ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ <<Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ>>-ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ‘’Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Τ.Κ. 63100 Site: www.sechal.gr email: sechalpe@gmail.com Fax : 2399020043   Πολύγυρος 13/05/2019                                                                                                                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 38 [συνέχεια]