ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Οι εκπαιδευτικοί του Ν. Χαλκιδικής απάντησαν στις απειλές του υπουργείου:
97% Απεργία-Αποχή
63 στα 65 Δημοτικά Σχολεία
81 στα 84 Νηπιαγωγεία
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ