ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-Ενημερωτικό Σημείωμα Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Π/θμιαςΕκπ/σης Χαλκιδικής

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 6944626643

e-mail:[email protected]

                                                                                                 Χαλκιδική, 19/02/2018

Ενημερωτικό Σημείωμα

Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Π/θμιαςΕκπ/σης Χαλκιδικής

 

Συνάδελφοι,

την Πέμπτη  22-02-2018, και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει  στον Πολύγυρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Υ.Σ.Π.Ε. το υπηρεσιακό συμβούλιο με ΚΥΡΙΟ θέμα ημερήσιας διάταξης:

Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Π/θμιαςΕκπ/σης Χαλκιδικής.

Ο υπουργός παιδείας με έγγραφό του προς τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί τους διευθυντές εκπαίδευσης και τα υπηρεσιακά συμβούλια να προσδιορίσουν τα οργανικά κενά και πλεονάσματα των ΠΥΣΠΕ.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96, από τη Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. καταρτίζεται ο τελικός πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο. Ως εκ τούτου, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας και να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ60 και ΠΕ70, παρακαλούμε όπως καταχωρισθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter τα σχετικά στοιχεία.

  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (Α’ ….) «Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3», ήτοι ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης τα καταχωρισμένα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τιςκατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, κλπ.

Με άλλα λόγια, καλείται το υπηρεσιακό συμβούλιο να δηλώσει:

 «Οργανικές θέσεις»,

 «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ»,

 «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ»,

 «Εκπαιδευτικοί Π.Π.Σ. με λήξη θητείας έως και 31-08-2018»

 «Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα (+) Προσωπικού» και

 «Υπεράριθμους εκπαιδευτικούς».

Είναι μια διαδικασία που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια λίγο πριν ανακοινωθούν οι μεταθέσεις.

Στη φετινή εγκύκλιο του υπουργείου, υπάρχουν οι παρακάτω αλλαγές:

  1. Στη στήλη «Εκπαιδευτικοί Π.Π.Σ με λήξη θητείας έως και 31-08-2018» καταχωρίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία καιη θητεία τους λήγει έως και 31-08-2018, καθώς σύμφωνα με τις αριθμ. 201238/Ε1/20-11-2017και 203643/Ε1/22-11-2017 εγκυκλίους μας οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμένουν στο ΠΥΣΠΕ που ανήκει χωροταξικά το Π.Π.Σ μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ. Οι  συνάδελφοι που υπηρετούν σήμερα με ΑΠΟΣΠΑΣΗ  στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και η θητεία τους λήγει την 31-08-2018, αντί να επιστρέψουν στις οργανικές τους παραμένουν στα οικεία ΠΥΣΠΕ και με βάση την εγκύκλιο των μεταθέσεων μπορούν να τοποθετηθούν σε κενά του ΠΥΣΠΕ και όχι μόνο των Πειραματικών Σχολείων.

  1. Δεν υπολογίζονται στα κενά οιεκπαιδευτικοί που προβλέπεται ότι θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2018, λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996). Έντεχνα μειώνονται τα κενά με αποτέλεσμα οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να έχουν λιγότερες προτιμήσεις στην τοποθέτησή τους.
  2. Οιεκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-18 και στο εξής, δενδιατηρούν την οργανική τους θέση. Μέχρι τώρα διατηρούσαν οι συνάδελφοι την οργανική τους για τρία χρόνια και σε περίπτωση επιστροφής τους πριν τη λήξη της θητείας τους επέστρεφαν στην οργανική τους. Με τη νέα οδηγία του υπουργείου η επιστροφή του εκπαιδευτικού από το εξωτερικό πριν ή μετά τη λήξη της θητείας του θα σημαίνει και την αναζήτηση νέας οργανικής θέσης.
  3. «Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί». Θα  κριθούν υπεράριθμοι οργανικά οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που υποβιβάστηκανή καταργήθηκαν, με το ΦΕΚ  2153/23-6-2017 του υπουργείουκαι θα δηλωθούν τώρα αριθμητικά. Η ονομασία των υπεραρίθμων θα γίνει μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Συνάδελφοι,

με βάση την πληροφόρηση από τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ, οι μεταθέσεις υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν το μήνα Μάρτιο, ώστε έγκαιρα οι συνάδελφοι θα γνωρίζουν που θα βρίσκονται την επόμενη σχολική χρονιά.

Επίσης θα ήθελα να επισημάνω πως δυστυχώς για άλλη μια χρονιά οι μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, αν και εδώ και χρόνια όλοι συμφωνούμε για την αναγκαιότητα , ουσιαστικών αλλαγών , ώστε να οδηγηθούμε σ’ ένα πιο απλό, πιο δίκαιο και πιο κατανοητό σύστημα μεταθέσεων.

 

 

 

 

Χρήστος    Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων

 

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ