ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014-2016

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Στη δύνη των μνημονιακών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι Ελληνικές κυβερνήσεις της τελευταίας πενταετίας, δίχως τη λαϊκή συγκατάθεση, οι ευαίσθητοι κοινωνικοί τομείς της παιδείας και της υγείας που για δεκαετίες στήριξαν το κοινωνικό κράτος οδηγήθηκαν, ως αποτέλεσμα της επικράτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικών συντήρησης και άγριας λιτότητας, σε μαρασμό και οι λειτουργοί τους σε απόγνωση. Απαξίωση, υποχρηματοδότηση, εκφοβισμός λειτουργών, παράδοση στον ιδιωτικό τομέα αποτυπώνουν το νέο τοπίο του κοινωνικού κράτους της χώρας μας.

Το δημόσιο σχολείο καταρρέει στο όνομα του περιορισμού των δημοσίων δαπανών, αυξάνοντας ωστόσο την περιστασιακή σχέση εργασίας, με όρους οικονομικού μεσαίωνα, για τους χιλιάδες συμβασιούχους συναδέλφους. Ταυτόχρονα με τον μαρασμό της δημόσιας προσχολικής αγωγής, τα κουπόνια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για αγοραία προσχολική αγωγή στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια παρουσιάζονται ως κατάκτηση και προσφορά. Εμείς, οι λειτουργοί του εκπαιδευτικού αγαθού της παιδείας γνωρίζουμε καλύτερα την εκπαιδευτική πολιτική της τελευταίας πενταετίας, της εκπαιδευτικής πολιτικής της φωτοτυπίας, της υποχρηματοδότησης, των μηδενικών διορισμών, της σκληρότερης ρατσιστικής αντίληψης με την εγκατάλειψη των μαθητών με ιδιαιτερότητες (σωματικές και μαθησιακές), της επιβολής μιας αυθαίρετης ιδεοληψίας για αξιολόγηση των λειτουργών και όχι του εκπαιδευτικού συστήματος κ.α. που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε συρρίκνωση του δημόσιου δωρεάν παρεχόμενου αγαθού.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αποτέλεσμα μιας συντηρητικής ιδεοληπτικής αντίληψης, που με την εφαρμογή της επιδιώκει να μετατοπίσει τις ευθύνες της ακολουθούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής στους λειτουργούς της, τους θεματοφύλακες της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, αποτελεί τη σαφέστερη διαστρέβλωση των ευθυνών με την επιβολή του φόβου. Ασφυκτική επιβολή ‘’μορφωτικών’’ δράσεων, επίφαση ‘’κοινωνικού’’ σχολείου που αποκρύβει τον πραγματικό σχεδιασμό για εντατικοποίηση των σπουδών με κατακερματισμό των γνώσεων, ακύρωση του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού συστήματος, ηλεκτρονικές καταχωρήσεις των μαθητών για ‘’μελλοντική χρήση’’, εφαρμογή ποσοτικών δεδομένων στην πολυδιάστατη προσωπικότητα των μαθητών, μετατροπή των κοινωνικών ανισοτήτων σε εκπαιδευτικών είναι το σχολείο του μέλλοντος, είναι το σχολείο που απαρέγκλιτα επιδιώκουν οι εμπνευστές του.

Μπροστά στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας (ανεργία, εκμετάλευση εργασιακών σχέσεων, φτώχια) οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα τη διάθεσή τους να προασπιστούν το κράτος δικαίου, το κράτος πρόνοιας και την επιστροφή της νομιμότητας. Διεκδικούμε παράλληλα ένα σχολείο με παιδαγωγική αυτοτέλεια, με υψηλό φρόνημα των λειτουργών του, με αντισταθμιστική αγωγή, σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, επιμόρφωση και αναδιάταξη της παιδευτικής στοχοθεσίας σε ένα σχολείο που συμβάλλει σε μια δημοκρατική, πολυπολιτισμική κοινωνία.
ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

• Ανάκτηση απωλειών σε οικονομικό, εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό επίπεδο.
• Προάσπιση του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
• Μελέτη και προβολή των προτάσεων και των αιτημάτων μας, με ενεργοποίηση όλου του δυναμικού του συλλόγου μας, με την αναβάθμιση και λειτουργία των Γ.Σ. και τη μόνιμη επαφή με τους συναδέλφους.
• Κοινοί αγώνες με την ΑΔΕΔΥ (για ζητήματα όπως μισθοί, συντάξεις, δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων, εργασιακές σχέσεις, απολύσεις) με την ΕΛΜΕ για τα προβλήματα της εκπαίδευσης.
• Σεβασμός στις αποφάσεις της ΔΟΕ και ανάπτυξη μιας παραγωγικής ,κριτικής, δημιουργικής σχέσης.
• Ανάπτυξη της αντιφασιστικής ,αντιρατσιστικής δράσης ενάντια σε και κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων οι οποίες δηλητηριάζουν την κοινωνία και ανατρέπουν τις ανθρωπιστικές και παιδαγωγικές αρχές που χαρακτηρίζουν κάθε εκπαιδευτικό. Σαφή και αδιαμφισβήτητη καταδίκη του φασισμού και των εκπροσώπων του.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ:

• Ενεργητική αλληλεπίδραση με τη ΔΟΕ, την τοπική ΕΛΜΕ, το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής.
• Διενέργεια επαφών με πρωτοβάθμιους συνδικαλιστικούς φορείς και σωματεία του Νομού Χαλκιδικής για την ανάπτυξη κοινού διεκδικητικού μετώπου. Εκπροσώπηση σε κάθε κοινωνική ή εργασιακή διεκδίκηση.
• Ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτά εκφράζονται και αναπτύσσονται στον βασικό πυρήνα της κοινωνίας, στα σχολεία, με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
• Ενημέρωση των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των βουλευτών/πολιτευτών του Ν.Χαλκιδικής με δημόσια κατάθεση προτάσεων και κλήση τους για δημόσια αξιολόγηση και τοποθέτηση επί των προτάσεών μας.
• Διενέργεια εκδήλωσης με θέμα την παιδεία, τα προβλήματα και τις μελλοντικές προοπτικές με τη συμμετοχή των βουλευτών/πολιτευτών όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου.
• Ανάληψη πρωτοβουλιών με: δημόσιες τοποθετήσεις του συνδικάτου, κείμενα διαλόγου και προβληματισμού προς τους γονείς, παράθεση συνεντεύξεων τύπου και θεματικές εκδηλώσεις για ζητήματα ξενοφοβίας, ρατσισμού, σχολικής βίας κλπ στα σχολεία μας και στην κοινωνία.
• Ανάδειξη του ζητήματος της εξόρυξης χρυσού στην Χαλκιδική και των συναφών περιβαλλοντικών συνεπειών.
• Παρεμβάσεις και τοποθετήσεις επί των μειζόνων πολιτικών θεμάτων δημόσια, αλλά και ανάληψη πρωτοβουλιών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ:

• Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με ενημερωτικό υλικό, με παρεμβάσεις στα τοπικά ΜΜΕ και με συναντήσεις με τον Δ/ντή Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους, θα διατηρήσει τα θέματα της παιδείας στην επικαιρότητα.
• Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις εργασιακές μας θέσεις, τη λειτουργία του σχολείου πάνω σ αυτές και την κτιριακή υποδομή, ώστε να δημιουργηθούν συσπειρώσεις με γονείς και άλλους φορείς.
• Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του συλλόγου. Αξιοποίηση συναδέλφων με γνώσεις πληροφορικής, πρόβλεψης στην ιστοσελίδα για ειδικό τομέα ενός ανοικτού forum ανταλλαγής απόψεων και επικοινωνίας. Καταχώρηση όλης της κείμενης εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
• Δημοσιοποίηση των πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
• Δημοσιοποίηση των δαπανών του συλλόγου.
• Σύναψη σύμβασης νομικής συνδρομής με εργατολόγο για τα μέλη του συνδικάτου με συνδικαλιστική κάλυψη επί οιουδήποτε υπηρεσιακού ζητήματος.
• Οργάνωση διαπαραταξιακών κλιμακίων ενημέρωσης από τα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από υφιστάμενη αγωνιστική κινητοποίηση όπου θα συζητά με τους συναδέλφους και θα προγραμματίζει συσκέψεις – ανοιχτές συζητήσεις κλπ.
• Οργάνωση συνδέσμων στα σχολεία όλου του Νομού για ευελιξία επικοινωνίας και αλληλοτροφοδότησης, ως προέκταση του Δ.Σ.
• Ενίσχυση των δράσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του συλλόγου.
• Ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής διάστασης και απήχησης εμπεδώνοντας κλίμα αλληλεγγύης και κοινωνικής παρουσίας με τους πολίτες.
• Συνέχιση των εκδηλώσειων που στόχο έχουν τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών μας( δράσεις, ημερίδες, χορός, εκδρομές).
• Δημιουργία τράπεζας αίματος των εκπαιδευτικών του Ν.Χαλκιδικής.
• Συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε διαφορετική κάθε φορά σχολική μονάδα.
• Πρόταση για αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου Αγώνα σε αναλογικότερη βάση.
• Επαφή με Συλλόγους ΠΕ άλλων Νομών, κυρίως σε θέματα ανάληψης & συντονισμού κοινών δράσεων, όπως απεργιακές κινητοποιήσεις, δράσεις κατά της αξιολόγησης κλπ.
• Πιστή τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των άρθρων του.
ΠΑΙΔΕΙΑ:
• Δημιουργία ομάδων εργασίας προτάσεων και θέσεων επί όλων των εκπαιδευτικών θεμάτων που θα κατατίθενται προς έγκριση στα μέλη του συλλόγου και δημοσιοποίηση προς την κοινωνία και τη ΔΟΕ.
• Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων του Δ.Σ. με ομάδες εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, καταγραφή προβλημάτων/αιτημάτων/προτάσεων, επεξεργασία και διαβίβασής τους στην αρμόδια ομάδα εργασίας.
• Επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων, αμοιβαία ενημέρωση και κοινές δράσεις σε θέματα παιδείας και τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα.
• Οργάνωση ιστορικού αρχείου εκπαίδευσης και συνδικαλιστικού κινήματος Π.Ε. στο Νομό Χαλκιδικής από τη σύσταση του συλλόγου έως σήμερα.
• Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων .

Το παρόν Πρόγραμμα Δράσης δύναται να επικαιροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες.