αρχές των δημοσίων σχέσεων – τις οποίες εδώ και χρόνια έχει οικοδομήσει, είναι αλήθεια, με ‘’μεγάλο’’ κόπο και με πολλά τηλέφωνα και sms – θέτοντας σε ήσσονος σημασίας ζήτημα την τήρηση της ισονομίας και ισοπολιτείας των συναδέλφων.
Αναμενόμενη συμπεριφορά από τον συγκεκριμένο θα έλεγε κάποιος ενθυμούμενος τον βίο και την πολιτεία του. Δεν έμεινε όμως εκεί! Σαν κερασάκι στην τούρτα ακολούθησε μια κατάπτυστη ανακοίνωση – ενημερωτικό, γεμάτη ψεύδη και ανακρίβειες.
Στην προσπάθεια να ικανοποιήσει το ‘’κοινό του’’, ξεχνά ποιος διαχρονικά ακολουθούσε πιστά και απαρέγκλιτα τις επιταγές της εκάστοτε διοίκησης, προσβάλλοντας τη μνήμη όλων των συναδέλφων στο νομό η οποία τον βεβαιώνουμε δεν είναι ‘’χρυσόψαρου’’.
Διαβεβαιώνω τους συναδέλφους ότι ποτέ δεν τέθηκε θέμα από εμένα ή τον προηγούμενο αιρετό της παράταξης μας Τσενεσίζη Ανδρέα, μείωσης όλου του ωραρίου που δικαιούμασταν ως αιρετοί, γεγονός που γνωρίζει αλλά σκοπίμως αποσιωπά ο ‘’αιρετός όλου του κλάδου’’.
Ζητώ να τοποθετηθούμε δημόσια με τον συνάδελφο αιρετό, παρουσία και των άλλων μελών και μετά από ανάγνωση των πρακτικών της συγκεκριμένης συνεδρίασης να αποδειχθεί τελικά ποιους συναδέλφους εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος αιρετός!
Τέλος, αποχώρησε πράγματι από τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ όπως ηρωικά δηλώνει; Θα βγάλει τρελούς το σύνολο του υπηρεσιακού συμβουλίου; Και επειδή πίσω από το ψέμα κρύβεται η σκοπιμότητα, διαφαίνεται περίτρανα στην ανακοίνωσή του η ψευδοκαταγγελία της διαδικασίας, αλλά πουθενά η δική του πρόταση στο ζήτημα. Έχει πρόταση ή όχι; Μήπως εντός ΠΥΣΠΕ η πρότασή του ήταν να καλυφθούν οι ώρες εξολοκλήρου από συναδέλφους του Πολυγύρου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνάδελφοι των Ν.Μουδανιών έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας και άλλα περίεργα δικά του; Αλήθεια το πνεύμα ‘’αιρετός όλων των συναδέλφων’’ μήπως περιορίζεται στα ‘’χωράφια του’’;
Επειδή λοιπόν προσωπικά εγώ, αλλά και οι συνάδελφοι του ΠΥΣΠΕ παρακολουθήσαμε το μονόπρακτο του παραλόγου από τον ‘’συνάδελφο’’, τον καλώ να υπερασπιστεί πλέον το δικαίωμά μου να συμμετέχω στο ΠΥΣΠΕ σε ώρες συνεδρίασης που ΕΓΩ θα βρίσκομαι στα διδακτικά μου καθήκοντα.


1o Ενημερωτικό Σημείωμα – Φεβρουάριος 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδρίασε και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

1ο. Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών επί των προσωρινών πινάκων μεταθέσεων Σχ. Έτους 2015-2016
Ικανοποιήθηκαν οι τρεις από αυτές, απορρίφθηκε η μία και ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για την τελευταία (Ομόφωνα)

2ο. Διατύπωση πρότασης προς το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με διοικητικό έργο.
3ο. Διατύπωση πρότασης προς το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με ενισχυτική διδασκαλία.
Για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε την ανάγκη για έγκαιρη χρονικά αντιμετώπιση του θέματος για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων, στην αρχή του σχολικού έτους. Σήμερα, οποιαδήποτε ‘’διορθωτική παρέμβαση’’ μόνο αναστάτωση προκαλεί στο πρόγραμμα των σχολείων, αλλά και τους οικογενειακούς προγραμματισμούς των συναδέλφων μας. Η πρόταση της προέδρου έγινε, μετά από σχετική προηγηθείσα προεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, αποδεκτή.

4ο. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων έξι (6) συναδέλφων. (Ομόφωνα)
5ο. Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικού.
Με το τέλος της δίμηνης παραμονής συναδέλφου για τις ανάγκες της υπηρεσίας, στο Δ.Σχ. Ταξιάρχη, λήφθηκε πλέον από το υπηρεσιακό συμβούλιο απόφαση παραμονής της στην ίδια σχολική μονάδα έως τη λήξη του διδακτικού έτους για την κάλυψη του λειτουργικού κενού.

6ο. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΖΕΠ.

Έγινε τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού στο Δ.Σχ. Καλάνδρας.

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε, ανέλαβα την ιδιαίτερα τιμητική θέση αιρετού εκπροσώπου του κλάδου μετά την παραίτηση του Α.Τσενεσίζη, σύμφωνα με τα προτάγματα της παράταξης για εναλλαγή προσώπων, αλλά όχι αρχών. Ευελπιστώ να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας και τις ανησυχίες σας, ιδιαίτερα μιας και οι σημερινές συνθήκες απαιτούν ενότητα του κλάδου και κοινό μέτωπο. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, φιλοδοξώ με την πολύτιμη αρωγή σας στην επίλυση προβλημάτων και κυρίως στην καθιέρωση ισονομίας και ισοτιμίας μεταξύ όλων των συναδέλφων.
Υ.Γ. Κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες διευκρινίσεις. Εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδελφος μπορεί να λαμβάνει στο προσωπικό του email τα ενημερωτικά δελτία για τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ.

About the Author