ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2011 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων από συναδέλφους, επικοινωνήσαμε με μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αιρετούς εκπροσώπους μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, για το θέμα της ειδικής εισφοράς ανεργίας όλων των μισθοδοτούμενων εκπαιδευτικών ύψους 2% από το 2011 και εξής. Με ιδιαίτερη προσοχή και επιφυλακτικότητα ως προς το  θέμα, που αναδείχθηκε μόλις σήμερα και μάλιστα με ασαφείς πληροφορίες συχνά, το Δ.Σ. του Συλλόγου κρίνει πως αποτελεί ζήτημα ατομικής βούλησης η κατάθεση αιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων στις αρμόδιες ΔΟΥ της περιοχής τους και κατόπιν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Α/βάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν, κατά τα πρότυπα που επισυνάπτονται.

 Διατηρώντας σοβαρές επιφυλάξεις και κυρίως αποβλέποντας στην αποφυγή πρόκλησης ταλαιπωρίας στους συναδέλφους, καλούμε καθέναν να κινηθεί κατά την προσωπική του βούληση. Εφόσον, όσα πληροφορηθήκαμε είναι ακριβή, η υπόθεση βασίζεται σε εκδίκαση αγωγής δημοσίου υπαλλήλου κατά του δημοσίου στις αρχές Ιανουαρίου 2014 ως προς την αντισυνταγματικότητα παρακράτησης της ειδικής εισφοράς υπέρ ανέργων, επιπρόσθετα, δε, διότι η εισφορά δεν διατέθηκε σε κωδικούς προγραμμάτων αποκατάστασης ανέργων, αλλά εγγράφηκε σε κωδικούς του κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, εξαιτίας της οριακής παρέλευσης του χρονικού ορίου διεκδίκησης χρηματικών αποζημιώσεων από το δημόσιο (διετία), η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις συχνά υπερβολής ή παραπληροφόρησης. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων δεν συνιστά εξασφάλιση επιστροφής των παρακρατηθέντων εισφορών ή υποκατάσταση, εφόσον απαιτηθεί, αγωγής κατά του δημοσίου.

 Αίτηση προς Διεύθυνση Π.Ε.

Αίτηση προς ΔΟΥ

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

About Sechal Αριστοτέλης