Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.-Δεν δημοσιοποίησαν,  όπως γινόταν πάντα, τις αποσπάσεις σε διευθύνσεις εκπαίδευσης! Αδιαφάνεια και ρουσφέτι είναι ο στόχος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και στην εκπαίδευση!!

Δεν δημοσιοποίησαν,  όπως γινόταν πάντα, τις αποσπάσεις σε διευθύνσεις εκπαίδευσης! Αδιαφάνεια και ρουσφέτι είναι ο στόχος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και στην εκπαίδευση!!   Για μια ακόμη [συνέχεια]