Αμπελίδης Αναστάσιος     Αιρετός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής   –        Μάρτιος 2019

Αμπελίδης Αναστάσιος                                   Μάρτιος 2019

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής                           Προς όλους

e-mail:ampelidis@sch.gr                           Τους συναδέλφους

Εκπαιδευτικούς και το ΔΣ του Συλλόγου

τηλ. 6974107113                                     Χαλκιδικής  «Αριστοτέλης»

 

Συνάδελφοι – ισσες

 

Το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής συνεδρίασε στις 13 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον Πολύγυρο με κύριο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Π/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 και του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/1996, προκύπτουν, για το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής,  τα παρακάτω δεδομένα:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΕ05:  Οργανικές θέσεις  3, Οργανικά ανήκοντες 3, Κενά 0
ΠΕ06:
 Οργανικές θέσεις  46, Οργανικά ανήκοντες 45 ,  Έλλειμμα 1
ΠΕ07: Οργανικές θέσεις  3, Οργανικά ανήκοντες 3, Κενά 0
ΠΕ11: Οργανικές θέσεις  54, Οργανικά ανήκοντες 59, Πλεόνασμα 5
ΠΕ 79.01: Οργανικές θέσεις  22, Οργανικά ανήκοντες 3, Έλλειμμα 19
ΠΕ 86: Οργανικές θέσεις  6, Οργανικά ανήκοντες 6, Κενά 0
ΠΕ60: Οργανικές θέσεις  177, Οργανικά ανήκοντες 174, Έλλειμμα 3
ΠΕ70: Οργανικές θέσεις  507, Οργανικά ανήκοντες 510, Πλεόνασμα 3

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΣΜΕΑΕ &ΤΕ)
ΠΕ11:
Οργανικές θέσεις  2, Οργανικά ανήκοντες 2, Κενά 0
ΠΕ61: Οργανικές θέσεις  4, Οργανικά ανήκοντες 1, Έλλειμμα 3
ΠΕ7
1: Οργανικές θέσεις  46, Οργανικά ανήκοντες 12, Έλλειμμα 34

Επισημαίνω ότι η οργανικότητα των σχολείων, σύμφωνα με την οποία έγινε ο υπολογισμός των κενών, δεν εξασφαλίζει και τη λειτουργικότητα τους. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάποιος μετάθεση στη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής και στη συνέχεια να βγει υπεράριθμος.

Θα παρακολουθώ καθημερινά τα προβλήματα και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνω εκ νέου.

 

Αμπελίδης Τάσος

 

 

 

 

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ