ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συναδέλφισσες – οι

Όπως τονίσαμε σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας το Υπουργείο Παιδείας, παραμονή της εθνικής επετείου, εισπράττοντας την καθολική άρνηση των Συλλόγων διδασκόντων προέβη, με μια έκδηλη κίνηση πανικού, στην έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκύκλιου  για την αυτοαξιολόγηση.

Σήμερα, τα όργανα διοίκησης του Νομού προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα.

Με μια απίστευτη επίδειξη ταύτισης, με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, προχώρησαν στην έκδοση συνοδευτικού διαβιβαστικού  και ζητούν αντίγραφα πρακτικών των συλλόγων διδασκόντων πριν να εκπνεύσει η προθεσμία που η συγκεκριμένη  η εγκύκλιος ορίζει.

Ταυτόχρονα, τονίζει προς τους διευθυντές και τους συλλόγους διδασκόντων να τηρήσουν απόλυτα την κείμενη νομοθεσία!!!!!

Αυτόματα προκύπτουν τα ερωτήματα:

1.     Αν κάποια σχολική μονάδα πραγματοποιήσει σύλλογο διδασκόντων την Παρασκευή 4/4/2013, με το πέρας του διδακτικού ωραρίου,  θα υποστεί κυρώσεις;

2.     Αφού γίνεται επίκληση της κείμενης νομοθεσίας, η οποία προβλέπει πως ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του ωραρίου εργασίας, ας απαντηθεί πότε θα πραγματοποιηθεί και πώς θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των μελών;

3.     Υπάρχει τόση έλλειψη εμπιστοσύνης, προς τους εκπαιδευτικούς,  ώστε με τόση σπουδή να εφιστά την προσοχή για την απόλυτη τήρηση της νομοθεσίας;

Η απάντηση είναι απλή. Καθένας έχει επιλέξει όχθη. Οι μάσκες πλέον έπεσαν!!!

Σε αυτή την επιλογή έχουν βρει συμπαραστάτες και  κάποιους διευθυντές σχολικών μονάδων που, για μια ακόμη φορά, επιδεικνύουν ιδιαίτερο “ζήλο” και δεν συντάσσονται με τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων.

Φαίνεται πως και αυτοί έχουν επιλέξει την όχθη που θα τους φιλοξενήσει….

 Συναδέλφισσες – οι

  Το ΔΣ του συλλόγου, για μια ακόμη φορά,  ζητά  από τους δ/ντές   των σχολικών μονάδων του νομού μας να μην προβούν σε καμία ενέργεια μέχρι να τους ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση που θα στηρίζεται στις αποφάσεις της ΔΟΕ.

  Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να είναι σε διαρκή επαφή με το ΔΣ προκειμένου όπου παρατηρούνται διασπαστικές ενέργειες να επιλαμβάνεται ανάλογα του θέματος.

 – Ενωτικά και αγωνιστικά θα αντιμετωπίσουμε και αυτή τη νέα πρόκληση.

About Sechal Αριστοτέλης