Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν προς τη ΔΟΕ για την απεργία– αποχή από την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας από τη Νομική Σύμβουλο κ. Μαγδαληνή Τσίπρα

Τα ερωτήματα, που τέθηκαν : 1) Υφίσταται δεδικασμένο στο δημόσιο; Οι συνάδελφοι, που είχαν θίγει αποκαταστάθηκαν; Αν ναι με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό [συνέχεια]