Ανακοίνωση Του αιρετού Τσενεσίζη Ανδρέα,

Ανακοίνωση

Του αιρετού Τσενεσίζη Ανδρέα, Τηλ. 6946280236 Email: [email protected] &
αναπληρωτή αιρετού Κατσαβού Περικλή, Τηλ. 6972499455 Email: [email protected]
(εκλεγμένων με το Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο Ν.Χαλκιδικής)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
όπως ενημερωθήκαμε από τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί έκτατη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, με τα παρακάτω θέματα:

1. Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού.
2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ 60.
3. Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
4. Ορισμός αναπληρωτή διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Ν. Σιλλάτων.
5. Ό, τι προκύψει
Τσενεσίζης Ανδρέας
Κατσαβός Περικλής

About Sechal Αριστοτέλης