ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» θα συνεδριάσει την Πέμπτη 14/05/2015 ώρα 16:00, στο Δημ. Σχολείο Παλαιοχωρίου με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση – Αλληλογραφία.
2. Προετοιμασία ΓΣ Ιουνίου.
3. Συζήτηση του νομοσχεδίου για την Εκπαίδευση και ειδικά για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Εξειδίκευση θέσεων Συλλόγου στο ζήτημα επιλογής Δ/ντών και Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων, αλλά και θέματα εκκρεμή για δεκαετίες της προσχολικής αγωγής.
4. Ενεργοποίηση συνδέσμων συναδέλφων. Καθορισμός αρμοδιοτήτων – πλαισίου λειτουργίας
5. Αλλαγή του καταστατικού λειτουργίας του Ταμείου Αγώνα σε αναλογικότερη βάση στη Γ.Σ. ανάδειξης αντιπροσώπων για το συνέδριο της Δ.Ο.Ε. (πρόβλεψη του ψηφισμένου προγράμματος δράσης τρέχουσας περιόδου).
6. Μεταλλεία – Σκουριές. Συζήτηση και τοποθέτηση του συλλόγου απέναντι στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ζήτημα του νομού μας. Οργάνωση επίσκεψης και ενημέρωσης του Δ.Σ. από τους αρμόδιους φορείς της περιοχής.

About Sechal Αριστοτέλης