ΚΕΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας αποστέλλουμε συνημμένη φόρμα για τα κενά που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες του νομού μας. Η καταγραφή θα πρέπει να γίνει με τα κενά που θα υπάρχουν την Παρασκευή 6/3/2015 και η φόρμα να μας αποσταλεί στο email του Συλλόγου ([email protected]) μέχρι τη Δευτέρα 09/03/2015 και ώρα 18:00.

About Sechal Αριστοτέλης