Ενημερωτικά Δελτία

12ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την Δευτέρα 30/11/2015 το Δ.Σ. του συλλόγου συνεδρίασε (6 από τα 9 μέλη) στο 2ο Δημοτικό Σχολείου Ν. Μουδανιών και αποφάσισε ως εξής, για το θέμα που συζητήθηκε:

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΠΕΜΠΤΗ 03/12/2015

Το ΔΣ μετά από τις τοποθετήσεις των μελών του αποφάσισε την ενημέρωση των συναδέλφων με κλιμάκια όπως γίνεται σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση .Επειδή από τα κλιμάκια θα απουσιάσουν και αυτή τη φορά τα τρία μέλη στο ΔΣ από το Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο θα προσπαθήσουμε και με τη βοήθεια των συνδέσμων μας να ενημερώσουμε όσο γίνεται περισσότερες σχολικές μονάδες. Επίσης σήμερα Τρίτη θα σας στείλουμε στα email των Δημ. Σχολείων- Νηπιαγωγείων την ανακοίνωση για την απεργία καθώς και την αφίσα.
Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα συζητηθούν σε επόμενο ΔΣ που θα γίνει μέσα στην άλλη εβδομάδα.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ


 

11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ    

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

enimerotikaΓνωρίζετε ότι από καιρού συζητείται η ενοποίηση του συλλόγου μας με αυτόν της Βορείου Χαλκιδικής πράγμα που εκτιμούμε ότι θα δυναμώσει το κίνημά μας και την αποτελεσματικότητά μας στο προσεχές κρίσιμο, για τους εκπαιδευτικούς, διάστημα. Για να συμβεί όμως αυτό, αλλά και η απαραίτητη επικαιροποίηση του καταστατικού μας θα πρέπει να προχωρήσουμε στην απαραίτητη τροποποίησή του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνει ότι στη συνεδρίασή του της 23ης Μαΐου 2013 συζήτησε τις αλλαγές επί του καταστατικού που θα προτείνει στην καταστατική Γ.Σ. της 30ης Ιουνίου.

Κατέληξε στην πρόταση τροποποίησης των άρθρων: 1, 5, 6, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33 .

Σας κοινοποιούμε το προτεινόμενο νέο καταστατικό με την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων επί των παραπάνω άρθρων για πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία της Γ.Σ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι υπογραμμισμένες για την διευκόλυνσή σας.

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία: «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής(Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)» , με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής .

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας της συνδικαλιστικής και ταξικής συνείδησης για την όσο το δυνατό καλύτερη άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων με στόχο :

Α)Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.

Β)Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους.

Γ) Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.

Δ) Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.

Ε) Τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του ελληνικού λαού.

Στ) Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων γενικότερα.

Άρθρο 3Ο

Για την πραγμάτωση του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

Α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από γενικές συνελεύσεις τις οποίες και επεξεργάζεται, προβάλλει και παλεύει για την υλοποίησή τους.

Β) Συντονίζει τις ενέργειές του και συνεργάζεται με τους άλλους συνδικαλιστικούς, πνευματικούς και πολιτιστικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων κλπ για την προβολή και προώθηση κλαδικών αιτημάτων και θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

Γ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κλπ για την ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.

Δ) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.

Ε) Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της Δ.Ο.Ε. στην κοινή προσπάθεια του κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.

Στ) Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών κλπ, δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε εκδόσεις, έντυπες ανακοινώσεις κλπ και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.

Άρθρο 4ο

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ, δωρεές, κληροδοτήματα κλπ. Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γ. Συνέλευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 5ο

Α) Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από εκπαιδευτικούς, που εργάζονται μ’ οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Χαλκιδικής και δεν είναι μέλη άλλου πρωτοβάθμιου οργάνου εκπαιδευτικών.

Β) Μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη του Συλλόγου ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. εκείνοι που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοπού του ή στην εκπαίδευση και το συνδικαλισμό γενικότερα.

Γ) Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Δασκάλων και Νηπιαγωγών (Δ.Ο.Ε.) ή η αποχώρησή του από αυτό, πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, οπότε και υποχρεούται να προσαρμόζει τη δράση του με εκείνη της Ομοσπονδίας και καταβάλλει σ’ αυτή τη συνδρομή του, ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του, όπως θα φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεούται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία και ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι απ’ αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 6ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνει μέλος του Συλλόγου εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. με όλα τα στοιχεία της υπηρεσιακής του κατάστασης και δήλωση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από 15 μέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. με αίτησή του (που υποχρεωτικά εισάγεται σ’ αυτή από το Δ.Σ.), η οποία αποφασίζει κυριαρχικά. Αν και η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή.

 

 

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος

1) που καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο

2) που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του Συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους

3) που αδικαιολόγητα και συστηματικά δε συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου

4) που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη Διοίκηση

5) που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.

Εννοείται πως μέλος που χάνει τη διδασκαλική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του Συλλόγου , χάνει αυτόματα και χωρίς καμία διατύπωση και την ιδιότητα του μέλους.

Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ. υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του μέλους από τη Γ.Σ. είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή της συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της διαγραφής. Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών.

Διαγράφεται αυτόματα το μέλος που καταλαμβάνει θέση Σχολικού Συμβούλου – Προϊσταμένου Γραφείου και Δ/ντή Δ. Εκπαίδευσης.

Μέλος που διαγράφεται μπορεί, όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του (εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητάς του) να ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτησή του στο Δ.Σ. το οποίο αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη Γ.Σ. η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.

 

Άρθρο 8ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Δ.Σ. η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησης.

 

Άρθρο 9ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα :

Α) Να καταβάλλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται με το Καταστατικό αυτό ή με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. και είτε είναι τακτική είτε έκτακτη.

Β) Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ’ όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

Γ) Να παίρνουν μέρος στις Γ. Συνελεύσεις ,τακτικές και έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. ανεξάρτητα και από Γ.Σ., να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που απαρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.

Δ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. ακόμη και αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ΄ αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του κλάδου πάντοτε μέσω του Δ.Σ. του Συλλόγου.

 

Άρθρο 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:

Α) Να συμμετέχουν στις Γ. Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.

Β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.

Γ) Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γ. Συνέλευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.

Δ) Να υποβάλλουν προβλήματα – αιτήματά τους για λύση ή ικανοποίησή .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 11ο

Όργανα του Συλλόγου είναι:

Α) Η Γ. Συνέλευση των μελών

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

 

 

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο

Η Γ. Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου έχουσα την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

1) Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.

2) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Συλλόγου.

3) Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται απόφασή της σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

4) Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση και οποτεδήποτε απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους και αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Ε.

5) Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχει επιλέξει στη δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων μελών του ΠΥΣΠΕ.

6) Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

7) Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου κλπ.

 

Άρθρο 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν δύο φορές κάθε συνδικαλιστικό έτος, μία κατά το μήνα Οκτώβριο και μία κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου, έκτακτα δε όταν το θεωρεί αναγκαίο το Δ.Σ. ή αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. και στην περίπτωση που μέλη του ζητούν τη σύγκληση, η άρνησή του δε ή η ολιγωρία του πάνω από 15 μέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.

Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστο 10 μέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής της.

Η Γ.Σ. δε μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Η.Δ., εκτός εάν το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ οι παραπάνω προθεσμίες. Σε περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ., είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση προς το Δ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα.

Στις τακτικές και έκτακτες Γ. Συνελεύσεις εκλέγεται Προεδρείο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 17.

 

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη , βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν το 1/2 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτή της συνέλευσης δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης, αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Γ.Σ. που συγκαλείται για τροποποίηση καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται νέα μέσα σε 2-15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 15ο

Στις Γ.Σ. δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της Ημερ. Διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και μόνο.

Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη, αλλά ειδικής κατάρτισης αν κριθεί αναγκαίο να φωτισθεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερ. Διάταξης.

 

Άρθρο 16ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία(1/2 συν 1) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γ. Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 και της Διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4/ των παρόντων μελών.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία , ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε., Εφορευτικής Επιτροπής , αντιπροσώπων στη Β/θμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση , έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.

 

Άρθρο 17ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ Γ.Σ.

Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γ.Σ και διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγεται με πρόταση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 3μελές προεδρείο της Γ. Συνέλευσης που στη συνέχεια εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ., δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται μετά τις εργασίες της Γ.Σ. που αφορούν τον έλεγχο των πεπραγμένων των απερχομένων οργάνων, η οποία και προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία και έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων ο Γραμματέας της Γ.Σ. καταχωρεί στα πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά αυτά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ. για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ. όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.

 

Άρθρο 18ο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1) Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2) Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωριστά οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., για την Ε.Ε. και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία

3) Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο..

4) Ο εκπρόσωπος κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί το συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορ. Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Δ.Σ. του Συλλόγου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.

5) Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψήφιους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματά τους.

6) Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

7) Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

8) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

9) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστο έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

10) Αν μένουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

11) Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.

12) Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα, πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο σφραγισμένο από την Εφορ. Επιτροπή.

13) Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στη συνέχεια ‘’ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ‘’ ή ‘’ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ‘’ ή ‘’ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ’’ και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.

14) Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ., μέχρι 2 σταυρούς για την Ε.Ε. και μέχρι 5 σταυρούς για τους αντιπροσώπους. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θ’ αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

15) Το Δ.Σ. και η Ε.Ε. εκλέγονται στη Γ.Σ. του Οκτώβρη και οι αντιπρόσωποι για τη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκλέγονται από τη Γ.Σ. της περιόδου που αρχίζει από τις 20 Μαΐου και λήγει στις 10 Ιουνίου του χρόνου εκλογής του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι διετής.

 

Άρθρο 19ο

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1) Η Εφορ. Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

2) Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορ. Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.

3) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συνάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.

4) Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.

5) Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.

6) Μετά το πέρας των εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορ. Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.

Β’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Το Σύλλογο διοικεί 9μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από καθολική ψηφοφορία μετά από εκλογο-απολογιστική Γ. Συνέλευση με θητεία για 2 χρόνια, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1) Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους : α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γεν. Γραμματέα, δ) Ταμία, ε) Ειδ. Γραμματέα και 4 μέλη.

2) Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του από το σύμβουλο που πλειοψήφισε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις που κάθε φορά αποφασίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δε μπορεί να διαρκέσει πάνω από δεκαπέντε (15) μέρες από την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του δεκαπενθημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά και την ίδια μέρα νέα και τελευταία ψηφοφορία κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των αξιωμάτων. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας το αξίωμα καταλαμβάνει ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου ΔΣ

 

Άρθρο 22ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση Διοίκησης από το παλιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.

Άρθρο 23ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει μια φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, 4 τουλάχιστον μέλη. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

2) Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γ. Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της Ημερ. Διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα, η ημερ. Διάταξη ανακοινώνεται στα μέλη του Δ.Σ. μαζί με την ειδοποίηση.

3) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος, ενώ σε μυστική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται τρεις φορές και αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δεν λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό το οποίο έρχεται ξανά για συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση.

4) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.

5) Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

 

Άρθρο 24ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων.

2) Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.

3) Συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.

4) Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.

5) Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις δασκάλων και νηπιαγωγών, γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

6) Αποφασίζει για αποστολές στο εξωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.

7) Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις.

8) Εκτελεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

9) Εγγράφει ή διαγράφει μέλη πάντα μέσα στα καταστατικά πλαίσια.

10) Εισηγείται στη Γεν. Συνέλευση την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους. Εφόσον η πρώτη Γ.Σ. του έτους δεν έχει διαπιστωμένη καταστατική απαρτία, δύναται το Δ.Σ. να αποφασίζει για το ύψος της ετήσιας συνδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των μελών του και με απαραίτητη πλειοψηφία 3/4.

11) Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

12) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 25ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1) Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμών που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο πλειοψήφησε.

2) Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.

3) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου.

4) Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.

5) Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.

6) Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν τουλάχιστον 5 μέλη αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γεν. Συνέλευση μέσα σε δύο μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης

Άρθρο 26ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κ.λ.π . Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
 2. Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
 3. Συγκαλεί το Δ.Σ σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.

 

 

 

Άρθρο 27ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες.

2) Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφαση του Δ.Σ., που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας του αντιπροέδρου ο Σύλλογος θα εκπροσωπείται από μέλος του Δ.Σ. που το ίδιο θα αποφασίσει

Άρθρο 28ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ. & ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γεν. Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των έκτακτων Γ.Σ. και τηρεί βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου. Το Γεν. Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ΄ όλες του τις αρμοδιότητες ο Ειδ. Γραμματέας.

 

 

Άρθρο 29ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε τριμήνου την έγκριση των γενομένων δαπανών, οι οποίες θα γνωστοποιούνται στα μέλη του συλλόγου, και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου , ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.

Άρθρο 30ο

Γ’ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για ίδια με αυτό θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην Α’ ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 31ο

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

Άρθρο 32ο

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν τα 3/4 των παρόντων. Η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

 

Άρθρο 33ο

Η σφραγίδα είναι στρογγυλή με την επιγραφή «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ » και στη μέση η χρονολογία ιδρύσεως του Συλλόγου και η επωνυμία Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ .

 

Άρθρο 34ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων γενικώς περί συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Ο Σύλλογος, εφόσον είναι μέλος της Δ.Ο.Ε. δε μπορεί να είναι μέλος και άλλης Β’/θμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 34 άρθρα και που προήλθε από τροποποίηση του παλαιού Καταστατικού μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στη Γ.Σ. της 30-05-2013, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα δημοσιευθεί στο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων.

10 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ     

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

     1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Το Δ. Σ. του συλλόγου μας καλεί τα μέλη σε  Καταστατική Γενική Συνέλευση  την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2013, ΣΤΟ 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 9:00πμ.και απαιτείται η παρουσία των 2/3 των μελών.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας ώστε να διαπιστωθεί απαρτία

Η φετινή Γενική Συνέλευση είναι καταστατική μετά από αίτημα του Βορείου Συλλόγου γι διάλυσή του και τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου μας σε <<ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)>>. Το νέο καταστατικό θα σας αποσταλεί για επεξεργασία τις επόμενες μέρες και θα μπορούν τα μέλη μας να στείλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις τροποποιήσεις του νέου καταστατικού μέχρι τη Δευτέρα 27-05-2013 στο email του συλλόγου.

 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Από τις 8:30 θα ανοιχτεί κατάλογος στον οποίο θα εγγράφονται οι συνάδελφοι με τη σειρά προσέλευσής τους. Ο κατάλογος αυτός θα κλείσει στις 9:30.Στη διαδικασία ψηφοφορίας θα προηγηθούν οι εγγεγραμμένοι συνάδελφοι και όλοι οι υπόλοιποι θα ψηφίσουν με βάση τη χιλιομετρική απόσταση του σχολείου τους από τον Πολύγυρο (προηγούνται τα μακρινά σχολεία).

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι)  σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική και Νότια Χαλκιδική.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ο/η συνάδελφος να είναι τακτοποιημένος/η      οικονομικά..

Οι ωρομίσθιοι για να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι υπηρετούν στην περιοχή του συλλόγου μας και είναι μέλη ενός μόνο Πρωτοβάθμιου Σωματείου.

 • ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Έχει ορισθεί η Δευτέρα 27 Μαΐου , έως τις 15:00 .Έως τότε θα πρέπει να αποσταλούν οι υποψηφιότητες στο email του συλλόγου sechalpe@gmail.com ή στο fax: 2373026033 η στα μέλη του Δ.Σ. που θα συνεδριάσουν την ίδια μέρα στο 2ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ
 • ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 5’

1ο ΘΕΜΑ :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤAΣΤΑΤΙΚΟΥ

Εισήγηση –Ψηφοφορία

      2ο  ΘΕΜΑ : ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 • ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
 • Μεμονωμένοι: 3’
 • Παρατάξεις:    10’

Σημείωση: Τα πεπραγμένα της Δ.Ο.Ε. δεν θα διαβαστούν, αφού θα έχουν σταλεί στα Σχολεία.

 • ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

(Οικονομικά, Αξιολόγηση, εργασιακά, εκπαιδευτικά, Πρόγραμμα Δράσης,                   πειθαρχικά  κ.α.)

 • Μεμονωμένοι: 3’
 • Παρατάξεις:    10’
 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
  • Παρατάξεις:    5’
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ορίζονται για την 1η εφ. Επιτροπή 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη από το 1ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου και για τη 2η εφ. Επιτροπή 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη από το 2ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου.

 • ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 • ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ 82η  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Για την εκλογή των αντιπροσώπων σημειώνουμε μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης

Σας υπενθυμίζουμε ότι η άδεια είναι συνδικαλιστική και μόνο.

 

8ο  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ

 

      Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

1.     Φήμες γιαελέγχους  στα σχολεία από τους ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης

Ένα δίκτυο φημών,  κατευθυνόμενο και ταχύτατα διασπειρόμενο, με στόχο την επικράτηση του γενικευμένου φόβου στα σχολεία,

για να οδηγήσει στην εθελούσια αποδοχή νέων μέτρων καταστρατήγησης των εργασιακών μας δικαιωμάτων, βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες μέρες. Πρωταγωνιστές στα σενάρια αυτά είναι οι περιβόητοι ελεγκτές του σώματος δημόσιας διοίκησης, ένα σώμα που χρησιμοποιείται σήμερα για τη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών

και των δ. υπαλλήλων και στην άθλια επιχείρηση της κυβέρνησης να πραγματοποιήσει αθρόες απολύσεις, για να ικανοποιήσουν τις ορέξεις της τρόικας.

Καλούμε όλους τους σ

υναδέλφους να αγνοήσουν τις απαράδεκτες αυτές φήμες.Τονίζουμε για άλλη μια φορά πως το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι το ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι διδακτικό)(ν. 1566, άρθρο 13 παρ. 8

π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές εκδηλώσεις,  ενημέρωση γονέων, κλπ, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη. Επομένως ο εκπαιδευτικός δεν έχει λόγο να παραμένει στο σχολείο, ούτε και χρειάζεται συνδικαλιστική κάλυψη ή υπηρεσιακό σημείωμα για να αποχωρήσει απ΄ αυτό!

Καλούμε όλα τα στελέχη της διοίκησης να πάψουν να γίνονται πομποί ή μεταφορείς, φημών και κυρίως παράνομων οδηγιών για το εργασιακό περιβάλλον και το ωράριο των εκπαιδευτικών.

Επαγρύπνηση σε όλα τα σχολεία

Ενημέρωση και κάλεσμα του συλλόγου όπου υπάρχει αυθαιρεσία και τρομοκράτηση

Ο φόβος και ο τρόμος δεν θα περάσουν

2.      Εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης

Τον τελευταίο καιρό ο Έλληνας Εκπαιδευτικός σφυροκοπείται ανελέητα από τις μνημονιακές πολιτικές και στοχοποιείται διαρκώς. Οι σφοδρές επιθέσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα (μείωση αποδοχών, απουσία ουσιαστικής επιμόρφωσης, έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατεδάφιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, διαθεσιμότητα και απολύσεις, εφαρμογή αξιολόγησης – χειραγώγησης κ.α.) δεν έχουν αρχή και τέλος

Τα σχολεία

σήμερα λειτουργούν και εξακολουθούν να παράγουν έργο μόνο χάρη στο φιλότιμο και στην προσπάθεια των κακοπληρωμένων εκπαιδευτικών μιας και η υποχρηματοδότηση, τα κενά σε εκπαιδευτικούς, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή βάζουν εμπόδια στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τη στιγμή που όλοι περιμένουν προτάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης τα μόνα που ακούμε  είναι μια σειρά «λογιστικών» μέτρων    ( όπως η αύξηση ωραρίου, οι καταργήσεις οργανικών θέσεων, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, οι απολύσεις «επίορκων» και «ανεπαρκών» ,αξιολόγηση-χειραγώγηση)

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με την εκπαιδευτική της πολιτική  έχει απογοητεύσει την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία με προτάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αριθμητικά δεδομένα και κριτήρια, στα πλαίσια μιας καθαρά «λογιστικής διαχείρισης » και καθημερινής τρομοκρατίας.

Το Δ.Σ καταδίκασε το σύνολο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται και αποφάσισε

 • Να οργανώσει κλιμάκια ενημέρωσης και να επισκεφτεί όλες τις σχολικές μονάδες.
 • Να οργανώσει συναντήσεις με βουλευτές και τις τοπικές οργανώσεις των κομμάτων (εκτός Χρυσής Αυγής) για να ενημερώσει για τις θέσεις του κλάδου.
 • Να κάνει ξεχωριστή συζήτηση με διευθυντές

 

 1.   Οργάνωση Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. προσανατολίζεται για την οργάνωση της Γ.Σ και την εκλογή αντιπροσώπων στη Γ.Σ. της ΔΟΕ στις 30/5 ή στις 6/6 2013 Για λόγους που δεν έχουν σχέση με το Δ.Σ. η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί εντός της επομένης εβδομάδας.

 

5ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

1. ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.

Λόγο έλλειψης απαρτίας στη σημερινή έκτακτη ΓΣ το ΔΣ καλεί τα μέλη του σε δεύτερη έκτακτη ΓΣ την Πέμπτη 24/01/2013 και ώρα 16:00 στο 1ο Δημ. Σχ. Ν. Τρίγλιας. Για να πραγματοποιηθεί η ΓΣ απαιτείται η παρουσία του 1/3 των μελών.Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη

2. Συνάντηση με Διευθυντές/τριες, Προϊσταμένες/νους Σχολικών Μονάδων Δήμου Ν. Προποντίδας

Επειδή στη σημερινή συνάντηση με τους Διεθυντές/τριες Δημ.Σχολείων και Προϊσταμένους/νες Νηπιαγωγείων διαπιστώσαμε τη δυσλειτουργία της Σχ. Επιτροπής ΠΕ Δ. Ν. Προποντίδας το ΔΣ αποφάσισε να ξανακαλέσει σε νέα συνάντηση τους/τις Διεθυντές/τριες και Προϊσταμένους/νες τω Σχολ. Μονάδων του Δ. Ν. Προποντίδας την Πέμπτη 24/01/2013 και ώρα 13:00 στο 1ο Δημ. Σχ. Ν. Τρίγλιας για περεταίρω διερεύνηση του θέματος.

  

3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι

Το ΔΣ του συλλόγου σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Υπάρχει βούληση του συναδέλφου Μισαηλίδη Βασίλη να συνεχίσει την εθελοντική προσφορά του  στην ιστοσελίδα του συλλόγου. Αν κάποιο μέλος του συλλόγου θέλει να συνδράμει στην προσπάθεια παρακαλούμε να μας ενημερώσει.

2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΗ

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την επιστολή του συναδέλφου Μισαηλίδη Βασίλη, πρώην μέλος τους Δ.Σ. του Συλλόγου μας, κατά την οποία εγκαλεί δημοσίως το νυν Δ.Σ. για ‘’παράνομη’’ απόφαση, αποτέλεσμα ‘’λαϊκισμού’’ και ‘’ψηφοθηρικού’’. Ομόφωνα το Δ.Σ. καταδικάζει τους τελευταίους χαρακτηρισμούς, αποτέλεσμα προσωπικής ερμηνείας του καταγγέλλοντος και ιδίας πρόσληψης του συνδικαλισμού και των συλλογικών οργάνων. Ως προς την ουσία της απόφασης, θα υπενθυμίσουμε στον αγαπητό συνάδελφο, πως το ζήτημα μείωσης της συνδρομής για το Σύλλογο και το Ταμείο Αγώνα, τέθηκε επιτακτικά στη Γ.Σ. που προηγήθηκε των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Κατά το χρονικό διάστημα παρουσίας του στην εν λόγω Γ.Σ. του υπενθυμίζουμε πως συνολικά εκφράστηκε η άποψη/θέση μείωσης της συμμετοχής κατ’ αντιστοιχία προς τις ραγδαίες μειώσεις των μισθών μας. Με πρόσφατη την εντολή των συναδέλφων, τα νέα μέλη του Δ.Σ. δεν κρύφτηκαν πίσω από επικλήσεις άρθρων και παρά τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν  ανέλαβαν την διευθέτηση του ζητήματος. Η επικαλούμενη από το συνάδελφο νομιμότητα της απόφασης και η αντιστράτευσή της προς άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας  του Ταμείου Αγώνα, δεν μπορεί να υπερβεί την κοινή αντίληψη, των συναδέλφων για τη  μείωση της οικονομικής συνδρομής.

2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι

Το ΔΣ του συλλόγου σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΛΟΥΣ  ΔΣ

Ύστερα από την υποβολή παραίτησης του Ειδ. Γραμματέα του ΔΣ του συλλόγου Χριστοδούλου Νικόλαου  το ΔΣ  έκανε  δεκτή την παραίτηση  και ο συνάδελφος αντικαταστάθηκε από τον Τσενεσίζη Ανδρέα. Η νέα σύνθεση του ΔΣ είναι η εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 Σακκάς Γρηγόριος              2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας         τηλ.6944373252

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παπαβασιλείου Μανώλης   2ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών               τηλ.6945936296

 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Σμυρλής Νικόλαος               1ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου                      τηλ.6945580104

ΤΑΜΙΑΣ:

Βογιατζής Χρήστος            2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας           τηλ.6944626643

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Τσενεσίζης Ανδρέας           1ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας           τηλ.6946280236

ΜΕΛΗ:

Αμπελίδης Αναστάσιος      3ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου                       τηλ.6974107113

Ουδατζής Νικόλαος            2ο Νηπ. Ν. Μαρμαρά                          τηλ.6947898645

 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Το ΔΣ του συλλόγου αφού έλαβε υποψιν την οικονομική εξαθλίωση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί από τα βάρβαρα μέτρα της κυβέρνησης και της τρόικας αποφάσισε την μείωση της οικονομικής συνδρομής για την συνδικαλιστική χρονιά 2012-2013 από τα 60€ στα 45€ Αυτά τα χρήματα θα διατεθούν ως εξής :27€ για τη ΔΟΕ,1€ για την ΑΔΕΔΥ,9€ Λειτουργικά έξοδα Συλλόγου,8€ Ταμείο Αγώνα .

 

3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το ΔΣ του συλλόγου σας ενημερώνει ότι εκτός από τις νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, τις δραματικές  περικοπές στις κρατικές δαπάνες για την παιδεία για μια ακόμη φορά, το νέο κύκλο συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων, ψηφίστηκε   ανάμεσα στις «κρυφές» διατάξεις των νέων μέτρων, η υποχρεωτική μετακίνηση των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία της χώρας και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από οργανική θέση και μόνο με απόφαση υπουργού!! (ν. 4046/2012)

Καταγγέλλουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς την αντιεκπαιδευτική αυτή διάταξη που μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς σε περιπλανώμενους φαντάρους, διαλύοντας οικογένειες και εργασιακές σχέσεις.

Καλούμε τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση-εγρήγορση γιατί αυτά τα μέτρα μπορεί να είναι η υποδομή που θα τους οδηγήσουν στην έξοδο από τη δημόσια εκπ/ση (παραιτήσεις –απολύσεις) και περιμένουμε από την ομοσπονδία μας  τις επομενες δράσεις.

 13ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνει για τo παρακάτω θέμα:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΡΙΤΗ 09/10/2012
Το Δ. Σ. του συλλόγου μας καλεί τα μέλη σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ.
Ώρα έναρξης: 9:00 π.μ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Έχει ορισθεί η Πέμπτη 4 Οκτωβρίου , έως τις 14:00 .
Έως τότε θα πρέπει να αποσταλούν οι υποψηφιότητες στο fax του
1ου Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών 2373065224 ή στα μέλη του Δ.Σ. που θα συνεδριάσουν την ίδια μέρα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Ψηφίζουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και οι ωρομίσθιοι συνάδελφοι .Για τους ωρομίσθιους η συνδρομή είναι 20 ευρώ και για τους αποσπασμένους από άλλο ΠΥΣΠΕ και αναπληρωτές ΕΣΠΑ θα χρειαστεί μια προκαταβολή της συνδρομής 20 ευρώ και όχι όλη η συνδρομή. Όσοι συνάδελφοι από Δευτεροβάθμια έχουν διατεθεί εξ ολοκλήρου στην Πρωτοβάθμια μπορούν να εγγραφούν στο σύλλογο (προκαταβολή 20 ) κι έχουν κι αυτοί δικαίωμα ψήφου.
Ο ταμίας του συλλόγου θα εγγράφει νέα μέλη έως τις 10 π.μ.
Το υπόλοιπο ποσό της συνδρομής θα εισπραχθεί σε δύο ισόποσες δόσεις (έως τον Φεβρουάριο η πρώτη και έως τον Απρίλιο η δεύτερη)

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Από τις 8:30 θα ανοιχτεί κατάλογος στον οποίο τα μέλη του Δ.Σ. θα εγγράφουν τους συναδέλφους, -ισσες σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσής τους.
Ο κατάλογος αυτός θα κλείσει στις 9:30.
Στη διαδικασία ψηφοφορίας θα προηγηθούν οι εγγεγραμμένοι συνάδελφοι με βάση τον αριθμό εγγραφής και όλοι οι υπόλοιποι θα ψηφίσουν με βάση τη χιλιομετρική απόσταση του Σχολείου τους από τα Ν. Μουδανιά (προηγούνται τα μακρινά σχολεία).Απαιτείται αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο.
Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνουμε μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης και για την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης.

Μετά από κλήρωση που έγινε προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας τα σχολεία 2ο Ν.Μουδανιών και 1ο Ν. Μουδανιών καλούνται να στελεχώσουν τις εφορευτικές επιτροπές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

• ΕΝΑΡΞΗ ΓΣ ΣΤΙΣ 09:00
• ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

• ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 5’

ΘΕΜΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. 20’
• ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ (Από 10’)
• ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
• ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3’
• ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
• ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. 10’
• ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Μεμονωμένοι 3’
Ψηφοδέλτια 10’
• ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 5’
• ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
• ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Μεμονωμένοι 3’
Ψηφοδέλτια 10’

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ (2’ για κάθε ψηφοδέλτιο)

• ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ., Ε.Ε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Οι ώρες είναι κρίσιμες και δυσοίωνες για το μέλλον της εκπαίδευσης και των εργαζομένων.
Η άδεια είναι συνδικαλιστική και μόνο και θα είναι ντροπή να μην τιμήσουμε την άδεια αυτή με την παρουσία μας στις εργασίες της ΓΣ .
Συνεπώς είναι χρέος του καθενός μας να διαφυλάξει την εγκυρότητα της διαδικασίας.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ

Το Δ. Σ. του συλλόγου μας καλεί τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 25 Μαΐου   και ώρα 18:00 στο 1ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου.  Στη συνέλευση απαιτείται η παρουσία του 2/3 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 29 Μαΐου στον ίδιο χώρο και και την ίδια ώρα και απαιτείται η παρουσία του ½ των μελών . Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την  ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 9:00π.μ.και απαιτείται η παρουσία του 1/3 των μελών.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας ώστε να διαπιστωθεί απαρτία.

Από τις 8:30 θα ανοιχτεί κατάλογος στον οποίο θα εγγράφονται οι συνάδελφοι με τη σειρά προσέλευσής τους. Ο κατάλογος αυτός βεβαιώνει την παρουσία σας στη συνέλευση.

Υπενθυμίζουμε  ότι η άδεια των μελών του συλλόγου  για την ΓΣ είναι συνδικαλιστική και μόνο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

 • ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 5’

1ο ΘΕΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 • ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Εκπρόσωπος ΔΟΕ:20’

Αιρετοί  ΑΠΥΣΠΕ:10’

Παρατάξεις           : 10’

Μεμονωμένοι        :  3’

Σημείωση: Τα πεπραγμένα της Δ.Ο.Ε. δεν θα διαβαστούν, αφού  έχουν σταλεί στα Σχολεία.

 • ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

(Αξιολόγηση, Οικονομικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά, Πρόγραμμα Δράσης, κ.α.)

Παρατάξεις :15’

Μεμονωμένοι : 3’

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
 • ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

7o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ

       Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

 1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΔΟΕ:

Με αφορμή το έγγραφο της ΔΟΕ για την παρακράτηση της συνδρομής της και το ενημερωτικό email της Δ/νσης ΠΕ Ν. Χαλκιδικής το ΔΣ του συλλόγου μας συνεδρίασε και αποφάσισε η συνδρομή των μελών προς το σύλλογο και τη ΔΟΕ  να παρακρατείται από την ενιαία αρχή πληρωμών όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Από την παραπάνω συνδρομή θα αποδίδονται στη ΔΟΕ και στην ΑΔΕΔΥ τα χρήματα που τις αναλογούν.

Γίνεται κατανοητό πως δεν είναι απαραίτητο οι συνάδελφοι να απαντήσουν στο μήνυμα email της Δ/νσης ΠΕ Ν. Χαλκιδικής συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση.

Φυσικά ισχύει αυτό που προβλέπεται από το καταστατικό μας πως όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν να είναι μέλη του συλλόγου μπορούν να το γνωστοποιήσουν με αίτησή τους προς το σύλλογο.

 

2.    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ:

Το ΔΣ του συλλόγου σας ενημερώνει ότι ενεργοποιείται το Ταμείο Αγώνα σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου.

 1. ΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

                           ΚΑΤΑ  Δ/ΝΤΗ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εξέτασε την καταγγελία που είχε για φραστική επίθεση που δέχθηκε δ/ντής  Δημοτικού Σχολείου από ιδιοκτήτη τουριστικού γραφείου και κατέληξε στα παρακάτω:

 • Καταδικάζει απερίφραστα την ανάρμοστη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του τουριστικού πρακτορείου. Κανένας απολύτως λόγος δεν επιτρέπει να δημιουργούνται επεισόδια που διαταράσσουν τη σχολική ζωή ιδιαίτερα όταν αυτά στρέφονται σε βάρος λειτουργών που έχουν την ευθύνη για την προστασία των μαθητών.
 • Οι εκπαιδευτικές εκδρομές καλύπτονται από συγκεκριμένο αδιαπραγμάτευτο νομικό πλαίσιο και καμιά συμπεριφορά δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία.
 • Καλούμε τους συναδέλφους και το σύνολο της σχολικής κοινότητας να απομονώσουν τέτοιες συμπεριφορές και να προστατέψουν το κύρος του σχολικού περιβάλλοντος.


6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Για τον καλύτερο προγραμματισμό των σχολικών μονάδων το Δ.Σ. του συλλόγου μας αποφάσισε, η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας ενόψει της 81ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012, στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου. Ώρα έναρξης: 9:00 π.μ. Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινωθεί σε επόμενο ενημερωτικό δελτίο. Οι προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων για την 81η Γ.Σ. του κλάδου πρέπει να σταλούν μέχρι

 

την Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 στο email του συλλόγου.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Το Δ.Σ αφού εξέτασε την πορεία των οικονομικών του συλλόγου μας, παρατήρησε σημαντική υστέρηση στην είσπραξη των συνδρομών των συναδέλφων που βρίσκο-νται με απόσπαση στο νομό μας. Εκτίμησε πως η καταβολή της συνδρομής όλων των συναδέλφων είναι σημαντική καθώς η οικονομική ευρωστία του συλλόγου θα αποτελέσει σημαντικό όπλο για την υπεράσπιση των στοιχειωδών δικαιωμάτων μας από την επίθεση που ήδη δεχόμαστε αλλά και περιμένουμε παραπέρα. Επίσης η είσπραξη της συνδρομής από όλους, πέρα από καταστατική υποχρέωση, αποτελεί μέτρο ισότητας για τα μέλη του συλλόγου. Η ολιγωρία στην είσπραξη των συνδρομών θα ήταν αδικαιολόγητη αφού κάθε συνάδελφος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Αποφάσισε να καλέσει :  Τους συναδέλφους που υπηρετούν με απόσπαση στο νομό μας να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους στα αρμόδια μέλη του ΔΣ.  Τους συναδέλφους διευθυντές των σχολείων να διευκολύνουν την είσπραξη των συνδρομών συνεργαζόμενοι με τα μέλη του Δ.Σ

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ (28-02-2012)

      Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ. Σ. του συλλόγου μας καλεί τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου  και ώρα 14:00 στο 1ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών με θέμα: Εισήγηση Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την παραπέρα πορεία του κλάδου.  Στη συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ½ των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου  στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα και απαιτείται η παρουσία του 1/3 των μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία τότε η τρίτη προσπάθεια πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ( με το 1/5 των μελών) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Μαρτίου και ώρα 14:00 στο 1ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών.

Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας, θα γίνει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει απόφαση για την παραπέρα πορεία του κλάδου.

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη

  Η εισήγηση του ΔΣ της ΔΟΕ έχει σταλεί σε όλα τα σχολεία.

5ο  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το Δ.Σ του συλλόγου σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

 1. 1.     Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων:

Το ΔΣ αποφάσισε οι δύο αιρετοί του συλλόγου στο ΠΥΣΠΕ να καταθέσουν προτάσεις ευθυγραμμισμένες με την απόφαση της ΔΟΕ και να υποστηριχτούν από το ΔΣ.

 1. Υποσιτισμός μαθητών :

Παρακαλούμε τους διευθυντές να μας ενημερώσουν με έγγραφό τους στο fax του συλλόγου  αν υπάρχουν φαινόμενα υποσιτισμού μαθητών στις σχολικές τους μονάδες. Αυτό μπορεί να γίνει και με τη συνεργασία των Συλλόγων Γονέων επειδή γνωρίζουν καλύτερα τε θέματα της τοπικής κοινωνίας. Με τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα εξεταστούν δράσεις.

4ο  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες  Συνάδελφοι
Το Δ.Σ του συλλόγου σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:
Α. Αποφάσισε να  προτείνει στην ΔΟΕ τις παρακάτω θέσεις του στον τρόπο μοριοδότησης των αποσπάσεων:
1)    α. Η μοριοδότηση της συνυπηρέτησης για την απόσπαση στον τόπο κατοικίας να ισχύει και στην περίπτωση που ένας από τους δύο συζύγους εργάζεται σε όμορο νομό του τόπου κατοικίας.
β. Για συζύγους εκπ/κών να ισχύει η ίδια μοριοδότηση που ισχύει και για άλλους κλάδους πχ αξιωματικών, δικαστικών κλπ.
2)    Ενίσχυση της μοριοδότησης των ετών προϋπηρεσίας.
3)    Να δίνονται τα μόρια παιδιών και γάμου και στους δύο διαζευγμένους γονείς.
4)    Να θεωρούνται μονογονεϊκές  οικογένειες όλες οι οικογένειες που έχουν ένα γονέα (διαζύγιο, θάνατος).
5)    Να μελετηθούν οι ειδικές κατηγορίες.

Β.   ΕΠΕΙΓΟΝ :
Το Δ.Σ. μετά από το εξώδικο που έστειλε στη ΔΕΗ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου μας να δηλώσουν τα ονόματά τους σε περίπτωση που δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ .
Παρακαλεί τους διευθυντές να  κάνουν κατά σχολείο αντίστοιχους πίνακες όπου να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας των συναδέλφων και κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τους.

Γ. Η ιστοσελίδα του συλλόγου μας  www.sechal.gr ανανεώθηκε και εφόσον εγγραφείτε  μπορείτε να στέλνετε τα άρθρα σας η να σχολιάζετε τις αποφάσεις του συλλόγου. Όσα  σχολεία θέλουν να προβληθούν μέσω της νέας μας ιστοσελίδας μπορούν να στείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (url) στο email του συλλόγου :sechalpe@gmail.com

3ο  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:
1.ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ :
Το Δ.Σ. συζήτησε για τη διάθεση δασκάλων για την παράλληλη στήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με αναλογία ενός δασκάλου σε δύο παιδιά εβδομαδιαίως.
Έκρινε πως…..
Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες η τοποθέτηση ενός δασκάλου παράλληλης στήριξης για τρεις ημέρες την εβδομάδα σε ένα παιδί και για δύο ημέρες σε άλλο παιδί συνιστά σοβαρό παιδαγωγικό πρόβλημα αφού κανένα από τα δύο παιδιά δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη στήριξη για να παρακολουθήσει την τάξη του. Το πρόβλημα είναι εκτός από παιδαγωγικό, ηθικό και επιστημονικό αφού οι δάσκαλοι της παράλληλης στήριξης δεν έχουν καν τη δυνατότητα να εισπράξουν το παιδαγωγικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους.  Είναι τουλάχιστο λυπηρό και καταδικαστέο το σημαντικότατο κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο που κάνουν οι συνάδελφοι της παράλληλης στήριξης να υπονομεύεται από λογικές συμβιβασμού των  πραγματικών αναγκών των παιδιών στην οικονομίστικη λογική του υπουργείου.
Το Δ.Σ. καλεί τη διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής να δει με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα αυτό και να αποκαταστήσει το λάθος τοποθετώντας δασκάλους για όλους τους μαθητές που έχουν ανάγκη παράλληλης στήριξης.
Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη για μαζικούς διορισμούς ώστε να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες με εκπαιδευτικούς με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας.
2. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ :
Στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί δεχόμενοι τη συνεχιζόμενη βάρβαρη επίθεση των αντιλαϊκών μέτρων είναι απαραίτητη η καλή ενημέρωση όλων των συναδέλφων αλλά και η αλληλεγγύη μεταξύ μας ώστε να ισχυροποιήσουμε το μέτωπο της αντίστασης ενάντια στα μέτρα υπερασπιζόμενοι το βιοτικό επίπεδο  των οικογενειών μας.
Μ’ αυτά τα δεδομένα είναι κρίσιμος ο ρόλος των διευθυντών συναδέλφων που έχουν τη ευθύνη να οργανώσουν την όσο το δυνατό καλύτερη πρόσβαση των συναδέλφων στην αλληλογραφία του συλλόγου αλλά και να διευκολύνουν την ενημέρωσή τους από τα κλιμάκια του Δ.Σ.
Συνάδελφοι
Σας καλούμε όλους
•    να ισχυροποιήσετε τους δεσμούς με το σύλλογο
•    να δυναμώσετε με τη συμμετοχή σας σε κάθε δράση του συλλόγου
•    να μη διστάζετε  να απευθύνεστε στο σύλλογο για κάθε πρόβλημα είτε αφορά την επαγγελματική και επιστημονική μας υπόσταση είτε αφορά τη σχολική μονάδα είτε αφορά εσάς προσωπικά

2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μετά από καταγγελία στο ΔΣ του συλλόγου για τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας διπλά σε σχολειό του νομού μας , θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε με έγγραφό σας (στο FAX η στο email του συλλόγου) αν έχουν τοποθετηθεί σε κοντινή απόσταση από τα σχολεία σας κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

1ο  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μετά τις εκλογές της 18ης   Οκτωβρίου στο σύλλογό μας για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. και μετά την συγκρότηση σε σώμα στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2011, προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σακκάς Γρηγόριος          2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας         τηλ.6944373252
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μισαηλίδης Βασίλειος        Δημ. Σχ. Ολύνθου                          τηλ.6970052459
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Σμυρλής Νικόλαος           1ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου                      τηλ.6945580104
ΤΑΜΙΑΣ:
Βογιατζής Χρήστος          2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας           τηλ.6944626643
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Αμπελίδης Αναστάσιος    3ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου                     τηλ.6974107113
ΜΕΛΗ:
Κρασσάς Απόστολος             Δημ. Σχ. Ορμύλιας                        τηλ.6948620114
Χαραράς Δημήτριος              Δημ. Σχ. Καλάνδρας                       τηλ.6974868116

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης