«Αιφνιδιαστική και αυθαίρετη αλλαγή των όρων υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ»

1 Απριλίου 2012 Sechal Αριστοτέλης 0

                                                                                  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  31-03-2012                                                                                        ΠΡΟΣ :Δ.Ο.Ε.                                                                                                          Μ.Μ.Ε.     Θέμα: «Αιφνιδιαστική και αυθαίρετη αλλαγή των όρων υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ»   [συνέχεια]