Βογιατζής Χρήστος

vogiatzis1

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 6944626643
e-mail:cvogiatzis@sch.gr

 

 

 

 


 

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 10/05/2016

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ο Υπουργός Παιδείας με την Υπ΄ Aριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 απόφασή του, ρύθμισε τη λειτουργία του σχολείου για το επόμενο Σχολικό Έτος 2016-2017, συρρικνώνοντας ουσιαστικά το ωράριο των εκπαιδευτικών με άμεσο αποτέλεσμα τους μηδενικούς διορισμούς, τις μηδενικές αποσπάσεις και τις ελάχιστες έως καθόλου προσλήψεις αναπληρωτών. Χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών –δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων-χάνονται από την κατάργηση των σχολείων ΕΑΕΠ.

Στη συνεδρίαση της Βουλής στις 6-5-2016, ψηφίστηκαν οι παρακάτω τροπολογίες που αφορούν τους εκπαιδευτικούς:
1. «Αίτηση παραίτησης μόνιμου/ης εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου». Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το Σχολικό έτος 2016-2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβλήθηκαν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην υπηρεσία τους έως το τέλος του διδακτικού έτους και έως τότε τους καταβάλλεται και ο μισθός τους. Η συγκεκριμένη τροπολογία είναι θετική γιατί οι συνάδελφοι/ισσες που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης θα συνταξιοδοτηθούν με το παλαιό σύστημα χωρίς τις μειώσεις.
2. Η κατανομή των οργανικών θέσεων κατά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Σχολικής Μονάδας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.
3. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, μπορούν να απασχολούνται για τη συμπλήρωση του: α) Σε ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο σχολείο, β) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο σχολείο, γ) Σε υπηρεσίες διοίκησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που υπηρετούν. Την απόφαση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου λαμβάνει ο/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και έγκριση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
4. Οι κενές θέσεις στα Πειραματικά Σχολεία μπορούν να καλύπτονται με αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών, αυξημένων προσόντων, ενός διδακτικού έτους με απόφαση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
5. Τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων, ορίζονται σε μονοθέσια και πολυθέσια. Η οργανικότητα των Νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία Νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/25 και όχι λιγότερο από 1/14 και 1/5 για απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές.

 1. Οι εγγραφές μαθητών γι’ αυτούς που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά το Σχολικό Έτος 2017-2018 θα γίνουν από 1 έως 20 Μαΐου του 2017.

 

Με βάση τα παραπάνω το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε την Τρίτη 10/05/2016 με θέματα:

Α) Οργανικά κενά εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής.

Στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής έχουν κατατεθεί οι παρακάτω αιτήσεις συνταξιοδότησης:

ΠΕ70 Δάσκαλοι: 4

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: 1

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, τις υπουργικές αποφάσεις και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης (εφόσον δεν υπάρξει ανάκληση) στη Χαλκιδική, τα οργανικά κενά είναι τα παρακάτω:

ΠΕ70 Δασκάλων: κενά 5 στη διάθεση 1

ΠΕ60 Νηπιαγωγών: κενά 1 στη διάθεση 0

ΠΕ06 Αγγλικών: κενά 21 στη διάθεση 22

ΠΕ11Φυσ. Αγωγής : κενά 7 στη διάθεση 19

Τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων ή και των πιθανών μετατάξεων.

Β) Μετακίνηση νηπιαγωγών.

Από τη Δευτέρα 9/5/16 έχει δημιουργηθεί κενό εκπαιδευτικού ΠΕ60 στο 2ο Νηπ. Συκιάς, το οποίο λειτουργεί ως κλασικό, από επαπειλούμενη κύηση. Με πρόταση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης μετακινήθηκε εκπαιδευτικός μόνιμη από το Νηπιαγωγείο Ν. Μαρμαρά στη Συκιά και στο Ν. Μαρμαρά τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ΕΣΠΑ αναπληρώτρια ΠΕ60. Η μετακίνηση έγινε εξαιτίας του γεγονότος ότι στη θέση αυτή μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μόνιμος εκπαιδευτικός ή αναπληρωτής του τακτικού προϋπολογισμού αλλά η εκπαιδευτικός που προσλήφθηκε είναι για ολοήμερο νηπιαγωγείο. Οι εκπαιδευτικοί που θα μετακινηθούν θα εναλλάσσονται στη μετακίνηση ανά εβδομάδα έως το τέλος Μαΐου. Οι αιρετοί αντιδράσαμε στην πρόταση της Διοίκησης και η μετακίνηση πέρασε κατά πλειοψηφία 3-2.

Είναι εύλογες οι διαμαρτυρίες των γονέων και των εκπαιδευτικών όταν γίνονται τέτοιες μετακινήσεις μόλις 1,5 μήνα προ του τέλους της σχολικής χρονιάς.

 

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

 

Χρήστος Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων


Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 05/04/2016

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε την Τρίτη 05/04/2016 με τα παρακάτω θέματα και αποφάσισε:

 1. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Κατατέθηκαν και αναγνωρίστηκε η συνάφεια ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ΠΕ70 της Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

 1. Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου.

Εξετάστηκε αίτηση άδειας εξωδιδακτικού έργου για συνάδελφο ΠΕ06 και εγκρίθηκε.

 1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΠΕ

Στη συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ ανακηρύχτηκε ο μοναδικός υποψήφιος διευθυντής για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου.

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ , ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ;
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αρθ. 4 Ν.3687/2008, όπως τροποποιήθηκε από αρθ. 329 παρ. 6 περιπτ. β του Ν. 4072/2012 και αρθ. 36 παρ. 20 του Ν. 4186/2013), οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Απριλίου (21-30).
Ειδικά για φέτος λόγω αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παραίτησης μετατίθεται στις 04/05/2016.

Η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2016-2017

Υπογράφηκε από το υπουργείο Παιδείας Νίκο Φίλη η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2016-17 και από το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου Ημισφαιρίου.

Όσοι από τις/τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2016-2017 και από το ημερολογιακό έτος 2017 για το νότιο ημισφαίριο πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την
αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr .

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 15-4-2016 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα πρωτοκολλούνται αυτόματα.

Πραγματοποίηση 24ωρης Απεργίας την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016.

Εν όψει του προωθούμενου νομοσχεδίου που βάζει ταφόπλακα στο Δημόσιο, καθολικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, η 24ωρη Απεργία της 7ης Απριλίου 2016 και τα παλλαϊκά απεργιακά συλλαλητήρια, πρέπει και μπορεί να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο και άνεργο, συνταξιούχο και νέο, να μετατρέψει τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτησή του σε οργανωμένο αγώνα για την υπεράσπιση της Κοινωνικής Ασφάλισης και να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ακύρωση των προωθούμενων σχεδίων και την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.

Σας καλώ όλους να συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση και στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 7 Απριλίου και ώρα 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

 

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.
Χρήστος Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων


 

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 08/03/2016

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε την Τρίτη 08/03/2016 με τα παρακάτω θέματα και αποφάσισε:

 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΕ70

Έγινε πρόταση από τη διοίκηση για την τοποθέτηση της αναπληρώτριας ΠΕ70 για 18 ώρες στο Δημοτικό Σχολείο Σημάντρων, στο κενό που δημιουργήθηκε από επαπειλούμενη κύηση και 6 ώρες στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών για να καλυφθεί το κενό των ωρών του αιρετού. Στην τοποθέτησή μου υποστήριξα και πάλι την υποχρέωση του ΠΥΣΠΕ έναντι των αιρετών μας συναδέλφων και εφαρμογή του Π.Δ. 1/2003 για μείωση του ωραρίου και διευκόλυνση στα καθήκοντα των αιρετών. Διαφώνησα με την πρόταση της διοίκησης και ζήτησα την τοποθέτηση της αναπληρώτριας στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών και να ζητηθεί νέα πίστωση για το Δημοτικό Σχολείο Σημάντρων ώστε να καλυφθεί πλήρως το κενό. Η πρόταση της διοίκηση πέρασε κατά πλειοψηφία με τρεις (3) θετικές ψήφους της διοίκησης και δύο (2) αρνητικές των αιρετών.

 1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Μετακινήθηκε συναδέλφισσα Νηπιαγωγός ΠΕ60 από υπεραριθμία, στο Δήμο Ν. Προποντίδας, στην όμορη ομάδα (Δήμος Πολυγύρου) στο Νηπιαγωγείο Καλυβών και ταυτόχρονη μετακίνηση αναπληρώτριας ΕΣΠΑ Νηπιαγωγού από τις Καλύβες στο κενό του Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου που δημιουργήθηκε από άδεια εγκυμοσύνης. Η λύση της υπεραριθμίας δόθηκε στο Δήμο Ν. Προποντίδα με δεδομένο ότι δεν υπηρετεί αναπληρώτρια Νηπιαγωγός ούτε αποσπασμένη εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ στα νηπιαγωγεία του Δήμου Ν. Προποντίδας.

 1. Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου.

Εξετάστηκε αίτηση άδειας εξωδιδακτικού έργου για συνάδελφο ΠΕ11 και εγκρίθηκε.

 1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΠΕ

Στη συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ δεν κατατέθηκαν ενστάσεις για τη βαθμολογία των υποψήφιων διευθυντών στο Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας και έγινε η αποστολή του τελικού πίνακα βαθμολογίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.
Χρήστος Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων

 


 

Χαλκιδική, 02/03/2016

Ενημερωτικό Σημείωμα

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε την Τετάρτη 02/03/2016 με τα παρακάτω θέματα και αποφάσισε:

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Έγινε πρόταση από το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής προς την περιφέρεια για την τοποθέτηση του Διευθυντή του Ειδικού Σχολείου Πολυγύρου Μπρουτζά Σωτήρη, ως αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής.

 1. Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου.

Εξετάστηκαν αιτήσεις άδειας εξωδιδακτικού έργου για δύο συναδέλφους και εγκρίθηκαν.

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έγινε πρόταση από το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής για τη λειτουργία νέων Τμημάτων Ένταξης στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία:

 • ΟΛΥΝΘΟΥ
 • 2ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
 • Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
 • ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
 • ΒΑΡΒΑΡΑΣ
 1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΠΕ

Στη συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ έγινε η καταχώρηση της βαθμολογίας των υποψήφιων διευθυντών στο Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας μετά την ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων Ορμύλιας και έγινε η ανάρτηση του τελικού πίνακα βαθμολογίας. (Επί του πίνακα μπορούν να γίνουν ενστάσεις.)

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων


 

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 18/02/2016

«Το Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο Δεκανίκι της Διοίκησης»

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

 

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε την Πέμπτη 18/02/2016 με τα παρακάτω θέματα και αποφάσισε:

 1. Ορισμός Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π. Ε. Χαλκιδικής.

Μετά από πρόταση της Διευθύντριας εκπαίδευσης, της μοναδικής αίτησης, για τη θέση της προϊσταμένης εκπαιδευτικών θεμάτων Π.Ε. Χαλκιδικής, τοποθετήθηκε η συνάδελφος Χριστέλη Ζωή ΠΕ70. Της εύχομαι καλή θητεία και καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

 1. Χορήγηση μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας.

Χορηγήθηκε μειωμένο ωράριο σε συνάδελφο ΠΕ60 ΕΣΠΑ.

 1. Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου.

Χορηγήθηκε άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου σε συνάδελφο ΠΕ11.

 1. Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, σε τμήματα ΖΕΠ

Έγινε οριστική τοποθέτηση αναπληρωτή ΠΕ70 Ζ.Ε.Π. στο Δημοτικό Σχολείο Καλάνδρας.

 1. Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού.

Εξετάστηκε η ένσταση της εκπαιδευτικού ΠΕ16 Μουσικής σχετικά με τη μετακίνηση της από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιών, για περισσότερες ώρες, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιών. Αποφασίστηκε να παραμείνει 16 ώρες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιών, 3 ώρες στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιών και 4 ώρες στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιών (Σύνολο υποχρεωτικών ωρών 23)

Ταυτόχρονα τέθηκε και το θέμα μειωμένου ωραρίου, όπως προβλέπεται, για τον νέο αιρετό Καγκέλη Γιώργο που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών – Γερακινής ως δάσκαλος της ΣΤ’ τάξης. Η πρόταση της διοίκησης ήταν να μετακινηθούν συνάδελφοι δάσκαλοι από γειτονικά σχολεία για 12 ώρες συνολικά όπου υπάρχουν ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας. 4 ώρες από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου, 4 ώρες από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιών και 4 ώρες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιών. Η παραπάνω πρόταση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των μνημονιακών επιταγών και των εγκυκλίων της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου βρήκε τέσσερις (4) θετικές ψήφους από τη διευθύντρια εκπαίδευσης, τα δύο διορισμένα μέλη και τον αιρετό του Ανεξάρτητου Ψηφοδελτίου που ενώ πριν από μια εβδομάδα υποσχόταν για τη διαφύλαξη της ισονομίας και ισοτιμίας, σήμερα γίνεται «δεκανίκι της διοίκησης» καταργώντας στην πράξη αυτό που επί χρόνια προστατεύαμε: «Η κάθε τάξη να έχει τον δάσκαλό της» και να βρίσκεται μόνο σε ένα σχολείο. Η διοίκηση και ο αιρετός Καγκέλης Γιώργος παίρνουν μολύβι – χαρτί και κάνουν διαιρέσεις και αφαιρέσεις με θύματα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που στο μέσο της σχολικής χρονιάς θα πρέπει να αλλάξουν δάσκαλο και στις Καλύβες στην ΣΤ’ τάξη να μπαίνουν, άκουσον – άκουσον, τέσσερις(4) ΔΑΣΚΑΛΟΙ. Ποιους παιδαγωγικούς στόχους θα πετύχουν; Ποιος σχολικός σύμβουλος θα υπογράψει ένα τέτοιο πρόγραμμα;

Διαφώνησα με την παραπάνω πρόταση που θα εξοντώσει τους συναδέλφους επιβάλλοντας μια μετακίνηση η οποία δημιουργήθηκε από τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις των αιρετών του Ανεξάρτητου Ψηφοδελτίου.

Οι παραπάνω μετακινήσεις ανοίγουν την ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ για μαζικές μετακινήσεις την επόμενη σχολική χρονιά.

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Δυστυχώς έμεινα μόνος μου στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών όπως μου το έχετε αναθέσει. Θα συνεχίσω με όλες μου τις δυνάμεις να υπερασπίζομαι τα δίκαια αιτήματα σας ενημερώνοντάς σας για κάθε απόφαση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής.

 

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

 

 

 

Χρήστος Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων


 

 

ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΤΑΤΟΙ ΜΕΝ ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΕ

Χαλκιδική, 07/02/2016

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Μετά την ανακοίνωση μου, για τη λειτουργία των αιρετών εκπροσώπων του Ενιαίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ψηφοδελτίου στο ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής, το ψηφοδέλτιο των παραιτήσεων προσπάθησε με ψέματα και ανακρίβειες να καλύψει τα μέλη του για τις άνομες και αήθεις ενέργειές του.

Έχοντας επιλεκτική μνήμη αναφέρουν ενέργειες και όχι αποφάσεις: την χιλιομετρική αποζημίωση την αποφάσισε ο σύλλογος στο Διοικητικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στο Ν. Μαρμαρά το Μάρτιο του 2015. Εκεί η πρότασή μου ήταν να μην υπάρχει καμία αποζημίωση για τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. Η πρόταση μου πήρε μόνο μία ψήφο, τη δικιά μου!!! Πού ήταν οι συνάδελφοι του Ενιαίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ψηφοδελτίου να υποστηρίξουν τη θέση μου για να μην γίνεται σήμερα κουβέντα; Προτίμησαν να μπουν σε παζάρι μετρώντας φραγκοδίφραγκα για να παίρνουν την αποζημίωση, όπως αποφασίστηκε από την πλειοψηφία του Διοικητικού συμβουλίου.

Η συνδικαλιστική μου πορεία όλα αυτά τα χρόνια έχει καταγράψει στο ημερολόγιο μου μεγάλους αγώνες και παρουσία σε συλλαλητήρια, πορείες και απεργιακούς αγώνες με μεγαλύτερο αυτό του 2006 όταν απείργησα όλες τις ημέρες του αγώνα σε αντίθεση με τους συναδέλφους του Ενιαίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ψηφοδελτίου που τότε ψάχνονταν να κρυφτούν πίσω από προφάσεις, για άλλες μορφές αγώνα και μόνιμη απεργοσπασία. Είναι οι ίδιοι που και σήμερα δεν ενημερώνουν τους συναδέλφους στα σχολεία ευθύνης τους καλυπτόμενοι πίσω από προφάσεις.

Σίγουρα δε γνωρίζουν ότι η εκλογή και παρουσία εκπαιδευτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τιμή για τον κλάδο μας. Αλλά πώς να το γνωρίζουν όταν στην τελευταία προσπάθεια μελών του Ενιαίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ψηφοδελτίου για εκλογή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα μέλη τους, δε ψηφίστηκαν ούτε από τους συγγενείς τους. Τόσο μεγάλη αποδοχή από την τοπική τους κοινωνία που τους κατέταξε στις τελευταίες θέσεις στη σειρά κατάταξης. Όσο αφορά τη δικιά μου απουσία στις 2/2/2016 από τη συγκέντρωση των Ν. Μουδανιών υπήρχε συνεδρίαση της δημοτικής ομάδα όπου ανήκω για την προετοιμασία του δημοτικού συμβουλίου όπου συμμετέχω εκλεγόμενος για δύο συνεχόμενες θητείες. Ούτε και αυτό το ξέρουν.

Αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους για θητείες που έχουν συμφωνήσει στη συμμετοχή τους στο ΠΥΣΠΕ. Στο Διοικητικό συμβούλιο γιατί δεν ισχύουν οι θητείες σας;

Οι θητείες, που δεν προβλέπονται από πουθενά, έχουν θεσπιστεί από τέτοια ετερόκλητα ψηφοδέλτια για να περιχαρακώσουν την ανικανότητα τους στο να βρίσκονται και να προσφέρουν υπηρεσίες στους εκπαιδευτικούς που εκπροσωπούν.

Μοιράζουν τη θητεία αδύναμοι να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των θέσεων ευθύνης. Όσο για τα προσωπικά τους προνόμια τα έχουν απολαύσει με τη μικρή τους συμμετοχή στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Ο αιρετός στα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι σοκολάτα υγείας που πρέπει να φάνε όλοι! Είναι καθήκον και αγώνας απέναντι στους συναδέλφους!

Γίνεται αναφορά στις βεβαιώσεις που εκδίδει ο σύλλογος για τη συνδικαλιστική δράση των μελών του. Ήταν και παραμένει υποχρέωση μας να εκδίδουμε βεβαιώσεις για τη συνδικαλιστική δράση των μελών μας. Από πού προκύπτει ότι τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ( πρόταση του Ενιαίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ψηφοδελτίου) έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν την συμμετοχή και τη δράση των μελών του συλλόγου μας, ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προηγούμενα χρόνια; Αυτή τη Δημοκρατία υπηρετούν.

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Και στο παρελθόν είδαμε συνδικαλιστικούς κομήτες να μας φέρνουν νέες ιδέες, νέες πρακτικές, πλούσιο έργο σε εξαγγελίες και στην πορεία να εξαφανίζονται από το διδασκαλικό στερέωμα.

Οι εκπαιδευτικοί έχουμε και μνήμη και κρίση για να βάλουμε στο περιθώριο αυτά τα φαινόμενα υποβάθμισης του συνδικαλιστικού κινήματος.

Χρήστος Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων


 

3ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε την Τετάρτη 03/02/2016 με τα παρακάτω θέματα και αποφάσισε:
1. Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών.
Έγινε οριστική τοποθέτηση αναπληρωτή ΠΕ70 Ζ.Ε.Π. στο δημοτικό σχολείο Καλάνδρας. Έγινε οριστική τοποθέτηση αναπληρώτριας ΠΕ70 παράλληλης στήριξης στο Δημ. Σχολείο Ταξιάρχη και στο Δημ. Σχολείο Στρατωνίου.
2. Εξέταση ενστάσεων επί του πίνακα μορίων για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής.
Εξετάστηκαν πέντε ενστάσεις εκπαιδευτικών και έγιναν δεκτές οι τέσσερις ενώ απορρίφτηκε η μία. Θέλω να επισημάνω ότι η συνυπηρέτηση αποδεικνύεται με συνεχόμενη εργασία ή ανεργία χωρίς ενδιάμεσο χρόνο δίχως ασφάλιση.
3. Διατύπωση πρότασης προς το ΑΠΥΣΠΕ κεντρικής Μακεδονίας για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με ενισχυτική διδασκαλία ή διοικητικό έργο.
Μετά την αποστολή των αδιάθετων ωρών από κάθε σχολείο στη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής, προχωρήσαμε στη σύνταξη πινάκων με τις αδιάθετες ώρες των εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου με ενισχυτική διδασκαλία ή διοικητικό έργο.
4. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Κατατέθηκαν και αναγνωρίστηκε η συνάφεια έξι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Μετά από πρόσκληση της προέδρου του ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής, κλήθηκα σε συνεδρίασε την Τρίτη 02/02/2016 με θέμα: εκδίκαση ενστάσεων επί του πίνακα μοριοδότησης για μεταθέσεις και οριστικές τοποθετήσεις συναδέλφων εντός ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής.
Με έκπληξή μου διαπίστωσα την παρουσία του παραιτηθέντος, από τη θέση του αιρετού εκπροσώπου, συναδέλφου Τσενεσίζη Ανδρέα στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής και όχι του νόμιμα αντικαταστάτη του.
Κατήγγειλα τη διαδικασία ως προς τη σύνθεση διότι ο συνάδελφος Τσενεσίζης Ανδρέας παραιτήθηκε από τη θέση του αιρετού στις 26/1/2016 και δεν είχε το δικαίωμα να βρίσκεται σε ένα συμβούλιο από το οποίο έχει παραιτηθεί.
Δεν είναι ηθικό και ταυτόχρονα είναι ανακόλουθο μετά την παραίτηση του από το ΠΥΣΠΕ να συνεχίζει να παραβρίσκεται σε ένα συμβούλιο που δεν έχει νόμιμη σύνθεση, με την παρουσία του και επομένως οι αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ να είναι παράνομες.
Θα πρέπει να επισημάνω ότι η μέχρι πρότινος αναπληρωματική αιρετός τους, συναδέλφισσα Τσάκωνα Μαρία, παραιτήθηκε από τη θέση της αναπληρωματικής αιρετού, με την κατάθεση της υποψηφιότητάς της για τη θέση της Διευθύντριας εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο ένας εναπομείναντας από το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο για τη θέση του αιρετού. Για τη θέση του αναπληρωματικού αιρετού ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης καλεί το σύλλογο εκπαιδευτικών Ν. Χαλκιδικής να ορίσει εκπαιδευτικό κατά τη διαδικασία του Π.Δ. 1/2003.
Για την ιστορία αναφέρω τους υποψηφίους του Ενιαίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ψηφοδελτίου με σειρά εκλογής:
ΤΣΕΝΕΣΙΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Αιρετός από 1/1/2015έως 26/1/2016 όπου και παραιτήθηκε αφού πήρε του μόρια του ενός χρόνου ως αιρετός και από 25/6/2016 είναι διευθυντής στο 1ο Δημ. Σχολ. Ν. Καλλικράτειας.
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Αναπληρωτής αιρετός από 1/1/2015 έως 25/5/2015όπου και παραιτήθηκε αρνούμενος να συμμετέχει ως τακτικό μέλος στο διευρυμένο συμβούλιο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
ΤΣΙΡΙΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Όταν κλήθηκε να αναλάβει τη θέση της τακτικής αιρετού παραιτήθηκε αρνούμενη να συμμετέχει ως τακτικό μέλος στο διευρυμένο συμβούλιο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ: Αναπληρωματική αιρετός από 27/5/2015 και έως 21/12/2015. Συμμετείχε σε τέσσερεις σημαντικές συνεδριάσεις, για να πάρει τα μόρια της αιρετού και μάλιστα η τέταρτη συνεδρίαση συνέπεσε χρονικά με την ανάληψη υπηρεσίας της για τη θέση της διευθύντριας του 1ου Δημ. Σχολ. Ν Μουδανιών. Προκειμένου να μην απολέσει τα μόρια της αιρετού ( ταυτόχρονη θέση σε υπηρεσιακό συμβούλιο και διευθυντική θέση δε μοριοδοτείται) συμμετείχε στη συνεδρίαση και έκανε ανάληψη υπηρεσίας στις 14:00 αναγράφοντας την ώρα ανάληψης στην αναφορά ανάληψης υπηρεσίας!!!
ΚΑΓΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Κλήθηκε να αναλάβει τη θέση του αιρετού στο διευρυμένο συμβούλιο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και τώρα τη θέση του αιρετού. Του εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και ελπίζω να μην ταλαιπωρήσει το συμβούλιο με παραίτηση όπως οι προκάτοχοί του.
Από τα παραπάνω μπορεί ο καθένας να καταλάβει ποιος ήταν ο λόγος ύπαρξης του Ενιαίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ψηφοδελτίου στις εκλογές αιρετών το 2014.
Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου εκπαιδευτικών καλείται να ορίσει αναπληρωματικό μέλος. Άραγε θα είναι ο τελευταίος ορισμός για το Ενιαίο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ψηφοδέλτιο ή θα συνεχίσουν, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ, τη βιομηχανία συλλογής προσόντων ( μόρια από τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις) με την είσοδο στο ΠΥΣΠΕ από το παράθυρο, ημετέρων συντρόφων τους;
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Στο χέρι μας είναι να σταματήσουμε αυτά τα πρωτοφανή φαινόμενα στα συνδικαλιστικά δρώμενα του νομού μας. Φαινόμενα που υποβιβάζουν την νοημοσύνη μας και αλλοιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα της ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής το 2014.
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα με τα οποία προσπάθησαν να ξεγελάσουν τους συναδέλφους είναι πλέον παρελθόν. Οι «νόρμες» και οι «νέες πρακτικές» στη λειτουργία του ΠΥΣΠΕ που ήθελαν να επιβάλουν, κατά τα γραφόμενα τους, αποδείχτηκαν γράμμα κενό. Το μόνο που καταφέρανε, με την έλλειψη θέσεων και προτάσεων, ήταν να διευκολύνουν τη διοίκηση στην εφαρμογή της πολιτικής της.
Η παράταξη της ΔΑΚΕ/ΠΕ και εμείς οι αιρετοί της εκπρόσωποι στο ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών με αξιοπρέπεια ενάντια στα φαινόμενα παράλυσης στη λειτουργία του ΠΥΣΠΕ και υπερασπιζόμενοι τη ψυχή, το φιλότιμο, την προσφορά και την εργατικότητα των εκπαιδευτικών.
Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων

 


 

2o Ενημερωτικό Σημείωμα

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε την Τρίτη 26/1/2016 και αποφάσισε:
Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών.
Έγινε οριστική τοποθέτηση τριών αναπληρωτών ΠΕ70 ΕΣΠΑ για ολοήμερα τμήματα στα δημοτικά σχολεία Φόυρκας, Σημάντρων και 2ο Κασσανδρείας.
Τοποθετήθηκαν δύο αναπληρωτές ΠΕ70 ΕΣΠΑ για τμήματα ένταξης: α)Δημοτικό Σχολείο Ζερβοχωρίων και Δημοτικό Σχολείο Ταξιάρχη, β)Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος και Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου, με ταυτόχρονη μετακίνηση των συναδέλφων της ειδικής αγωγής, εξολοκλήρου, στα Δημοτικά Σχολεία Αρναίας και Στανού.
Τα κενά Δασκάλων στα σχολεία της Χαλκιδικής παραμένουν και είναι 16
(6 πρωινός κύκλος και 10 σε ολοήμερα).
Με σημερινή του ανακοίνωση ο υπουργός παιδείας καλεί τη διοίκηση σε ορθή διαχείριση του προσωπικού και τους εκφοβίζει με διοικητικές κυρώσεις σε τυχόν παραλείψεις στην αξιοποίηση των διδακτικών ωρών.
Αλήθεια με ποιο τρόπο σκέφτονται να καλύψουν τα κενά όταν περισσεύουν σε κάποια σχολεία μια ή δυο ώρες; Πώς και πού θα μετακινηθούν οι συνάδελφοι για να καλύψουν τις ώρες όταν αυτές οι μετακινήσεις θα στοιχίσουν περισσότερο απ’ ότι η πρόσληψη αναπληρωτών;
Ο υπουργός αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ψυχρά σαν αριθμούς αδιαφορώντας για την οικογενειακή κατάσταση του εκπαιδευτικού, τον τόπο κατοικίας του, τη δυνατότητα μετακίνησης για λίγες ώρες και την ταλαιπωρία των μαθητών στις συνεχείς αλλαγές προγραμμάτων και εκπαιδευτικών στο μέσο της σχολικής χρονιάς.
Το σίγουρο είναι ότι το έγγραφο του υπουργού, με τις πέντε αράδες, μόνο παρερμηνείες και αναστάτωση θα φέρει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


1ο Ενημερωτικό Σημείωμα 2016

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε την Πέμπτη 14/1/2016 με τα παρακάτω θέματα και αποφάσισε:
1. Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών.
Έγινε οριστική τοποθέτηση τριών αναπληρωτών ΠΕ70 παράλληλης στήριξης στα δημοτικά σχολεία Αφύτου, Ταξιάρχη, Κρήνης και Στρατωνίου. Έγινε οριστική τοποθέτηση αναπληρώτριας ΠΕ60 παράλληλης στήριξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Νικήτης.
Μετά τις επιστροφές εκπαιδευτικών από άδειες, τοποθετήθηκαν στο 2ο Δημ σχολείο Ν. Μουδανιών για παράλληλη στήριξη, στο 1ο Δημ. Σχολείο Πολυγύρου (10 ώρες) για παράλληλη στήριξη και στο Ειδικό Δημ. Σχολείο Πολυγύρου(14 ώρες).
2. Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου.
Δεν εξετάστηκαν αιτήσεις άδειας εξωδιδακτικού έργου και θα πραγματοποιηθούν σε επόμενο ΠΥΣΠΕ.
Τα κενά Δασκάλων στα σχολεία είναι 18 (8 πρωινός κύκλος και 10 σε ολοήμερα) παρά την εισήγηση της διοίκησης να τα παρουσιάσει για συνολικά μόνο επτά.
Σε λίγες μέρες τελειώνει η μισή σχολική χρονιά και το υπουργείο Παιδείας δεν έχει καλύψει τα κενά στα σχολεία.
Δε γνωρίζω αν περιμένουν στο υπουργείο την επιβολή διδάκτρων στα δημόσια σχολεία, καθώς και την επαναξιολόγηση από μηδενική βάση του τρόπου επιλογής, μέσω ΑΣΕΠ, δασκάλων – καθηγητών που επελέγησαν πριν από 15 χρόνια, όπως προτείνει Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το ερώτημα είναι μέχρι πότε θα περιμένουν οι μαθητές το δάσκαλό τους;

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


 

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 10/12/2015
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε την Τετάρτη 9/12/2015 με τα παρακάτω θέματα και αποφάσισε:
1. Τοποθέτηση μεταταγμένων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ06.
Τοποθετήθηκαν τρεις μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί Αγγλικών στα δημοτικά σχολεία Μεταγγιτσίου, Ζερβοχωρίων και Στανού σε κενά που δημιουργήθηκαν από επαπειλούμενη άδεια κύησης και απόσπασης σε φορέα του υπουργείου Παιδείας.
2. Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.
Έγινε οριστική τοποθέτηση αναπληρώτριας ΠΕ60 Νηπιαγωγός στο νηπιαγωγείο Καλυβών.
3. Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού ΠΕ06 από ανάκληση απόσπασης.
Τοποθετήθηκε η συνάδελφος ΠΕ06 Αγγλικών στην οργανική της θέση, Δημ. Σχολείο Αρναίας, με ταυτόχρονη μετακίνηση της προσωρινά τοποθετημένης από το Σεπτέμβριο συναδέλφου στο Δημοτικό σχολείο Ολυμπιάδας.
4. Μετακινήσεις μονίμων και αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.
Έγινε οριστική τοποθέτηση δύο εκπαιδευτικών στα Δημ. Σχολεία Αγ. Μάμαντος και Ταξιάρχη.
5. Εισήγηση για διάθεση Εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο στη Διεύθυνση Π.Ε. και στα γραφεία Σχολικών Συμβούλων.
Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την διάθεση εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο στη Διεύθυνση Π.Ε. και στα γραφεία Σχολικών Συμβούλων. Οι αιρετοί διαφωνήσαμε για τη διάθεση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που πηγαίνουν σε πέντε σχολεία διότι η διάθεση στο γραφείο θα είναι έκτη διάθεση.
6. Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου.
Ικανοποιήθηκαν έξι αιτήσεις για άδεια άσκηση εξωδιδακτικού έργου εκπαιδευτικών της ΠΕ Χαλκιδικής.
7. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Αναγνωρίστηκε η συνάφεια τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
8. Χορήγηση μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας.
Χορηγήθηκε μειωμένο ωράριο διδασκαλίας σε δύο αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγο ανατροφής τέκνου.
9. Ορισμός προϊσταμένων μονοθέσιων νηπιαγωγείων.
Το ΠΥΣΠΕ όρισε τρεις προϊσταμένες 1/θεσιων Νηπιαγωγείων και το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ όρισε 45 προϊσταμένες στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία και 8 προϊστάμενους/μενες στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία.
Συγχαίρω τους/τις νέους προϊσταμένους/μενες για τον ορισμό τους και τους εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.
Κατά τη διαδικασία του ΠΥΣΠΕ αναδείχτηκαν τα κενά στα σχολεία τα οποία είναι 17 στους δασκάλους. (7 πρωινός κύκλος και 10 σε ολοήμερα)
Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας δε διαφαίνεται διάθεση για να καλυφθούν τα κενά άμεσα με αποτέλεσμα 17 τμήματα να παραμένουν χωρίς δάσκαλο και από αυτά σε 10 σχολεία να μη λειτουργεί το ολοήμερο πρόγραμμα, τρεις μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015
Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 9/12/2015
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Έστω και με καθυστέρηση σαράντα ημερών, ανακοινώθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2016-17.
Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών είναι η σημαντικότερη υπηρεσιακή μεταβολή διότι μέσο της μετάθεσης γίνεται πράξη η επιθυμία του κάθε εκπαιδευτικού να βρεθεί κοντά στον τόπο συμφερόντων του.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μετατεθούν από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, να μετατεθούν αμοιβαία από περιοχή σε περιοχή και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θα πρέπει να μελετήσουν την εγκύκλιο μεταθέσεων και να υποβάλλουν την αίτηση τους έως 31-12-2015, στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.
Στις ίδιες ημερομηνίες υποβάλλονται και οι αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση, για μεταθέσεις (βελτίωση θέσης) εντός ΠΥΣΠΕ χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση ή βρίσκονται με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων μετάθεσης δε δίνεται παράταση.
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΟΡΙΩΝ:
Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται:
α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου όπως εκάστοτε ισχύει,
β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.),
ε) στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),
στ) στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), καθώς και
ζ) στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον δύο (2) μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την ημέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Οι μεταθέσεων σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) θα πραγματοποιηθούν με τα νέα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο ΦΕΚ2635/7-12-2015.
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4283/14 οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία Θ΄ και Ι΄ κατηγορίας από το σχολικό έτος 2014-15 επί μια διετία τουλάχιστον , διπλασιάζουν τα μόρια δυσμενών συνθηκών. Την περασμένη χρονιά στο νομό Χαλκιδικής, στη διαδικασία των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, μετατέθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΕΤΑΤΗΘΕΜΕΝΟΥ
1 ΠΕ70 29 68,65
2 ΠΕ60 05 55,95
3 ΠΕ06 06 35.82
4 ΠΕ11 13 89.51

(Ο παραπάνω πίνακας δεν αποτελεί συγκριτικό στοιχείο για τις επόμενες μεταθέσεις.)
Σήμερα δεν υπάρχουν οργανικά κενά στους ΠΕ70 και ΠΕ60 στο νομό Χαλκιδικής.
Κενά υπάρχουν στις ειδικότητες αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται συνάδελφοι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ οι οποίοι θα καλύψουν τα οργανικά κενά.
Κενά θα δημιουργηθούν από τις συνταξιοδοτήσεις των συναδέλφων ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο και θα τα γνωρίζουμε στις αρχές Μαΐου.
Δεν γνωρίζω αν αυτά τα οργανικά κενά καλυφθούν από μεταθέσεις, που είναι το λογικό, ή από υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που θα προκύψουν από συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολείων.
Γεγονός είναι ότι έως και σήμερα δεν έχει έρθει εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας που να καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουν προτάσεις για υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις, ιδρύσεις ή προαγωγές των σχολικών μονάδων για το επόμενο σχολικό έτος.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων

8o Ενημερωτικό Σημείωμα

 Χαλκιδική, 3/11/2015

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε τη Δευτέρα και την Τρίτη 2-3/11/2015 με θέματα:

1) Επαναπροσδιορισμός των κενών στις σχολικές μονάδες

2)Τοποθέτηση των αναπληρωτών ΠΕ60 και ΠΕ70.

Μετά από έντονες πιέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας προς τη Διεύθυνση Π. Ε. Ν. Χαλκιδικής για τον περιορισμό των κενών στα Δημοτικά σχολεία του νομού μας, η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ (διοίκηση) κατέθεσε πρόταση για τον περιορισμό των κενών με τη μέθοδο των λειτουργικών υποβιβασμών των Δημοτικών Σχολείων.

Τόνισα στα μέλη του ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής ότι μια τέτοια ενέργεια με βρίσκει αντίθετο διότι οι συνάδελφοι, δύο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, καλούνται να μετακινηθούν μακρύτερα από τον τόπο συμφερόντων τους και  χωρίς υπαιτιότητά τους να γίνουν θύματα μιας κυβέρνησης που δεν έχει πρόγραμμα για τη στελέχωση των σχολείων.

Μπροστά στην αναταραχή που θα επέφερε μία τέτοια απόφαση το συμβούλιο διακόπηκε και συνεχίστηκε σήμερα. Το βράδυ της Δευτέρας όμως , ως δια μαγείας έγιναν 15!!! Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων και 1 Νηπιαγωγού τακτικού προϋπολογισμού για να καλυφθούν αρκετά από τα κενά στο πρωινό πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων και ενός Νηπιαγωγείου.  

Αποδεικνύεται έτσι πως η πίεση που εξασκήθηκε στην κυβέρνηση και στο υπουργείο παιδείας για στελέχωση των σχολείων μας με εκπαιδευτικό προσωπικό από το σύλλογο εκπαιδευτικών ΠΕ Χαλκιδικής και τους φορείς της Χαλκιδικής ( τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές, σύλλογοι γονέων)  είχε αποτέλεσμα.

Στη διαδικασία εξαγωγής των κενών διαφώνησα ως προς την αναγκαιότητα ανακοίνωσης κενών μόνο όσων είναι αναγκαία θεωρώντας ότι όλα τα κενά πρέπει να ανακοινώνονται και να μην εξαφανίζονται με τη μέθοδο των λειτουργικών υποβιβασμών.

Έξι (6) δημοτικά Σχολεία υποβιβάστηκαν λειτουργικά από εξαθέσια σε πενταθέσια με απόφαση της πλειοψηφίας του ΠΥΣΠΕ και αρνητικής ψήφου των αιρετών. 

Στη διαδικασία των τοποθετήσεων προηγήθηκαν οι βελτιώσεις θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών μετά οι βελτιώσεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ και τέλος των αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού.

Μετά από αυτή τη διαδικασία, θέλω να τονίσω προς πάσα κατεύθυνση, ότι τα κενά στο νομό μας παραμένουν πολλά παρά τους λογιστικούς υπολογισμούς της διοίκησης και τους  λειτουργικούς υποβιβασμούς των σχολείων. Τα κενά στα δημοτικά σχολεία είναι συνολικά 24 (13 σε πρωινό κύκλο και 11 σε ολοήμερα σχολεία).  

Καλώ όλους τους φορείς της Χαλκιδικής (σύλλογος  εκπαιδευτικών ΠΕ Χαλκιδικής, τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές, σύλλογοι γονέων)σε νέες κινητοποιήσεις ώστε να στελεχωθούν ΟΛΑ τα σχολεία του νομού μας.

 

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

 

Χρήστος    Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων


7ο Ενημερωτικό Σημείωμα
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 29/10 με θέματα:
1) Τοποθέτηση των αναπληρωτών για τα σχολεία ΕΑΕΠ
2) Εξέταση αιτήσεων για άδεια ιδιωτικού έργου με αμοιβή
3) Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίαση σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων από τα Δημ. Σχολεία του Ν. Μαρμαρά και της Ν. Σκιώνης έκαναν δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας για τα κενά των Δασκάλων στα σχολεία τους.
Δύο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους τα κενά στα σχολεία είναι πολλά, εξαιτίας της ανικανότητας της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας να διαχειριστεί και να πράξει τα αυτονόητα.
Οι σύλλογοι γονέων αντιδρούν και γενικότερα οι τοπικές κοινωνίες για την ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική, του Υπουργείου Παιδείας που με μαγικές κινήσεις, τύπου my school, προσπαθεί να μειώσει τα κενά και να καλύψει την έλλειψη προγραμματισμού στις προσλήψεις αναπληρωτών.
Προσλαμβάνουν αναπληρωτές από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και όχι από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που μπορεί να δώσει λύσει στα πολλά κενά του πρωινού προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία.
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής ενημέρωσε τους γονείς για τα κενά που υπάρχουν σε όλο το νομό και για τη διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών.
Τόνισα στους παρευρισκόμενους γονείς ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και με παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και ενημέρωση όλων των αιρετών του νομού (βουλευτές, περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους) ώστε να καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών. Εντοπίσαμε το πρόβλημα ότι στη Χαλκιδική διατίθενται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας λιγότεροι εκπαιδευτικοί και είναι ο μοναδικός νομός στην κεντρική Μακεδονία με κενά Δασκάλων. Τόνισα, ακόμη, την ανάγκη άμεσων μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών που είναι και η μόνη λύση ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα.
Στη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)Τοποθέτηση των αναπληρωτών (1) ΠΕ06, (1) ΠΕ08, (1) ΠΕ16, (3) ΠΕ19-20, (3) ΠΕ32 για τα σχολεία ΕΑΕΠ.
2)Εξέταση αιτήσεων για άδεια ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Εξετάστηκαν 4 αιτήσεις συναδέλφων για άδεια ιδιωτικού έργου με αμοιβή και εγκρίθηκαν.
3) Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Εξετάστηκαν 18 αιτήσεις συναδέλφων για συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Αναγνωρίστηκαν 16 τίτλοι και απορρίφθηκαν 2.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων

 


6ο Ενημερωτικό Σημείωμα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Χαλκιδική, 28/9/2015
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής στη σημερινή συνεδρίαση προχώρησε στην προσωρινή τοποθέτηση των 11 αναπληρωτών Νηπιαγωγών και των 8 αναπληρωτών Δασκάλων με βάση τις δηλώσεις προτίμησης τους σε λειτουργικά κενά ολοήμερων σχολικών μονάδων της Χαλκιδικής.
Μετά την τοποθέτηση των αναπληρωτών Νηπιαγωγών και των αναπληρωτών Δασκάλων τα κενά στα Νηπιαγωγεία είναι 7 και των ΠΕ70 στα Δημοτικά 47.
Παρακάτω παραθέτω τους πίνακες με τον αριθμό των κενών ανά σχολική μονάδα:
α/α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
1 ΑΡΝΑΙΑΣ 2
2 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 1
3 2ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 2
4 Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 2
5 Ν. ΡΟΔΩΝ 3
6 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 1
7 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1
8 ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 4
9 ΑΦΥΤΟΥ 1
10 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
11 ΚΑΛΛΑΝΔΡΑΣ 1
12 2ο ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2
13 Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ 5
14 ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 1
15 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 6
16 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ 1
17 ΧΑΝΙΩΤΗΣ 1
18 ΒΑΒΔΟΥ 1
19 ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 1
20 ΟΛΥΝΘΟΥ 1
21 ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1
22 ΤΑΞΙΑΡΧΗ 1
23 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
24 Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 4
25 ΝΙΚΗΤΗΣ 1
26 ΣΑΡΤΗΣ 3
27 ΣΥΚΙΑΣ 6
ΣΥΝΟΛΟ 55

α/α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
1 1ο ΑΡΝΑΙΑΣ 2
2 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 2
3 Ν. ΡΟΔΩΝ 2
4 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 1
5 ΣΤΑΝΟΥ 2
6 ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 2
7 ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 2
8 Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ 1
9 1ο ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 1
10 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2
11 ΣΑΡΤΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 18

Όσοι συνάδελφοι μόνιμοι και αναπληρωτές επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, στα παραπάνω κενά, μπορούν να κάνουν δήλωση βελτίωσης.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.


 

5ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 27/9/2015
ΠΟΙΟΙ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ;

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Με βάση τις προσλήψεις των αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 25/9/2015, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πανηγύριζε ότι ξεκίνησαν οι προσλήψεις των αναπληρωτών και μάλιστα ανήλθαν σε 2.579!!! Αλλά για τα περίπου 12.500 κενά που υπάρχουν ….θα καλυφθούν στο μέλλον.
Στη Χαλκιδική τα κενά των Δασκάλων ήταν 57 και των Νηπιαγωγών 22. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ έφτασαν στο αστρονομικό νούμερο των Δασκάλων 8!!! και Νηπιαγωγών 11!!!
Ποιοι κοροϊδεύουν την μαθητική κοινότητα με αυτές τις επιλογές;
Πότε θα καλυφθούν τα κενά όλων των ειδικοτήτων , Αγγλικών 5, Φυσικής αγωγής 4, Πληροφορικής 10, ειδικοτήτων για τα σχολεία ΕΑΠ και ειδικής αγωγής για τα ειδικά σχολεία, τα τμήματα ένταξης και τις παράλληλες στηρίξεις που στο σύνολό τους είναι 170;
Η τμηματική πρόσληψη των αναπληρωτών αναμφισβήτητα δημιουργεί τεράστιες αδικίες σε συνδυασμό με τη διαφορετικότητα των πιστώσεων (ΕΣΠΑ, Κρατικός Προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
Φέτος οι πρώτοι του πίνακα τοποθετήθηκαν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ αυτοί που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο κοντά στις πρώτες προτιμήσεις τους.
Στην επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής θα προτείνω να δοθεί το δικαίωμα στους αναπληρωτές της Α’ φάσης να έχουν το δικαίωμα βελτίωσης θέσης όταν πραγματοποιηθεί η Β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών.
Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του διδακτικού έτους η ομηρία των εκπαιδευτικών συνεχίζεται. Κανένας εκπαιδευτικός δε μετακινείται παρότι έχει πάρει απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, η πλειοψηφία των ολοήμερων σχολείων δε λειτουργεί, λόγω έλλειψης προσωπικού και αρκετοί συνάδελφοι αναγκάζονται να κάνουν υπερωρίες για να καλύψουν τις χαμένες ώρες ή να κρατήσουν έως και πενήντα μαθητές βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια των παιδιών. Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί λύση στα προβλήματά.
Η λύση είναι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών και άμεση πρόσληψη αναπληρωτών, ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν το καλοκαίρι.
Για την κοροϊδία του Υπουργείου και τις επιπτώσεις στην εργασία των εκπαιδευτικών, Καλώ το προεδρείο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής να συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να συζητηθεί το θέμα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Χαλκιδικής.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ- ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Χαλκιδική, 13/9/2015
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Η «πρώτη φορά Αριστερή κυβέρνηση» αδιαφορώντας για τα χιλιάδες κενά στα σχολεία μας, που προέκυψαν από τις συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών, δεν προχώρησε σε μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, όπως είχε υποσχεθεί, αλλά πιστή στις μνημονιακές επιταγές αυξάνει τα κενά στις σχολικές μονάδες και ταυτόχρονα δεν προσλαμβάνει αναπληρωτές για τη λειτουργία των σχολείων.
Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία των σχολείων από την έλλειψη προγραμματισμού και συνέπειας στο υπουργείο παιδείας και σε συνδυασμό με την αδυναμία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών δημιουργούν πρωτόγνωρες καταστάσεις στα σχολεία.
Ο Γεν. Γραμματέας του υπουργείου λέει ότι τα κενά στην εκπαίδευση είναι 17000, τη στιγμή που η υπηρεσιακή υπουργός παιδείας ανακοίνωσε ότι τα κενά ξεπερνούν τις 20000 και έχει εξασφαλίσει 19000 πιστώσεις.
Για πρώτη φορά κανείς δεν γνωρίζει αν και πότε θα προσληφθούν αναπληρωτές, πόσοι θα είναι κι αν τελικά θα επιβεβαιωθούν τα ανησυχητικά σενάρια για ολιγόωρη εργασία.
Για πρώτη φορά δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε ένας διορισμός μονίμου εκπαιδευτικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός είναι είδος προς εξαφάνιση.
Στο σύνολό τους όλα τα σχολεία του Νομού Χαλκιδικής θα υπολειτουργούν αφού απουσιάζουν 188 εκπαιδευτικοί με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο τη Δευτέρα οι μαθητές να μπουν σε τάξη και να έχουν τον δάσκαλο τους. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ένας εκπαιδευτικός θα αναγκαστεί να κρατήσει έως και πενήντα μαθητές βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια των παιδιών.
Με το «μοίρασμα της φτώχειας» δε λύνονται τα προβλήματα της εκπαίδευσης.
Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


4ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 09/9/2015
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Μετά από ενημέρωση που είχα από τον άλλο αιρετό του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής και την αδυναμία τακτικού και αναπληρωματικού, του ψηφοδελτίου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ να συμμετέχουν στο εξαιρετικά σπουδαίο ΠΥΣΠΕ τοποθέτησης και απόσπασης των συναδέλφων εντός Χαλκιδικής, αλλά και τη συνάντηση των αιρετών με τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης το μεσημέρι, ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 10/9/2015 ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ για την Παρασκευή 11/9/2015 το μεσημέρι.
Στο ΠΥΣΠΕ θα γίνουν τοποθετήσεις Δασκάλων. Νηπιαγωγών, Αγγλικών και Φυσικής αγωγής.
Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής ανακοινώθηκε ο πίνακας μοριοδότησης (με μόρια απόσπασης) των εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70, που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ ή αίτηση προσωρινής τοποθέτησης από άλλο ΠΥΣΠΕ.
Εκπαιδευτικοί που, αφού μελετήσουν προσεκτικά τον πίνακα, διαπιστώσουν τυχόν αποκλίσεις στη μοριοδότηση να ενημερώσουν άμεσα τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ (2371021207).
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


3ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 03/9/2015
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ- ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής εξέτασε και αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:
1. Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών ΠΕ 70 στην ΠΕ Ν. Χαλκιδικής.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μαθητών των σχολείων Π.Ε. Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν οι παρακάτω λειτουργικές υπεραριθμίες ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ: Δ. ΣΧ. ΒΑΒΔΟΥ (2), ΔΗΜ. ΣΧ. ΟΛΥΝΘΟΥ(1), 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ(1)
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ: Δ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(1)
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝΔ. ΣΧ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (1)
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ: Δ. ΣΧ. Ν. ΠΟΤΕΙΔΑΙΑΣ (1), Δ. ΣΧ. 3ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (1), 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ (1), ΔΗΜ ΣΧ. ΠΑΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ(1), ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ(1)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ: Δ. ΣΧ. Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ (1)
Εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων που υπηρετούν στα παραπάνω σχολεία μπορούν να κριθούν υπεράριθμοι, με αίτησή τους, σύμφωνα με τα Π.Δ. 50/1996 και 100/1997. Αιτήσεις υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τις αποσπάσεις που πραγματοποιήθηκαν, τις άδειες που δηλώθηκαν και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων, προσδιορίστηκαν τα λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής ως εξής:
Α) ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α Δ/ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΑΡΝΑΙΑΣ 9/Θ 3 Γ
2 Ν. ΡΟΔΩΝ 5/Θ 4 Δ
3 ΣΤΑΝΟΣ 6/Θ 1 Δ
4 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 6/Θ 4 Δ
5 2ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 6/Θ 1 Δ
6 ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 4/Θ 4 Δ
7 ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ 2/Θ 2 ΣΤ
8 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 5/Θ 1 Ε
10 ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΣΤΡΑΤ.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 4/Θ
4/Θ 1
1 Δ
Δ

11 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
2ο ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 6/Θ
6/Θ 1
2 Γ
Γ
12 ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 6/Θ 1 Δ
13 ΦΟΥΡΚΑΣ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ 6/Θ 2 Δ
14 Ν. ΣΚΙΩΝΗ 6/Θ 5 Δ
15 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6/Θ 1 Γ
16 ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 6/Θ 2 Ε
17 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ 6/Θ 1 Γ
18 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 12/Θ ΕΑΕΠ 4 Γ
18 1ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12/Θ ΕΑΕΠ 3 Β
19 2ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12/Θ ΕΑΕΠ 5 Β
21 4Ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 7/Θ 1 Β
22 1Ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 2 Β
23 2Ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 10/Θ 4 Β
24 1Ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 6/Θ 3 Β
25 ΛΑΚΚΩΜΑ 6/Θ 2 Β
26 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3/Θ 1 Γ
28 ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ 4/Θ 2 Γ
29 Ν. ΣΙΛΛΑΤΩΝ 4/Θ 2 Γ
31 Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ 10/Θ 1 Γ
33 ΚΡΗΝΗΣ 2/Θ 1 Γ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 5/Θ 5 Δ
35 1Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Β
2Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Β
ΒΡΑΣΤΑΜΑ 5/Θ 1 Γ
ΚΑΛΥΒΕΣ-ΓΕΡΑΚΙΝΗ 6/Θ 1 Γ
39 ΟΡΜΥΛΙΑΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 2 Γ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ 6/Θ 1 Γ
41 ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 4/Θ 3 Ε
42 ΝΙΚΗΤΗΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Γ
43 ΜΑΡΜΑΡΑ 12/Θ ΕΑΕΠ 4 Δ
44 ΣΑΡΤΗΣ 6/Θ 1 Ε
45 ΣΥΚΙΑΣ 7/Θ 6 Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 95

3. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Α) Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε λειτουργικά κενά της ομάδας σχολείων όπου κρίθηκαν υπεράριθμοι συγκρινόμενοι μεταξύ τους βάσει μονάδων μετάθεσης.
Β) • οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής
• οι συνάδελφοι που ήρθαν με απόσπαση και
• οι συνάδελφοι που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής
θα κάνουν δήλωση τοποθέτησης στα υπάρχοντα κενά και σε πιθανά κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των υπεραρίθμων.
Η σύγκριση και τοποθέτηση θα γίνει με μόρια απόσπασης, στα οποία θα υπολογιστούν και τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης που τυχόν υπάρχουν σε Δήμους του Νομού Χαλκιδικής.
Δηλώσεις υπεραριθμιών θα γίνονται έως 4/9/2015.
Δηλώσεις τοποθέτησης θα γίνονται έως 8/9/2015.
ΠΥΣΠΕ τοποθέτησης αποσπασμένων και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, ελπίζω να πραγματοποιηθεί στις 10/9/2015.
4. Οι τοποθετήσεις σε οργανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ
16 θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες για τις Σχολικές Μονάδες του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής μπορώ να σας δώσω επικοινωνώντας μαζί μου αλλά και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής Π.Ε. Χαλκιδικής.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων

   


 

2ο Ενημερωτικό Σημείωμα

 Χαλκιδική, 30/08/2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Μια ημέρα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2015-2016 στο Νομό Χαλκιδικής τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό είναι τεράστια. Η μαζική φυγή συναδέλφων, που έχουν οργανική θέση στη Χαλκιδική, από το νομό μας προς τον τόπο συμφερόντων τους, δεν αναπληρώθηκε με ίδιο αριθμό αποσπάσεων και μεταθέσεων στο νομό μας.
Με βάση τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις άδειες που έχουν δηλωθεί έως και σήμερα, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χαλκιδικής, τα κενά σε διδακτικό προσωπικό είναι:
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 40
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 17
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 10 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ 29 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 16
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 28
Εκτιμώ ότι ο παραπάνω αριθμός των κενών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες με την έναρξη του σχολικού έτους και τις δηλώσεις αδειών και αναλήψεις υπηρεσία από όλους τους εκπαιδευτικούς.
Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής θα συνεδριάσει την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου για να διαπιστώσει τα πραγματικά κενά και τις υπεραριθμίες σε όλες τις σχολικές μονάδες του Νομού Χαλκιδικής και θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα ενεργειών (δηλώσεις τοποθέτησης, αιτήσεις υπεραριθμίας, συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ).
Εκτιμώ ότι η διαδικασία των τοποθετήσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τον αγιασμό στα σχολεία με τη συναίνεση όλων των μελών του ΠΥΣΠΕ και την αμέριστη βοήθεια των εργαζόμενων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


                     

1ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 25/08/2015

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Συνεδριάζει, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός λειτουργικότητας σχολικών μονάδων της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής.
 2. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για απαλλαγή από τα καθήκοντα Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ολοκληρώσει τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα για ακόμη μία χρονιά να γινόμαστε, οι αιρετοί, αποδέκτες παραπόνων αλλά και να εισπράττουμε την αγωνία των συναδέλφων μας για το πότε θα γίνουν οι υπηρεσιακές μεταβολές και σε ποιο σχολείο θα τοποθετηθεί ο κάθε συνάδελφος.

Χθες ανακοινώθηκαν, ανεπίσημα, οι μεταθέσεις των κοινών ειδικοτήτων και στη Χαλκιδική υπάρχει έλλειμμα εκπαιδευτικών μιας και φεύγουν περισσότεροι συνάδελφοι από αυτούς που έρχονται. Και μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός αυτό αν συνυπολογίσουμε και τις ελάχιστες αποσπάσεις προσωπικού στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής.

Σε μια Διεύθυνση με χίλιους και πλέον εκπαιδευτικούς, αποσπάστηκαν μόλις πέντε εκπαιδευτικοί όταν σε άλλους νομούς με τον ίδιο περίπου αριθμό εκπαιδευτικών αποσπάστηκε υπερδιπλάσιος αριθμός εκπαιδευτικών. Αν προσθέσουμε και τους τρεις διοικητικούς υπαλλήλους συνολικά οχτώ υπάλληλοι καλούνται να διεκπεραιώσουν όλες τις υποθέσεις της Διεύθυνσης.

Στη  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής έχουν παραιτηθεί από τις θέσεις τους η Προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων και η Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων και δεν έχουν αντικατασταθεί.

 Αλλά με  ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας αμέσως μετά τη συνάντηση του Αναπληρωτή υπουργού Τάσου Κουράκη με τους  Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης  υπάρχει η διαβεβαίωση ότι όλα θα λυθούν μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αλήθεια, ποιος τους πιστεύει;

Ποιος πιστεύει ότι θα τρέξουν οι υπηρεσιακές μεταβολές όταν από ώρα σε ώρα θα προκηρυχτούν εκλογές και θα απενεργοποιηθούν τα υπηρεσιακά συμβούλια;

Ποιος πιστεύει, ότι και μετά την πιθανή εξαίρεση της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων από το ΣτΕ τα χρονικά περιθώρια θα είναι τέτοια ώστε όλα να γίνουν στις επόμενες πέντε ημέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους;

Ποιος πιστεύει ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών θα γίνουν στην ώρα τους;

Επτά μήνες ήταν αρκετοί για να μας δείξουν το έργο τους!!!

  

  Χρήστος    Βογιατζής

  Αιρετός όλων των συναδέλφων


Σχολικό έτος 2014-15


8ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 13/07/2015

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  

το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής ολοκλήρωσε σήμερα την α’ φάση των συνεδριάσεων που αφορούν τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά.

125 δάσκαλοι πήραν θέση με αίτηση τους στην α’ φάση, και 23 έμειναν στη διάθεση για να διεκδικήσουν στη β’ φάση τα 21 εναπομείναντα κενά.

35 Νηπιαγωγοί πήραν θέση με αίτηση τους στην α’ φάση, και 2 έμειναν στη διάθεση για να διεκδικήσουν στη β’ φάση τα 2 εναπομείναντα κενά.

Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν σε λίγο από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής.

Όσοι συνάδελφοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί δεν κατέστη δυνατή η τοποθέτησή τους, καλούνται να δηλώσουν σχολεία προτίμησης για τη Β’ φάση από σήμερα  έως και 15 Ιουλίου και ώρα 12:00.

Το ΠΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την Τετάρτη 15 Ιουλίου για τις τοποθετήσεις Β’ και Γ’ φάσης.    

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.
Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


7ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Το υπουργείο παιδείας με έγγραφό του που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης, ζήτησε να σταλούν τα οργανικά κενά Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Προφανώς προσανατολίζεται να ξεκινήσει την εξέταση των αιτήσεων των μεταθέσεων των δασκάλων και νηπιαγωγών ,οι οποίοι δεν εμπλέκονται στο θέμα των μετατάξεων.
Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής, στη σημερινή του συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνταξιοδοτήσεις των συναδέλφων, τις μεταθέσεις στα πειραματικά σχολεία, αλλά και τις προτάσεις για σύσταση νέων οργανικών θέσεων αποφάσισε μα αποσταλούν τα κάτωθι οργανικά κενά:
Δασκάλων ΠΕ70: 19
Νηπιαγωγών ΠΕ60: 7
Ακόμη το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να αποσταλούν στο Υπουργείο και όλα τα κενά της ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης και στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Νομού Χαλκιδικής.
Και ενώ φαίνεται ότι ξεκινάει η διαδικασία για τις μεταθέσεις αυτές θα γίνουν μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής για τις μετατάξεις, που δεν έχει ξανασυνεδριάσει, μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής για τον τρόπο των μόνιμων διορισμών και εφόσον λυθούν τα παραπάνω θέματα τότε θα γίνουν και οι μεταθέσεις.
Για το μόνο που ενδιαφέρεται το Υπουργείο, αυτή τη χρονική περίοδο, είναι η επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. Είναι η υλοποίηση του νόμου που «γράφτηκε στο πόδι» και η απόδειξη αυτού είναι οι ατελείωτες διευκρινιστικές ανακοινώσεις του υπουργού που αλληλοαναιρείται με τα γραφόμενα και υπογραφόμενά του.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Το υπουργείο Παιδείας πρέπει ΤΩΡΑ να προχωρήσει στις ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Δασκάλων και Νηπιαγωγών και στην έκδοση της εγκυκλίου των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ που δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
Η συνέχιση της αβεβαιότητας στο χώρο των εκπαιδευτικών θα επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις στη λειτουργία των σχολείων, αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


 

6o Ενημερωτικό Σημείωμα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Το υπουργείο παιδείας με έγγραφό του που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης, χθες Δευτέρα 11/05/2015, ζήτησε σήμερα να σταλούν στην Περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης προτάσεις για σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ06 , ΠΕ011, ΠΕ16, αριθμό θέσεων στις οποίες δύναται να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί των προαναφερόμενων κλάδων σε οργανική θέση.
Για μια ακόμη φορά το υπουργείο αιφνιδιάζει, μετά το πολυνομοσχέδιο, με διαδικασία “fast track”δίχως να έχει προσδιορισθεί ακόμη η δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής για τις μετατάξεις και δίχως να λαμβάνεται υπόψη η αγωνία των συναδέλφων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που δε θα μπορούν να μετατεθούν, μετά τις μετατάξεις, στον τόπο συμφερόντων τους λόγω του ότι θα καλυφθούν τα κενά από τις μετατάξεις.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρω την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής όπως διαμορφώθηκε στο ΠΥΣΠΕ.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ16 ΠΕ19-20 ΠΕ32/18.41
Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ (ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 1 12 Ώρες
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 1 12 Ώρες
1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 12 Ώρες
1ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 12 Ώρες
2ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 1 12 Ώρες
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 1 12 Ώρες
ΟΡΜΥΛΙΑΣ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 12 Ώρες
1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 1 12 Ώρες
2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 1 12 Ώρες
Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 12 Ώρες
ΝΙΚΗΤΗΣ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 12 Ώρες
Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ(ΕΑΕΠ) 1 1 1 1 12 Ώρες
ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
1ο – 2ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 1 1
2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1
4ο-3ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 1
1ο-2ο ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 1
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ -ΑΦΥΤΟΣ 1
ΦΛΟΓΗΤΩΝ – ΠΛΑΓΙΩΝ 1 1
1ο-2ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1
ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 11 17 14 14 12 6

ΠΕ05: Προτάθηκε η δημιουργία πέντε ομάδων με σύσταση οργανικής η οποία θα αποτελείται από 2 όμορες σχολικές μονάδες (με προτεραιότητα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ ).
Α) 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Β) 1ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-2ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Γ) ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ-Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ
Δ) Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΝΙΚΗΤΗΣ
Ε) ΣΤΑΝΟΥ-ΜΕΓ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΕ07: Προτάθηκε η δημιουργία εννέα ομάδων με σύσταση οργανικής η οποία θα αποτελείται από 2 όμορες σχολικές μονάδες (με προτεραιότητα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ ).
Α) 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Β) 1ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-3ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Γ) ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
Δ) ΟΡΜΥΛΙΑΣ-ΝΙΚΗΤΗΣ
Ε) ΣΑΡΤΗΣ-ΣΥΚΙΑΣ
ΣΤ)2ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-4ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Ζ) 1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η) Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Θ)1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ-2ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
Εξετάστηκε, στο σημερινό ΠΥΣΠΕ η συνάφεια μεταπτυχιακών δύο συναδέλφων και εγκρίθηκαν.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων

 


 

5o Ενημερωτικό Σημείωμα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Tην Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ
Ν. Χαλκιδικής.
Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα:
Α) Τοποθετήθηκαν συνάδελφοι που επιστρέφουν από άδεια, σε κενά, στα Δημοτικά σχολεία: 2ο Ν. Μουδανιών, Ν. Σκιώνης, 1ο Πολυγύρου, Λακκώματος, Ορμύλιας.
Β) Εξετάστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού συναδέλφου και εγκρίθηκε.
Γ) Δόθηκε άδεια εξωδιδακτικού έργου, με αμοιβή, σε τρεις συναδέλφους.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ
Χιλιάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται αρκετά χρόνια εγκλωβισμένοι σε σχολικές μονάδες εκτός τόπου μόνιμης διαμονής και με μισθό 650-800 ευρώ προσπαθούν κυριολεκτικά να επιβιώσουν, καθώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν στοιχειώδεις ανάγκες όπως τη διατροφή τους και το ενοίκιο.
Με βάση το Π.Δ. 50/96 οι μεταθέσεις θα έπρεπε να ανακοινωθούν έως το τέλος Μαρτίου. Παρόλο του ότι φέτος οι αιτήσεις μετάθεσης υποβλήθηκαν κανονικά κάτι τέτοιο δε διαφαίνεται να είναι στις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας. Σε καμία έως τώρα δήλωση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ δε γίνεται λόγος για χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω πως δυστυχώς για άλλη μια χρονιά οι μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, αν και εδώ και χρόνια όλοι συμφωνούμε για την αναγκαιότητα , ουσιαστικών αλλαγών , ώστε να οδηγηθούμε σ’ ένα πιο απλό, πιο δίκαιο και πιο κατανοητό σύστημα μεταθέσεων.
Ελπίζω να μη ζήσουμε και φέτος το γεγονός οι υπηρεσιακές μεταβολές να πραγματοποιηθούν στην καρδιά του καλοκαιριού.
Για ενημέρωση σας παραθέτω τον αριθμό των μετατιθέμενων στη Χαλκιδική το 2014. Τα στοιχεία δεν είναι συγκριτικά για το 2015.
ΠΕ70 Δάσκαλοι 84
ΠΕ60 Νηπιαγωγοί 20
ΠΕ06 Αγγλικών 6

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


 

4ο Ενημερωτικό Σημείωμα
«Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής »

Χαλκιδική, 19/3/2015

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Tην Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ
Ν. Χαλκιδικής.
Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα:
1. Έγινε δεκτή ένστασης συναδέλφισσας, που επέστρεψε από άδεια, ώστε να τοποθετηθεί στην οργανική της θέση όπως ήταν και η επιθυμία της. Με αφορμή την ένσταση της συναδέλφισσας θέλω να δηλώσω ότι η οργανική θέση του κάθε συναδέλφου είναι σεβαστή και κατοχυρωμένη. Στην περίπτωση της επιστροφής συναδέλφου από μακροχρόνια άδεια η επιθυμία του για τοποθέτηση στην οργανική του είναι σεβαστή και πρέπει να πραγματοποιηθεί. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο άλλο κενό σε σχολείο πιο κοντά στον τόπο συμφερόντων του συναδέλφου, τότε ο συνάδελφος μπορεί να επιλέξει τη θέση τοποθέτησης του, σκεπτόμενος και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου της οργανικής του. Άλλες δύο παράμετροι, στην τοποθέτησή του, είναι ο μήνας επιστροφής και η διατάραξη του παιδαγωγικού έργου. Εκτιμώ ότι η τοποθέτηση εκπαιδευτικού, μετά από μακροχρόνια άδεια στο τέλος του διδακτικού έτους, θα πρέπει να γίνεται συνεκτιμώντας όλες τις παραπάνω παραμέτρους.
2. Στο Νηπιαγωγείο Στανού τοποθετήθηκε συναδέλφισσα αναπληρώτρια ΠΕ60, για τις ανάγκες του ολοήμερου σχολείου.
3. Στο Νηπιαγωγείο Παρ. Διονυσίου τοποθετήθηκε συναδέλφισσα αναπληρώτρια ΠΕ60, που επέστρεψε από άδεια, για τις ανάγκες του σχολείου.
4. Στο 1ο Νηπιαγωγείο Ν. Μαρμαρά τοποθετήθηκε συναδέλφισσα ΠΕ60, που επέστρεψε από άδεια, για τις ανάγκες του σχολείου.
5. Απορρίφτηκε η αίτηση συναδέλφου για άδεια εξωδιδακτικού έργου λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
6. Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σιλλάτων ορίστηκε Αναπληρώτρια Διευθύντρια η συναδέλφισσα Παυλίδου Ευλαμπία και της εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά της.
7. Τοποθετήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κασσανδρεία υπεύθυνη ολοημέρου η συναδέλφισσα Ρήγα Παναγιώτα.
8. Τοποθετήθηκε στο τμήμα ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Ν. Μαρμαρά συναδέλφισσα αναπληρώτρια ΕΣΠΑ ΠΕ71, που πρόσφατα προσλήφθηκε.
9. Διατέθηκε η συναδέλφισσα Χολίδου Ελ. ΠΕ 07 στα Δημοτικά Σχολεία Ορμύλιας και Νικήτης για συμπλήρωση ωραρίου.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Με βάση το Π.Δ. 50/96 οι μεταθέσεις θα πρέπει να ανακοινωθούν έως το τέλος Μαρτίου. Παρόλο του ότι φέτος οι αιτήσεις μετάθεσης υποβλήθηκαν κανονικά κάτι τέτοιο δε διαφαίνεται να είναι στις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας. Σε καμία έως τώρα δήλωση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ δε γίνεται λόγος για χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω πως δυστυχώς για άλλη μια χρονιά οι μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, αν και εδώ και χρόνια όλοι συμφωνούμε για την αναγκαιότητα , ουσιαστικών αλλαγών , ώστε να οδηγηθούμε σ’ ένα πιο απλό, πιο δίκαιο και πιο κατανοητό σύστημα μεταθέσεων.

Ελπίζω να μη ζήσουμε και φέτος το γεγονός οι υπηρεσιακές μεταβολές να πραγματοποιηθούν στην καρδιά του καλοκαιριού.
Για ενημέρωση σας παραθέτω τον αριθμό των μετατιθέμενων στην Χαλκιδική το 2014. Τα στοιχεία δεν είναι συγκριτικά για το 2015.
ΠΕ70 Δάσκαλοι 84
ΠΕ60 Νηπιαγωγοί 20
ΠΕ06 Αγγλικών 6

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων


3ο Ενημερωτικό Σημείωμα

«Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής »      Χαλκιδική, 5/3/2015

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Tην Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ
Ν. Χαλκιδικής.
Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα:
1. Στο Δημοτικό Σχολείο Ουρανούπολης τοποθετήθηκε συναδέλφισσα ΠΕ70 που επέστρεψε από άδεια. (Ομόφωνα)
2. Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κασσανδρείας τοποθετήθηκε συναδέλφισσα ΠΕ70 που επέστρεψε από άδεια.( Κατά πλειοψηφία)
3. Στο 1ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου τοποθετήθηκε συναδέλφισσα ΠΕ60, που επέστρεψε από άδεια, για τις ανάγκες του ολοήμερου σχολείου. (Ομόφωνα)
4. Στο Νηπιαγωγείο Στανού υπάρχει κενό από άδεια επαπειλούμενης κύησης. Αποφασίστηκε να καλυφθεί το κενό με την πρώτη επιστροφή εκπαιδευτικού ΠΕ60 την επόμενη εβδομάδα. (Ομόφωνα)
5. Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Καλλικράτειας και στο 1ο Δημ. Σχολείο Ν. Τρίγλιας τοποθετήθηκε συνάδελφος ΠΕ11 που αποσπάστηκε στην διεύθυνση Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής, με υπουργική απόφαση, στις 27/2/2015. Το κενό δημιουργήθηκε από μακροχρόνια άδεια. (Ομόφωνα)
6. Ανατέθηκε υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του Δημ. Σχολείου Μεταγγιτσίου μετά τη μακροχρόνια άδεια συναδέλφου. (Ομόφωνα)
7. Μονιμοποιήθηκε εκπαιδευτικός ΠΕ60 μετά από πρόταση του Διευθυντή εκπαίδευσης λόγο συμπλήρωσης διετίας. (Ομόφωνα)
8. Επικαιροποιήθηκε ο πίνακας ενισχυτικής διδασκαλίας ως προς το 3ο Δημ. Σχολείο Πολυγύρου. (Ομόφωνα)
9. Απορρίφτηκε η αίτηση συναδέλφου για την μέτρηση προϋπηρεσίας λόγο έλλειψης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Ομόφωνα)
10. Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Τρίγλιας ορίστηκε υποδιευθυντής ο συνάδελφος Καραγεώργης Δημήτριος και του εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Για ακόμη μία φορά αναφέρομαι στα κενά που υπάρχουν στο νομό μας. Ξεκινάει το τρίτο τρίμηνο και στο νομό μας υπάρχουν ακόμη κενά εκπαιδευτικών. Νηπιαγωγοί 2, ειδικής αγωγής 12, Αγγλικών 4 και Γερμανικών 1 σε σχολεία που από την έναρξης της σχολικής χρονιάς δε διδάχτηκαν ούτε μία ώρα Αγγλικά.( Δημ. Σχ. Σάρτης)
Με βάση τα κενά το υπουργείο παιδείας οφείλει να προχωρήσει στην άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών ώστε επιτέλους οι μαθητές μας να έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς στην τάξη.
Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων

Ενημερωτικό Σημείωμα 2
«Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής »

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Tην Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής.
Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν τα παρακάτω:
1. Τοποθετήθηκε στη θέση της Διευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο Ουρανούπολης η συνάδελφος Ισαακίδου Παρασκευή και της εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά της.
2. Καθορίστηκαν, μετά από αίτημά μου, οι ομάδες σχολείων και οι όμορές τους με βάση τους Καλλικρατικούς Δήμους ως ακολούθως:
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1Η ΟΜΟΡΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 2Η ΟΜΟΡΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 1Η ΟΜΟΡΗ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2Η ΟΜΟΡΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1Η ΟΜΟΡΗ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2Η ΟΜΟΡΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ 1Η ΟΜΟΡΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2Η ΟΜΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1Η ΟΜΟΡΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2Η ΟΜΟΡΗ ΣΙΘΩΝΙΑ
3. Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κασσανδρείας τοποθετήθηκε συναδέλφισσα αναπληρώτρια ΠΕ70 που προσλήφθηκε 13/2/2015.
4. Στο 4ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου τοποθετήθηκε συναδέλφισσα αναπληρώτρια ΠΕ60 ΕΣΠΑ για τις ανάγκες του ολοήμερου σχολείου.
5. Εξετάστηκαν ενστάσεις επί του πίνακα μοριοδότησης. Έγιναν τρεις ενστάσεις δεκτές και απορρίφτηκαν δύο. Στη συνέχεια εγκρίθηκε ο πίνακας με την μοριοδότηση μεταθέσεων των εκπαιδευτικών και έχει δοθεί η δυνατότητα στους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης στο ΠΥΣΠΕ έως 19/2/2015.
6. Εγκρίθηκε η πρόταση της διεύθυνσης προς την περιφέρεια για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
7. Ορίστηκε υπεύθυνη ολοημέρου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου η συναδέλφισσα Σκόρδου Μ.
8. Ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου ο συνάδελφος Μυλωνάς Αστέριος και στο Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής ο συνάδελφος Αρζουμάνογλου Κων/νος. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Έχουμε διανύσει περισσότερο από το μισό σχολικό έτος και στο νομό μας υπάρχουν ακόμη κενά εκπαιδευτικών. Δάσκαλοι 2, Νηπιαγωγοί 2, ειδικής αγωγής 12 και Αγγλικών 4 σε σχολεία που από την έναρξης της σχολικής χρονιάς δε διδάχτηκαν ούτε μία ώρα Αγγλικά.
Με βάση τα κενά το υπουργείο παιδείας οφείλει να προχωρήσει στην άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών ώστε επιτέλους οι μαθητές μας να έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς στην τάξη.

Χρήστος Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων

 

Ενημερωτικό Σημείωμα 1
«Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής »

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Tην Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής.
1. Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν αιτήματα για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που είχαν κατατεθεί. Δόθηκε άδεια σε δύο συναδέλφους και απορρίφτηκε μία αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
2. Η αναγνώριση προϋπηρεσία δύο συναδέλφων ως θέματα δεν συζητήθηκαν και μεταφέρθηκαν για την επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ.
3. Προκηρύχτηκε η θέση του Διευθυντή στο Δημοτικό Σχολείο Ουρανούπολης και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψήφιων διευθυντών, από τον πίνακα, θα γίνουν έως την Παρασκευή 13-2-2015.
4. Στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου τοποθετήθηκε ο συνάδελφος που επέστρεψε από άδεια.
Επίσης έγινε μετακίνηση συναδέλφου ΠΕ71, λόγο υπεραριθμίας, από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου στο 1ο Δημ. Σχολείο Πολυγύρου και τοποθέτηση αναπληρωτή ΠΕ71 στα τμήματα ένταξης Πορταριάς και Σημάντρων.
5. Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κασσανδρείας τοποθετήθηκε συναδέλφισσα που επέστρεψε από άδεια σε κενό που δημιουργήθηκε από επαπειλούμενη άδεια.
6. Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Καλλικράτειας τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ΠΕ11 που υπηρετούσε στη Διεύθυνση ΠΕ Χαλκιδικής για την κάλυψη μακροχρόνιας άδειας.
7. Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Καλλικράτειας ορίστηκε υποδιευθυντής ο συνάδελφος Λαφτσίδης Σάββας, στο Δημοτικό Σχολείο Σημάντρων ορίστηκε Αναπληρώτρια Διευθύντρια η συνάδελφος Τζαφόλια Χ. στο Δημοτικό Σχολείο Γερακινής – Καλυβών ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής ο συνάδελφος Καλέας Τριαντάφυλλος, στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ρόδων ορίστηκε Αναπληρώτρια Διευθύντρια η συνάδελφος Υψηλάντη Όλγα, στο Νηπιαγωγείο Στανού ορίστηκε Προϊσταμένη η Σερασίδου Β. και στο 2ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου ορίστηκε Προϊσταμένη η Σαχίνη Ειρήνη. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.
8. Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σκιώνης τοποθετήθηκε οριστικά συνάδελφος αναπληρωτής ΠΕ70 και Νηπιαγωγός στο 2ο Πολυγύρου.
9. Χορηγήθηκε μειωμένο ωράριο σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό.
10. Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και το θέμα του ορισμού των υποδιευθυντών-υπεύθυνων ολοημέρων από 4/θέσια έως και 9/θέσια και εγκρίθηκαν οι προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων αναδρομικά από το Σεπτέμβριο.

Χρήστος Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Συνάδελφοι,

Αισθάνομαι την ανάγκη, μετά το χθεσινό αποτέλεσμα για την ανάδειξη εκπροσώπων μας στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε αιρετό εκπρόσωπο σας στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής για την επόμενη διετία.
Η ανάδειξή μου ως αιρετού εκπροσώπου στο ΠΥΣΠΕ, αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή και ταυτόχρονα υποχρέωση να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου.
Θα συνεχίσω με διαφάνεια και αποφασιστικότητα να σας εκπροσωπώ στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής όπως έπραξα έως τώρα.
Η εμπιστοσύνη σας μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω τον αγώνα μου με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Με όραμα, αποφασιστικότητα, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον κλάδο με την ελπίδα πως δεν θα διαψεύσω τις προσδοκίες σας.

Συγχαίρω όλους τους συνυποψήφιους συναδέλφους μου, απ’ όλα τα ψηφοδέλτια, για τον καλό αγώνα που δώσαμε όλες αυτές τις ημέρες.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ


 Ενημερωτικό Σημείωμα

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Χαλκιδική, 06/10/2014

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, ενεργώντας στο πλαίσιο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, δίνει εντολές σε Διευθυντές σχολείων να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις τμημάτων.
Έχουμε όλοι χρέος να κινητοποιηθούμε για να υπερασπιστούμε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και το δικαίωμα στην εργασία των εκπαιδευτικών.
Οι Διευθυντές και οι σύλλογοι διδασκόντων δεν πρέπει να συναινέσουν σε μια τέτοια εξέλιξη.
Οι συγχωνεύσεις τμημάτων, που εντάσσονται στο πλαίσιο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης, πλήττουν το δημόσιο σχολείο, τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό που οφείλει η πολιτεία να το παρέχει σε όλους πλήρως, ισότιμα και δωρεάν.
Εκφράζω την κάθετη αντίθεσή μου σ’ αυτή την ενέργεια και την πολιτική που την υπαγορεύει, που αντί να προχωρήσει σε νέους διορισμούς, επιχειρεί να εξοικονομήσει εκπαιδευτικό προσωπικό με συγχωνεύσεις τμημάτων.
Ζητώ άμεσα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Χαλκιδικής για ενημέρωση και δράση.

Διεκδικούμε:
– να μην καταργηθεί-συγχωνευθεί κανένα τμήμα ή σχολείο
– να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά με διορισμούς-προσλήψεις εκπαιδευτικών
Πάντα στη διάθεσή σας


Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 15/7/2014

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ- ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής εξέτασε και αποφάσισε ομόφωνα για τα παρακάτω θέματα:
1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τα οργανικά κενά που υπήρχαν από την περσινή χρονιά και αυτά που προέκυψαν φέτος λόγω συνταξιοδοτήσεων, προσδιορίστηκαν τα οργανικά κενά του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής ως εξής:
Α) ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α Δ/ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΑΡΝΑΙΑΣ 9/Θ 3 Γ
2 Ν. ΡΟΔΩΝ 5/Θ 3 Δ
3 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 5/Θ 1 Γ
4 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 6/Θ 2 Δ
5 2ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 6/Θ 1 Δ
6 ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 4/Θ 1 Δ
7 ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ 2/Θ 1 ΣΤ
9 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 5/Θ 1 Ε
8 1ο ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 8/Θ 4 Γ
9 2ο ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 6/Θ 1 Γ
10 Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 4 Γ
11 ΦΟΥΡΚΑΣ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ 6/Θ 5 Δ
12 ΑΦΥΤΟΥ 6/Θ 2 Γ
13 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6/Θ 2 Γ
14 ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 6/Θ 4 Ε
15 ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 6/Θ 1 Δ
16 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 12/Θ ΕΑΕΠ 3 Γ
17 ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 6/Θ 3 Β
18 1ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12/Θ ΕΑΕΠ 3 Β
19 2ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Β
20 3ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 8/Θ 1 Β
21 4Ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 7/Θ 1 Β
22 1Ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 4 Β
23 2Ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 10/Θ 2 Β
24 1Ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 6/Θ 1 Β
25 2Ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 6/Θ 1 Β
26 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 6/Θ 2 Γ
27 ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 6/Θ 2 Γ
28 ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ 4/Θ 1 Γ
29 Ν. ΣΙΛΛΑΤΩΝ 4/Θ 1 Γ
30 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 3/Θ 1 Γ
31 Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ 10/Θ 3 Γ
32 Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 6/Θ 1 Γ
33 ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 9/Θ 1 Γ
34 1Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Β
35 2Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Β
36 ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 4/Θ 2 Γ
37 ΤΑΞΙΑΡΧΗ 4/Θ 3 Δ
38 ΟΛΥΝΘΟΥ 6/Θ 5 Γ
39 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 2 Β
40 ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 6/Θ 1 Γ
41 ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 4/Θ 1 Ε
42 ΝΙΚΗΤΗΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 2 Γ
43 ΜΑΡΜΑΡΑ 12/Θ ΕΑΕΠ 3 Δ
44 ΣΑΡΤΗΣ 6/Θ 2 Ε
45 ΣΥΚΙΑΣ 7/Θ 1 Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 92
Β) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 1Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Β
2 3Ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 8/Θ 1 Β
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 2

Γ) ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 5/Θ 1 Γ
2 ΑΡΝΑΙΑΣ 9/Θ 1 Γ
3 1Ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Β
4 Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 6/Θ 1 Γ
5 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 6/Θ 1 Δ
6 ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 6/Θ 1 Γ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 6

Δ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 1Ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 1 Δ
2 Ν. ΡΟΔΩΝ 1 Δ
3 Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1 Δ
4 ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 1 B
5 ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ 1 Γ
6 1Ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 3 Β
7 Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ 1 Γ
8 1Ο ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 1 Γ
9 4Ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 Β
10 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1 Γ
11 ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 1 Β
12 1Ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 Β
13 1Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 Β
14 2Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 Β
15 1Ο ΝΙΚΗΤΗΣ 1 Γ
16 1Ο ΣΥΚΙΑΣ 2 Ε
17 2Ο ΣΥΚΙΑΣ 1 Ε
18 ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 1 Ε
19 1Ο Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 1 Γ
20 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 Γ
21 Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ 1 Δ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 24
2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
Σύμφωνα με την παρ. 7, άρθρο 14 του Π.Δ.50/1996 δεν διαπιστώθηκαν υπεραριθμίες σε Νηπιαγωγεία ή Δημοτικά Σχολεία του Νομού
3. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
• οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής
• οι συνάδελφοι που ήρθαν με μετάθεση και
• οι συνάδελφοι που επιθυμούν να μετατεθούν εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής
θα κάνουν δήλωση τοποθέτησης στα υπάρχοντα κενά και σε πιθανά κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων μετά την ολοκλήρωση των αναλήψεων υπηρεσίας από τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής και την εξαγωγή των μορίων τους.
Η σύγκριση και τοποθέτηση θα γίνει με μόρια μετάθεσης, στα οποία θα υπολογιστούν και τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης που τυχόν υπάρχουν σε Δήμους του Νομού Χαλκιδικής.
Πληροφορίες για τις Σχολικές Μονάδες του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής μπορώ να σας δώσω επικοινωνώντας μαζί μου αλλά και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής Π.Ε. Χαλκιδικής.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Πάντα στη διάθεσή σας

Χαλκιδική, 10/3/2014

Ενημερωτικό Σημείωμα

Προσλήψεις αναπληρωτών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ως αιρετό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, γίνομαι αποδέκτης ερωτήσεων και παραπόνων σχετικά με τις προσλήψεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ και την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει μέσω του ΕΣΠΑ στην πρόσληψη χιλιάδων αναπληρωτών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται μέσω του ΕΣΠΑ για τις ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων όπως «Παράλληλη στήριξη», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας», «Ολοήμερο σχολείο»  δεν έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν σε τμήματα γενικής παιδείας αφού η πρόσληψή τους και η μισθοδοσία τους αφορά την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα του ΕΣΠΑ. Μάλιστα σύμφωνα με τους οδηγούς των εν λόγω προγραμμάτων ο διευθυντής της σχολικής μονάδας όπου τοποθετείται ο εκπαιδευτικός έχει στην ευθύνη του την καταχώριση των παρουσιών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΔ) για τους εκπαιδευτικούς των Ειδικών Δράσεων. Συγκεκριμένα καταχωρούνται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις (παρουσιολόγια) των σχολικών μονάδων.

Δεν  μπορεί ένας εκπαιδευτικός να τοποθετηθεί και σε προγράμματα γενικής παιδείας γιατί θα υπάρχει πρόβλημα με τη μισθοδοσία του. Η απαγόρευση απασχόλησης των αναπληρωτών του ΕΣΠΑ στο κανονικό πρόγραμμα ορίζεται και από έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών δράσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων που ανάμεσα στα άλλα αναφέρουν τα ακόλουθα σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και το ωράριο τους.

Οι Εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

Α) με πλήρες ωράριο διδασκαλίας ή/και

Β) με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας ή/και

Γ) ωρομίσθιοι

Στο νομό Χαλκιδικής, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 113 εκπαιδευτικοί και σας παρουσιάζω στον παρακάτω πίνακα τον αριθμό των προσλήψεων ανά ειδικότητα:  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΤΕ 16.00.50

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

1

ΠΕ 71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

31

ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

38

ΠΕ 60/60.50

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

15

ΠΕ 32

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΠΕ 20/19

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6

ΠΕ 11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΠΕ 08

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

3

ΠΕ 06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

6

ΠΕ 16

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

7

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το ωράριο διδασκαλίας στο ίδιο σχολείο, τότε διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου και σε άλλα σχολεία. Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω εκπαιδευτικών είναι ίδια με των  αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιων των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό. 

Πάντα στη διάθεσή σας


Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 13/1/2014

«Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής »

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Tην Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής.  Στη συνεδρίαση εξετάστηκε και εγκρίθηκε  αίτημα  για άδεια  άσκησης ιδιωτικού έργου που είχε κατατεθεί. Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία της συναδέλφισσας  ΠΕ60 που προσλήφθηκε ως αναπληρώτρια  μέσω ΕΣΠΑ και τοποθετήθηκε στο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου.

Στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πολυγύρου τοποθετήθηκε συναδέλφισσα που επέστρεψε από άδεια στη θέση της Κας Στεριανοπούλου η οποία συνταξιοδοτήθηκε.

Επίσης έγινε  μετακίνηση συναδέλφου, λόγο υπεραριθμίας, στο 1ο Δημ. Σχολείο Κασσανδρείας και κατ’ οίκον διδασκαλία.

Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκε νέος Διευθυντής ο Ζήσης Απόστολος για το  Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου, μιας και η προηγούμενη συνάδελφος, Κα Αλαμάγκου,  συνταξιοδοτήθηκε. Στο 1ο νηπιαγωγείο Ιερισσού ορίστηκε προϊσταμένη η Σιοζωπούλου Παναγιώτα στη θέση της Κας Κουτσούπη που συνταξιοδοτήθηκε.  Να ευχηθώ  καλή σύνταξη στους παραπάνω συναδέλφους και καλή δύναμη στους  συναδέλφους  Ζήση Απόστολο που αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή και το Χριστοδούλου Νίκο που ανέλαβε Διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου.

Ακόμη δόθηκε άδεια άνευ αποδοχών για 30 ημέρες, σε συνάδελφο, για προσωπικούς λόγους.

   Εκτός των παραπάνω θεμάτων συζητήθηκε και το θέμα του ορισμού των υποδιευθυντών-υπεύθυνων ολοημέρων από 4/θέσια έως και 9/θέσια, που είχα ζητήσει με αίτημά μου προς τον πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής και έγινε αποδεκτό.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αιτήσεις για υποδιευθυντές – υπεύθυνοι ολοημέρων μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου.
 

Πάντα στη διάθεσή σας


Ενημερωτικό Σημείωμα                                                                                                 Χαλκιδική, 24/11/2013

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στο ίδιο έργο θεατές.

  Λίγες ημέρες πριν το τέλος Νοεμβρίου η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14, δεν έχει ακόμη εκδοθεί  όπως ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 50/96 που ορίζει ότι οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.
Το προηγούμενο βέβαια έτος λόγω των αλλαγών που επέφερε το υπουργείο
(κατάργηση της υποχρεωτικής διετίας στην οργανική θέση για την Γενική και την Ειδική Αγωγή, δικαίωμα θεμελίωσης μετάθεσης και των εκπαιδευτικών που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, κτλ) οι αιτήσεις κατατέθηκαν τον Ιανουάριο.

Φέτος όμως που δεν αναμένονται αλλαγές πότε θα κλιθούν  οι εκπαιδευτικοί για να καταθέσουν την αίτηση μετάθεσης;

Γιατί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, για μια ακόμη χρονιά, δεν έχουν βρει βηματισμό ώστε η σημαντική διαδικασία των αιτήσεων μετάθεσης να ολοκληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου;
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις διευθύνσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση των αιρετών του ΚΥΣΠΕ στη φετινή εγκύκλιο δεν υπάρχει καμιά αλλαγή, σε σχέση με το καθεστώς που έγιναν οι περσινές μεταθέσεις.

Για  οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας κρατάω ενήμερους.

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ.

Τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής  για τα παρακάτω θέματα:

1.     Μετακινήσεις εκπαιδευτικών .

2.     Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ 08, ΠΕ32, ΠΕ06, ΠΕ 19-20 .

 

Πάντα στη διάθεσή σας

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 14/11/2013

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η εκπαίδευση και το σύνολο της κοινωνίας βιώνουν μια πρωτοφανή επίθεση λόγω της ανάλγητης κυβερνητικής πολιτικής που υπαγορεύεται από την τρόικα και το ΔΝΤ.

Βιώνουμε ένα τσουνάμι μέτρων στα εργασιακά, οικονομικά και ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, την επιστημονική υποβάθμισή μας, και ένα ακόμη χτύπημα στη δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση με τους υποβιβασμούς, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων που επιχειρούνται με την εγκύκλιο του υπουργείου η οποία ανακοινώθηκε προ ημερών.

Χιλιάδες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών  θα «κερδίσει» η κυβέρνηση και θα χάσει η εκπαίδευση ενώ οι στρατιές των υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα τεθούν σε καθεστώς ομηρείας.

Ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν σήμερα αποσπάσεις ειδικοτήτων που καλύπτουν τα κενά των γυμναστών στο νομό μας και μας καθιστούν ελλειμματικούς στους συναδέλφους αγγλικών αφού φεύγουν 15 και δεν έρχεται κανένας. Ένα ατελείωτο ράβε ξήλωνε στις μετακινήσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με την εκπαίδευση των παιδιών του ελληνικού λαού. Θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να “κάνουν μπαλάκι” τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους και να αποποιούνται τις ευθύνες τους.

Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι για κανένα παιχνίδι πλέον!

 

Απαιτούμε άμεση κάλυψη όλων των κενών με διορισμό μονίμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου συνεδριάζει το ΠΥΣΠΕ  Ν. Χαλκιδικής με θέματα:

1.       Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 70

2.       Μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών

3.       Επικαιροποίηση λειτουργικών κενών ειδικοτήτων

4.  Ορισμός υπεύθυνου σχολικών δραστηριοτήτων

5.   Ό,τι προκύψει

Θα τοποθετηθώ, στο ΠΥΣΠΕ,  για άμεση κάλυψη των κενών στο νομό μας και θα απαιτήσω εγγράφως η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής να ζητήσει από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και το Υπουργείο Παιδείας την άμεση κάλυψη όλων των κενών στο νομό μας.

Η πρότασή μου για την οργανικότητα των σχολείων κινείται στην κατεύθυνση των προαγωγών των σχολικών μονάδων και των ιδρύσεων νέων σχολικών μονάδων.

Καμία οργανική θέση δεν πρέπει να χαθεί από το νομό μας.

Καλώ τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση  και να ενημερώσουν τους αιρετούς και το σύλλογο εκπαιδευτικών Χαλκιδικής για τις αποφάσεις των δήμων της Χαλκιδικής.

 

 

Πάντα στη διάθεσή σας

 

Χαλκιδική, 20/1/2013

Ενημερωτικό Σημείωμα

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Επιτέλους ανακοινώθηκε  με καθυστέρηση δυόμιση μηνών  η εγκύκλιος  του Υπουργείου Παιδείας  Αρ. Πρωτ.:  7649/Δ1 -18-1-2013   για τις μεταθέσεις  των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το 2013 και έβαλε τέλος στην αγωνία των συναδέλφων που περιμένουν να μετατεθούν κοντά στον τόπο συμφερόντων τους.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μετατεθούν από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, να μετατεθούν αμοιβαία από περιοχή σε περιοχή και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θα πρέπει να μελετήσουν την εγκύκλιο μεταθέσεων και να υποβάλλουν την αίτηση τους έως  31-1-2013, στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν  οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

  Στις ίδιες ημερομηνίες υποβάλλονται και οι αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση, για μεταθέσεις (βελτίωση θέσης) εντός ΠΥΣΠΕ χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  από μετάθεση ή βρίσκονται με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να κάνουν αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν  αίτηση μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων μετάθεσης δε δίνεται παράταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω του επανακαθορισμού των περιοχών μετάθεσης της Π.Ε., οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές προτίμησης και κυρίως στις δύο περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης :

Έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.»

 Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».

Επομένως και οι νεοδιόριστοι του 2012, εάν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης.

   Την περασμένη χρονιά στο νομό Χαλκιδικής, στη διαδικασία των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, μετατέθηκαν συνάδελφοι στο νομό μας.

Σήμερα υπάρχουν λίγα οργανικά κενά τα οποία δημιουργήθηκαν από τις συνταξιοδοτήσεις των συναδέλφων το περασμένο καλοκαίρι.

 Πιστεύω να γίνουν μεταθέσεις στο νομό μας  ώστε συνάδελφοί μας που έχουν τις οργανικές τους μακριά από τη Χαλκιδική να μπορέσουν να βρεθούν κοντά στα σπίτια τους.

                                                           

 Χαλκιδική, 19/11/2012

Ο Αιρετός του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής σε ρόλο «κυβερνητικού» εκπροσώπου…

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Πάντα πίστευα ότι ο ρόλος του Αιρετού είναι η προάσπιση των συμφερόντων των εκπαιδευτικών. Μετά την τοποθέτηση του έτερου αιρετού, έκπληκτος διαβάζω την ανακοίνωσή του και αναρωτιέμαι αν είναι ανακοίνωση του αιρετού ή της διοίκησης που μάταια προσπαθεί να τη δικαιολογήσει για τις παράνομες αποφάσεις της.

Θα ήθελα να πληροφορήσω τον έτερο αιρετό, αφού δεν το κατάλαβε, ότι απευθύνθηκα στους  « ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ στην κορυφή της πυραμίδας της εκπαίδευσης του νομού  Χαλκιδικής» και φυσικά κατάλαβαν όλοι οι εκπαιδευτικοί  την αγωνία του να τους προστατέψει και να τους δικαιολογήσει για τις αυθαίρετες ενέργειές τους που συνιστούν μια παρωδία που πλήττει το χώρο της εκπαίδευσης.

Στην ουσία των γεγονότων:

–        Ο σχολικός σύμβουλος  εισηγήθηκε θετικά για τη μετακίνηση της συναδέλφισσας  και η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ  αγνόησε την εισήγησή του που σε άλλες περιπτώσεις οι εισηγήσεις των σχολικών συμβούλων ήταν η σημαία τους.

–        Όσο για το λόγο που δεν αποχώρησα από το ΠΥΣΠΕ καταγγέλλοντας τη διαδικασία, δεν το έκανα γιατί καταλαβαίνω την αγωνία των εκπαιδευτικών που μετακινούνται καθημερινά και περίμενα και την ίδια ευαισθησία από την πλευρά του έτερου αιρετού ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να βρεθεί ποιο κοντά στον τόπο συμφερόντων του. Αντί αυτού με τη σιωπή συναίνεσε στην πρωτόγνωρη, για τη λειτουργία του ΠΥΣΠΕ, απόκρυψη των αιτήσεων των συναδέλφων για μετακίνησή τους.

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Στους συκοφάντες  απαντώ με επιχειρήματα και ΠΡΟΣΚΑΛΩ – ΠΡΟΚΑΛΩ  τον έτερο αιρετό να ζητήσουμε μαζί από τον διευθυντή εκπαίδευσης τις βαθμολογίες της επιτροπής αξιολόγησης των διευθυντών, το καλοκαίρι του 2011, για να δουν όλοι οι συνάδελφοι ποιοι τσαλαπάτησαν, βάναυσα, τις προσωπικότητες των συναδέλφων.

Να αξιολογήσει ο κάθε συνάδελφος τη λειτουργία του κάθε αιρετού των δύο παρατάξεων τακτικών και αναπληρωματικών (στην αξιολόγηση) και των διορισμένων μελών της διοίκησης. Εάν δεν δεχτεί ο έτερος αιρετός θα ενημερώσω τους συναδέλφους μόνος μου.

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι μεταξύ μας  δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, έχουμε κοινά προβλήματα και κοινούς αγώνες ενάντια σε αυτούς που έχουν ξεχάσει τι σημαίνει δικαιοσύνη, αξιοκρατία και σεβασμός στο συνάδελφο.

Στις πρόσφατες εκλογές των αιρετών μου ανανεώσατε την εμπιστοσύνη στη θέση του αιρετού, για μια ακόμη θητεία. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να αναδεικνύω τέτοια νοσηρά φαινόμενα του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής και θα παλεύω για την ανατροπή όποιων αναξιοκρατικών διαδικασιών.

  Πάντα στη διάθεσή σας

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 12/09/2012

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει τους εκπαιδευτικούς σε θέση μάχης απέναντι στα απεχθή μέτρα που εξακολουθούν να παίρνουν σε βάρος των εργαζομένων της χώρας μας. Αλλά δεν είναι μόνο τα άμεσα οικονομικά μέτρα που πλήττουν τους εκπαιδευτικούς είναι και τα έμμεσα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση.

Οι αποσπάσεις, μετά από πιέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, έγιναν στην ώρα τους και οι δύο φάσεις. Το ποσοστό ικανοποίησης των αποσπάσεων των δύο φάσεων ανέρχεται στο  81%. Από τις 6.670 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 5.425, ενώ πέρυσι το ποσοστό ήταν 73%, αφού είχαν ικανοποιηθεί 4.890 αιτήσεις σε όλες τις φάσεις των αποσπάσεων.

Όσο για τους διορισμούς μόνο  Σοκ ! μπορούν να προκαλέσουν οι 40 διορισμοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 5 δάσκαλοι και 35 νηπιαγωγοί

Αλήθεια, ποιος από εμάς θα σκεφτόταν, όχι να το πίστευε, πως ο μισθός ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού από 1.100 € θα πήγαινε στα 600 €. Ποιος θα σκεφτόταν πως και τα 600 € θα συνδέονταν με ένα βαθμολόγιο και μια μορφή αξιολόγησης, που μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω; Μια αξιολόγηση που ο κλάδος όχι μόνο δε θα δεχθεί, αλλά είμαι σίγουρος πως με τον αγώνα του δε θα επιτρέψει να εφαρμοστεί.

Η Παιδεία βρίσκεται για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο των μνημονιακών πολιτικών. Η αντίδρασή μας θα είναι  αντίσταση  και καταγγελία  των πολιτικών επιλογών που οδηγούν στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής πριν την 11η Σεπτεμβρίου, έχει τοποθετήσει και έχει καλύψει όλα τα λειτουργικά κενά των δασκάλων ΠΕ70 και των Νηπιαγωγών ΠΕ60.

Έχουν γίνει οι τοποθετήσεις των Γυμναστών ΠΕ11 και των Αγγλικών ΠΕ06.

Τοποθετήθηκαν νέοι Διευθυντές σε κενούμενες θέσεις, επιλέχθηκαν οι υποδιευθυντές όσων δημοτικών σχολείων οι θέσεις ήταν κενές, επιλέχθηκαν οι υπεύθυνοι των ολοήμερων τμημάτων, τοποθετήθηκαν οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων και οι Προϊστάμενοι των Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων.

Την Πέμπτη 13/09/12 συνεδριάζει το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής με θέματα:

 • Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γερμανικών, Γαλλικών και Πληροφορικής.
 • Διαθέσεις ωρών διδασκαλίας εκπαιδευτικών Γυμναστών ΠΕ11, Αγγλικών ΠΕ06 και Μουσικής ΠΕ16.

Τέλος θέλω να επισημάνω ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στην Ειδική Αγωγή με αποτέλεσμα σε πολλά σχολεία να υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας στα τμήματα ένταξης και στις παράλληλες στηρίξεις.  Είναι ανάγκη να διεξαχθεί  διαγωνισμός  ΑΣΕΠ για πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ71 και ΠΕ61, ώστε να σταματήσει η πολύχρονη ομηρία τους και, ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στον καλύτερο προγραμματισμό και την ομαλότερη λειτουργία των δομών της Ειδικής Αγωγής.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Εύχομαι από καρδιάς καλή σχολική χρονιά.

 

                                                           Πάντα στη διάθεσή σας

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 20/12/2011
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και ενώ έχει τελειώσει το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους, το όραμα  της κ. Διαμαντοπούλου για το ”Νέο Σχολείο” κατέληξε να είναι το σχολείο των συγχωνεύσεων, των καταργήσεων και των ελλείψεων.
Τα σχολικά βιβλία δεν έχουν φτάσει ακόμα στα σχολεία και εκατοντάδες κενά –  κυρίως σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων – παραμένουν ακάλυπτα.
Η εγκύκλιος για τους υποβιβασμούς, τις συγχωνεύσεις και τις «προαγωγές» των σχολείων δεν έχει εκδοθεί από το υπουργείο Παιδείας με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να παραμένουν όμηροι στις μελλοντικές αποφάσεις, της τελευταίας στιγμής, του υπουργείου Παιδείας.
Καθημερινά πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα λιποθυμιών μαθητών λόγω του υποσιτισμού τους. Οι συνέπειες της Μνημονιακής κυβερνητικής πολιτικής της λιτότητας χτυπούν και τους μαθητές.
Οι περικοπές στους μισθούς μας αγγίζουν το 50%. Σε χρηματικό ποσό φτάνουν και τις 5.500€ το έτος!!!
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η διαδικασία της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης που ακολουθείται δημιουργεί μια κατάφωρη αδικία εις βάρος του συνόλου των υπαλλήλων η οποία αφορά στον πλεονάζοντα χρόνο που… εξαφανίζεται!
Παρ’ όλα τα προβλήματα σε λίγες ημέρες ανατέλλει ένας καινούριος χρόνος.
   Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Για τις Άγιες ημέρες που έρχονται εύχομαι από καρδιάς Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα και ο καινούριος χρόνος να φέρει υγεία και ευτυχία σε όλους.

Πάντα στη διάθεσή σας

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 13/11/2011

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Έστω και με καθυστέρηση δέκα ημερών, ανακοινώθηκε η εγκύκλιος  του Υπουργείου Παιδείας για τις μεταθέσεις  των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το 2011-12.
Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών είναι η σημαντικότερη υπηρεσιακή μεταβολή διότι μέσο  της μετάθεσης γίνεται πράξη η επιθυμία του κάθε εκπαιδευτικού να βρεθεί κοντά στον τόπο συμφερόντων του.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μετατεθούν από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, να μετατεθούν αμοιβαία από περιοχή σε περιοχή και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θα πρέπει να μελετήσουν την εγκύκλιο μεταθέσεων και να υποβάλλουν την αίτηση τους έως  30-11-2011, στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν  οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.
Στις ίδιες ημερομηνίες υποβάλλονται και οι αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση, για μεταθέσεις (βελτίωση θέσης) εντός ΠΥΣΠΕ χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  από μετάθεση ή βρίσκονται με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων μετάθεσης δε δίνεται παράταση.
Θα πρέπει επίσης να προσέξουν οι συνάδελφοι τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010 για όσους μετατίθενται, ύστερα από αίτησή τους, ή διορίζονται από το σχολικό έτος 2010-2011 ο απαιτούμενος χρόνος υπηρέτησης για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ορίζεται στα 2 έτη για μετατιθέμενους και 3 έτη για διορισθέντες.
Την περασμένη χρονιά στο νομό Χαλκιδικής, στη διαδικασία των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, δε μετατέθηκε κανένας συνάδελφος από καμία ειδικότητα.
Σήμερα υπάρχουν οργανικά κενά τα οποία δημιουργήθηκαν από τις συνταξιοδοτήσεις των συναδέλφων το περασμένο καλοκαίρι. Δεν γνωρίζω αν αυτά τα οργανικά κενά καλυφθούν από μεταθέσεις, που είναι το λογικό, ή από υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που θα προκύψουν από συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολείων.
Γεγονός είναι ότι έως και σήμερα δεν έχει έρθει εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας που να καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουν προτάσεις για υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις, ιδρύσεις ή προαγωγές των σχολικών μονάδων  για το επόμενο σχολικό έτος.

Πάντα στη διάθεσή σας

 

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 5/06/2011

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Στο εκτελεστικό απόσπασμα έχει στήσει η ηγεσία του υπουργείου παιδείας τη δημόσια εκπαίδευση.
Μετά τις συγχωνεύσεις και τους υποβιβασμούς των σχολικών μονάδων, τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, τη μείωση των δαπανών για την παιδεία, τις λιγότερες μεταθέσεις εκπαιδευτικών την τελευταία δεκαετία, σειρά πήρε το ολοήμερο δημοτικό σχολείο.
Η υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή της υφυπουργού παιδείας κυρίας Χριστοφιλοπούλου, εάν εφαρμοστεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα να κλείσουν τα ολοήμερα τμήματα στα ολιγοθέσια σχολεία της υπαίθρου. Στο νομό Χαλκιδικής  συγκεκριμένα τα εξής 17 σχολεία:
Βραστάμων, Μεταγγιτσίου, Μεταμόρφωσης, Ταξιάρχη, Ειδικό Πολυγύρου, Αγίου Μάμαντος, Κρήνης, Ν. Ηράκλειας, Ν. Σιλλάτων, Ν. Σκιώνης, Αμμολιανής, Βάβδου, Βαρβάρας, Νεοχωρίου, Ολυμπιάδας, Σταγίρων – Στρατονίκης, Στρατωνίου.
Η απόφαση της υπουργούς με την οποία σταματάει από την επόμενη σχολική χρονιά τη λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος στα ολιγοθέσια σχολεία, ενώ, παράλληλα, ζητάει στα εναπομείναντα Ολοήμερα τμήματα να φοιτούν μόνο παιδιά «των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση ανεργίας.» (έγγραφο με αριθμό Φ. 12/520/611575/Γ1/30-5-2011) περιορίζει τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο σχολείο και ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό στις οικογένειες των μαθητών.
Πρόκειται για ένα πλήγμα στον αγροτικό κόσμο, στον κόσμο της υπαίθρου, η οποία απειλείται πλέον με ολοκληρωτική ερήμωση. Έρχεται σα συνέχεια του προηγούμενου χτυπήματος με το κλείσιμο σχολείων κυρίως της υπαίθρου με τις συγχωνεύσεις και τους υποβιβασμούς. Τώρα, χτυπάνε κι εκείνα τα σχολεία που απέμειναν στην ύπαιθρο μετά τις συγχωνεύσεις, παίρνοντας τους δασκάλους από τα ολοήμερα τμήματα, προφανώς για «εξοικονόμηση προσωπικού και κονδυλίων», για να μη χρειαστεί να κάνουν διορισμούς εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει  ότι οφείλει να προασπίζει τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημόσιας εκπαίδευσης. Όμως οι μέχρι τώρα ενέργειες της δείχνουν ότι τα παραπάνω είναι άγνωστες έννοιες γι’ αυτήν.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πάντα στη διάθεσή σας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε

Χαλκιδική, 2/05/2011

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,
Στις 29-4 2011 ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το 2011 χωρίς να ικανοποιηθεί ούτε μία αίτηση για μετάθεση δασκάλου ή νηπιαγωγού στο Νομό Χαλκιδικής  για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια παρά μόνο μία, συναδέλφισσας των αγγλικών.
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έλαβε υπόψη τα κενά των ΠΥΣΠΕ παρά την κατεπείγουσα ανακοίνωση του για άμεση αποστολή κενών την ημέρα λήξης των μαθημάτων για το Πάσχα.
Παράλληλα “έφυγαν” από το Νομό 10 Δάσκαλοι, 9 Νηπιαγωγοί και 1 Αγγλικών.
Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων στο νομό μας τα κενά υπολογίζονται περίπου στα 180 και το πρόβλημα της κάλυψής τους θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είτε με αποσπάσεις είτε με προσλήψεις αναπληρωτών.
Η δυσμενή εξέλιξη για την μη ικανοποίηση των  μεταθέσεων των συναδέλφων, συγκεκριμένα το 2011 από τις 10.005 αιτήσεις μετάθεσης ικανοποιήθηκαν 1.736, ποσοστό 17,35%,δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας σχετικά με το που θα βρίσκεται την επόμενη χρονιά ο συνάδελφος, αν θα ικανοποιηθεί και πότε η αίτηση απόσπασής του για να μετακινηθεί κοντά στον τόπο συμφερόντων του.
Σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις σας ενημερώνω ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός 15 ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των μεταθέσεων. Οι παραπάνω συνάδελφοι θα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να μην έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας και να μην έχουν μεταξύ τους διαφορά που να υπερβαίνει τα 10 έτη.
Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι υπεράριθμοι, καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.
Την Τετάρτη θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής με θέματα:
1.    Διαπίστωση οργανικών κενών μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή
2.    Οριστικοποίηση πίνακα μορίων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ
3.    Διαπίστωση Υπεραριθμιών
4.    Χορήγηση ΜΚ σε μόνιμους κι αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Πάντα στη διάθεσή σας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χαλκιδική, 14/04/2011
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ για ελλείμματα-πλεονάσματα Σχ. Έτους      2011-12

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Με έκπληξή μου την Πέμπτη 14 Απριλίου και ώρα 8:00 μ.μ. πληροφορήθηκα για την πρόσκληση του Διευθυντή εκπαίδευσης για συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ
Ν. Χαλκιδικής, την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 10:00π.μ. με θέμα Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ για ελλείμματα-πλεονάσματα Σχ. Έτους 2011-12.
Χωρίς να ληφθεί υπόψη η παρ.1 του άρθρου 14 Ν. 2690/1999 περί 48/ωρης, τουλάχιστον, ενημέρωσης πριν το συμβούλιο η ενέργεια αυτή, για γρήγορες αποφάσεις, δείχνει την προχειρότητα, την αδιαφάνεια και την έλλειψη σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η Διοίκηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τις μεταθέσεις και τα κενά σε κάθε ΠΥΣΠΕ.
Το θέμα των ελλείψεων και των πλεονασμάτων για να συζητηθεί στο ΠΥΣΠΕ θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί, μέσα στο Μάρτιο, οι μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ, διαπολιτισμικά σχολεία και πειραματικά
Η πρόσκληση αυτού του ΠΥΣΠΕ, μία ημέρα πριν το κλείσιμο των σχολείων για τις διακοπές του ΠΑΣΧΑ, για την καταγραφή των κενών, είναι μια ενέργεια πρωτόγνωρη και πρωτάκουστη στα υπηρεσιακά χρονικά.
Τα ερωτήματα που εγείρονται από αυτήν την ενέργεια είναι πολλά.
Γιατί τέτοια βιασύνη;
Μπορεί να δουλέψει ένα ΠΥΣΠΕ με διαδικασίες express;
Τα μέλη του ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να μελετήσουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και να κάνουν προτάσεις για τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων μας.
Υπό τις παρούσες συνθήκες οι αιρετοί δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, να πραγματοποιήσουν ελέγχους, για πιθανή απόκρυψη κενών ή και λάθη.
Ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών, δηλώνω ότι θα υπερασπισθώ τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και δε θα νομιμοποιήσω καμία αυθαίρετη απόφαση του ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής.

Πάντα στη διάθεσή σας

 

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 11/04/2011
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν γιορτάσουμε το Πάσχα και την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Ωστόσο η πολυπόθητη Ανάσταση για τον έλληνα εκπαιδευτικό παραμένει ζητούμενο που όλο και απομακρύνεται.
Δυστυχώς οι εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας απαξιώνουν το επάγγελμά μας και εξαντλούν, οικονομικά και ηθικά, τον έλληνα εκπαιδευτικό.
Η δύσκολη οικονομική κατάσταση αντί να αφυπνίσει την κυβέρνηση και να αλλάξει πολιτική, καταφεύγει πάλι στην εύκολη λύση, δηλαδή στην αύξηση της φορολογίας  και στη μείωση των μισθών μας  μέσα από το νέο μισθολόγιο, όπως αφήνει να διαρρέει η πληροφορία, για την κατάργηση των επιδομάτων ενσωματώνοντας τα «κουτσουρεμένα» δώρα στο μισθό μας ως αύξηση του βασικού μας μισθού.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε δείξει τεράστια ανοχή και υπευθυνότητα απέναντι στην κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο. Τα όρια όλων μας όμως φτάνουν στο τέλος.
Οι επόμενες εβδομάδες έως το τέλος του σχολικού έτους θα είναι σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς μιας και οι υπηρεσιακές μεταβολές  ( μεταθέσεις, αποσπάσεις, κρίσεις σχολικών συμβούλων, κρίσεις διευθυντών) είναι μπροστά μας.
Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση των μεταθέσεων από το ΚΥΣΠΕ θα δημιουργήσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις στο χρόνο πραγματοποίησης των βελτιώσεων θέσεων εντός ΠΥΣΠΕ, καθώς και στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αλλά και εντός ΠΥΣΠΕ.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Εύχομαι από καρδιάς Χρόνια Πόλλά, Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους.

 

Πάντα στη διάθεσή σας

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 20/03/2011

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η εκπαίδευση και το σύνολο της κοινωνίας βιώνουν μια πρωτοφανή επίθεση λόγω της ανάλγητης κυβερνητικής πολιτικής.
Βιώνουμε ένα τσουνάμι μέτρων στα εργασιακά, οικονομικά και ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, την επιστημονική υποβάθμισή μας, και ένα ακόμη χτύπημα στη δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση με τους σαρωτικούς υποβιβασμούς, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων.
Χιλιάδες οργανικές θέσεις δασκάλων  θα «κερδίσει» η κυβέρνηση και θα χάσει η εκπαίδευση. Οι καταργήσεις, οι συγχωνεύσεις και οι υποβιβασμοί σχολικών μονάδων δημιουργούν μια τεράστια δεξαμενή υπεράριθμων εκπαιδευτικών που θα τεθούν σε καθεστώς ομηρείας. Όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση στον νομό που υπηρετούν, θα πάνε σε διπλανούς νομούς!
Τόσο απλό.  Αυτό στην πράξη σημαίνει ξεσπίτωμα των συναδέλφων ή και διάλυση οικογενειών. Ο συνάδελφος που μετατέθηκε μετά από αρκετά χρόνια παραμονής σε μια δύσκολη περιοχή της Ελλάδας  μπορεί να βρεθεί και πάλι πίσω στην θέση όπου υπηρετούσε.
Ο συνάδελφος που σχεδίασε τη ζωή του σε σχέση με την οργανική του θέση, τώρα, με τον υποβιβασμό ή την συγχώνευση του σχολείου του δεν γνωρίζει που θα βρεθεί τη νέα σχολική χρονιά.
Στη Χαλκιδική το εγχείρημα «εξορθολογισμού» κόβει 18 τμήματα. Δεν χάνονται, όμως, μόνο 18 οργανικές θέσεις, αλλά πολύ περισσότερες. Από τις συγχωνεύσεις και τους υποβιβασμούς των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της Χαλκιδικής  χάνονται τουλάχιστον 18 οργανικές θέσεις δασκάλων,8 οργανικές θέσεις νηπιαγωγών και αρκετές ώρες  Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών.
Οι συνάδελφοι που χάνουν την οργανική τους θέση, εξαιτίας των συνενώσεων – καταργήσεων, θα τοποθετηθούν από το ΠΥΣΠΕ με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 παρ.1 που προβλέπει ότι: « σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.».
Υποβιβασμοί Δημοτικών Σχολείων
10/θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ  –  7/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ
5/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ  –  4/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ
Συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων
Το 3/θ Δ.Σ. Πλανών με το 4/θ Δ.Σ. Βραστάμων.
Το 1/θ Δ.Σ. Δουμπιών – Σανών και το 2/θ Δ.Σ. Μαραθούσας με το 6/θ Δ.Σ. Ζερβοχωρίων.
Το 4/θ Δ.Σ. Γοματίου με το 6/θ Δ.Σ. 1ο Ιερισσού.
Το 2/θ Δ.Σ. Αγίου Παύλου με το 12/θ 1ο Δ.Σ. Καλλικράτειας.
Το 2/θ Δ.Σ. Κρυοπηγής με το 6/θ Δ.Σ. Καλλιθέας.
Συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων
Το 1/θ Ν/Π Πλανών με το 1/θ Ν/Π Βραστάμων.
Το 1/θ Ολοήμερο Ν/Π Γερακινής με το 2/θ Ν/Π Καλυβών.
Το 1/θ Ν/Π Μαραθούσας με το 1/θ Ν/Π Παλαιόχωρας.
Το 1/θ Ν/Π Αγίου Προδρόμου με το 2/θ 1ο Ν/Π Πολυγύρου.
Το 1/θ Ν/Π Βάβδου με το 1/θ 2ο Ν/Π Γαλάτιστας.
Το 1/θ Ν/Π Αγίας Παρασκευής με το 2/θ Ν/Π Παλιουρίου.
Το 1/θ Ν/Π Κασσανδρινού με το 1/θ Ν/Π Φούρκας.

Πάντα στη διάθεσή σας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης