ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος 01/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΠΡΟΣ:ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                                                                                                                                ΚΟΙΝ.:ΔΗΜΟΙ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπ/κών ΠΕ Ν. Χαλκιδικής <<Ο [συνέχεια]