ΕΥΘΥΝΟΦΟΒΙΑ Η΄ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ; – ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

aneksartito
ΕΥΘΥΝΟΦΟΒΙΑ Η΄ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ; – ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η συγκυβέρνηση και ψηφίστηκε υπό τον τίτλο ‘’Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις’’ προβλέπει ρητά στην αιτολογική του έκθεση πως ‘’σε θέσεις ευθύνης πρέπει να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί οι οποίοι, πέρα από τα τυπικά τους προσόντα … οφείλουν να έχουν σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, δηµοκρατική συµπεριφορά, να διαθέτουν ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και συντονισµού, να διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες … ’’. Το ίδιο το νομοσχέδιο ωστόσο, πριν καν στεγνώσει το μελάνι συγγραφής του, υποχρέωσε το Υπουργείο σε μια σειρά ερμηνευτικών εγκυκλίων, δείγμα προχειρότητας(;), σε θολά σημεία με πολλαπλές ερμηνείες, αλλά και σε ‘’δημιουργική ασάφεια’’ σε θέματα που θίγουν το σύνολο των εκπαιδευτικών.
Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αποκλείει, σχεδόν εξ ορισμού, τη δυνατότητα των συναδέλφων ειδικοτήτων να διεκδικήσουν θέση ευθύνης, παρ’ ότι μπορεί να πληρούν όσα περιγράφει ο νομοθέτης στην αιτιολογική έκθεση, εξαιτίας κωλυμάτων που προκύπτουν από προηγούμενους νόμους και τις ερμηνείες τους, που τελικά ακυρώνουν τη δημοκρατικότητα του ίδιου του νομοσχεδίου. Η νομοθετική πρόβλεψη υποχρέωσης συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου στη σχολική μονάδα ενδιαφέροντος για ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων, θέτει ουσιαστικό φραγμό και ακυρώνει στην πράξη την ισονομία μεταξύ μας.
Πώς όμως να συμπληρώσει το υποχρεωτικό του ωράριο ένας εκπαιδευτικός, όταν:
• για άλλη μια χρονιά, και ενώ στην αίτηση εγγραφής των μαθητών στο Ολοήμερο Τμήμα για το σχολ. έτος 2015-2016 υπάρχει η επιλογή της δημιουργίας «ομίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων», αυτή υλοποιήθηκε σε ελάχιστες σχολικές μονάδες φέτος, όταν η πρότερη γνώση καταδεικνύει ότι κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών πραγματοποιούνται δράσεις υψηλής παιδαγωγικής αξίας, αλλά και δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς πολλών ειδικοτήτων να συμπληρώνουν επιπλέον ώρες διδασκαλίας;
• η δημιουργία Ομίλων Γλωσσομάθειας για τις Ε΄και Στ΄τάξεις – και ενώ το δημόσιο σχολειό θα μπορούσε να τις αξιοποιήσει προκειμένου να χορηγεί ΚΠΓ στους μαθητές των Δημοτικών – επίσης είναι ώρες που – ακόμη και σε μεγάλες σχολικές μονάδες – δεν αξιοποιούνται.
• η συμπλήρωση ωραρίου με ώρες της Ευέλικτης Ζώνης προϋποθέτει τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού σε «αμιγή» τμήματα στην πρωϊνή ζώνη, αποκλείοντας έτσι μια μερίδα συναδέλφων. Ακόμη κι αν ο εκπαιδευτικός πληρεί αυτήν την προϋπόθεση (γεγονός που συμβαίνει σε μια άλλη μερίδα ειδικοτήτων), είναι τόσοι οι περιορισμοί που θέτει η νομοθεσία (όπως για παράδειγμα η έννοια της «β΄ανάθεσης» στα δημοτικά σχολειά), ώστε για τον εκπαιδευτικό ειδικότητας οι ώρες της Ευέλικτης Ζώνης να φαντάζουν ως μονόδρομος για τη συμπλήρωση του διδακτικού του ωραρίου.
Με όλες τις παραπάνω αγκυλώσεις, η συμπλήρωση πλήρους υποχρεωτικού ωραρίου καθίσταται δυσεπίλυτο πρόβλημα για μια σειρά ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, η μη ανάκληση των περσινών συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων και το ότι δεν ιδρύονται στην ΠΕ οι απαραίτητες οργανικές θέσεις, δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση στη σύνταξη των ΕΩΠ και την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου όλο και περισσότερων εκπαιδευτικών.
Η αδυναμία συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου από συναδέλφους ειδικοτήτων αντιμετωπίστηκε σε πολλά ΠΥΣΠΕ ανά τη χώρα, δυστυχώς με αποκλεισμό όσων συναδέλφων ειδικοτήτων εκδήλωσαν ενδιαφέρον ανάληψης θέσης ευθύνης ήδη με την κατάθεση των αιτήσεων, ιδιαίτερα σε σχολικές μονάδες μικρής οργανικότητας και λειτουργικότητας, λειτουργώντας τα διευρυμένα συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης περίπου ως τοπικό Συμβούλιο της Επικρατείας με διασταλτικές ή ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ρόλος άχαρος και έκνομος φυσικά. Ως μέλη του οργάνου, στο Ν.Χαλκιδικής, ρητά τοποθετηθήκαμε στην αδιαπραγμάτευτη απόφασή μας να μην ορθώνουμε φραγμούς και στεγανά μεταξύ των εκπαιδευτικών, οποιαδήποτε κι αν είναι η σχέση εργασίας που έχουν, δίχως την παρουσία των οποίων άλλωστε τα σχολεία μας δεν θα παρείχαν την πολλαπλότητα που απαιτεί η σύγχρονη παιδαγωγική με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση. Υπ’ αυτό το πνεύμα συμφωνήσαμε να γίνουν αποδεκτές όλες οι αιτήσεις που πληρούσαν τα κριτήρια του νόμου, ακόμα και αν αναγνωρίζουμε το ανακύπτον πρόβλημα που ακολουθεί, προς χάριν της δημοκρατίας και της ισονομίας καθώς και την πιθανότητα ενστάσεων από άλλους συναδέλφους έστω και στις ελάχιστες περιπτώσεις των 5/θέσεων και 4/θέσεων σχολικών μονάδων.
Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του δημόσιου σχολείου προϋποθέτει τη λήψη γενναίων νομοθετικών πρωτοβουλιών, που θα ενσωματώνουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών και των προγραμμάτων τους. Έτσι, θα διασφαλιστεί ο εκπαιδευτικός και δεν θα επιδίδεται σε αγώνα αναζήτησης διδακτικών ωρών (διδακτική επαιτεία), σε ένα σύστημα που – λόγω της πολυπλοκότητάς του – καταλήγει εχθρικό προς αυτόν. Τέλος, θα παρέχονται οι εγγυήσεις για ίσες ευκαιρίες (στο δικαίωμα στη συμπλήρωση ωραρίου, στη διεκδίκηση θέσης ευθύνης, στην οριστική τοποθέτηση) σε όλους ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τους συναδέλφους.

ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
http://anexartitoihalkidikis.blogspot.gr

About Sechal Αριστοτέλης