ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Δ.Σ. ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ν.ΧΑΛ/ΚΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου 2014-2016, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. 10/3/2015, αποφασίσθηκε ομόφωνα η ενεργοποίηση Συνδέσμων με το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε Σχολική Μονάδα (2/θ και άνω) ευθύνης μας για το τρέχον σχολικό έτος.

Καλούμε τους Δ/ντές και Προϊσταμένους όλων των Σχολικών Μονάδων να συζητήσουν εκτενώς για το ρόλο και τη σημασία των ‘’Συνδέσμων’’ με τους συναδέλφους αποφασίζοντας από κοινού για τον ορισμό ενός/μιας συναδέλφου/συναδέλφισσας που θα αναλάβει την άλληλοτροφοδότηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Κατά την αρχική λειτουργία των ‘’Συνδέσμων’’ ο ρόλος τους προσδιορίστηκε ως εξής: διάχυση των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε. και του Δ.Σ., κωδικοποίηση και ενημέρωση του Δ.Σ. για τις αποφάσεις και τους προβληματισμούς των συναδέλφων, άμεση εκατέρωθεν ενημέρωση για κινητοποιήσεις και ανακύπτοντα επείγοντα ζητήματα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των απεργιακών κινητοποιήσεων και στάσεων εργασίας, οργάνωση εκδηλώσεων του συνδικάτου με επιστημονικό και συνδικαλιστικό ενδιαφέρον.
Παρακαλούμε για εκτενή ενημέρωση του συνόλου των συναδέλφων και αποστολή των στοιχείων (Σχολείο, Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, email )του ‘’Συνδέσμου’’ ηλεκτρονικά στο [email protected] έως την 23η Μαρτίου 2015.

About Sechal Αριστοτέλης