3ο Ενημερωτικό Σημείωμα Αιρετού, Χρήστου Βογιατζής

3ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 03/9/2015
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ- ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής εξέτασε και αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:
1. Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών ΠΕ 70 στην ΠΕ Ν. Χαλκιδικής.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μαθητών των σχολείων Π.Ε. Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν οι παρακάτω λειτουργικές υπεραριθμίες ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ: Δ. ΣΧ. ΒΑΒΔΟΥ (2), ΔΗΜ. ΣΧ. ΟΛΥΝΘΟΥ(1), 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ(1)
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ: Δ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(1)
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝΔ. ΣΧ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (1)
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ: Δ. ΣΧ. Ν. ΠΟΤΕΙΔΑΙΑΣ (1), Δ. ΣΧ. 3ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (1), 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ (1), ΔΗΜ ΣΧ. ΠΑΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ(1), ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ(1)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ: Δ. ΣΧ. Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ (1)
Εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων που υπηρετούν στα παραπάνω σχολεία μπορούν να κριθούν υπεράριθμοι, με αίτησή τους, σύμφωνα με τα Π.Δ. 50/1996 και 100/1997. Αιτήσεις υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τις αποσπάσεις που πραγματοποιήθηκαν, τις άδειες που δηλώθηκαν και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων, προσδιορίστηκαν τα λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής ως εξής:
Α) ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α Δ/ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΑΡΝΑΙΑΣ 9/Θ 3 Γ
2 Ν. ΡΟΔΩΝ 5/Θ 4 Δ
3 ΣΤΑΝΟΣ 6/Θ 1 Δ
4 1ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 6/Θ 4 Δ
5 2ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ 6/Θ 1 Δ
6 ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 4/Θ 4 Δ
7 ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ 2/Θ 2 ΣΤ
8 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 5/Θ 1 Ε
10 ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΣΤΡΑΤ.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 4/Θ
4/Θ 1
1 Δ
Δ

11 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
2ο ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 6/Θ
6/Θ 1
2 Γ
Γ
12 ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 6/Θ 1 Δ
13 ΦΟΥΡΚΑΣ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ 6/Θ 2 Δ
14 Ν. ΣΚΙΩΝΗ 6/Θ 5 Δ
15 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6/Θ 1 Γ
16 ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 6/Θ 2 Ε
17 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ 6/Θ 1 Γ
18 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 12/Θ ΕΑΕΠ 4 Γ
18 1ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12/Θ ΕΑΕΠ 3 Β
19 2ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12/Θ ΕΑΕΠ 5 Β
21 4Ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 7/Θ 1 Β
22 1Ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 2 Β
23 2Ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 10/Θ 4 Β
24 1Ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 6/Θ 3 Β
25 ΛΑΚΚΩΜΑ 6/Θ 2 Β
26 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3/Θ 1 Γ
28 ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ 4/Θ 2 Γ
29 Ν. ΣΙΛΛΑΤΩΝ 4/Θ 2 Γ
31 Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ 10/Θ 1 Γ
33 ΚΡΗΝΗΣ 2/Θ 1 Γ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 5/Θ 5 Δ
35 1Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Β
2Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Β
ΒΡΑΣΤΑΜΑ 5/Θ 1 Γ
ΚΑΛΥΒΕΣ-ΓΕΡΑΚΙΝΗ 6/Θ 1 Γ
39 ΟΡΜΥΛΙΑΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 2 Γ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ 6/Θ 1 Γ
41 ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 4/Θ 3 Ε
42 ΝΙΚΗΤΗΣ 12/Θ ΕΑΕΠ 1 Γ
43 ΜΑΡΜΑΡΑ 12/Θ ΕΑΕΠ 4 Δ
44 ΣΑΡΤΗΣ 6/Θ 1 Ε
45 ΣΥΚΙΑΣ 7/Θ 6 Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 95

3. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Α) Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε λειτουργικά κενά της ομάδας σχολείων όπου κρίθηκαν υπεράριθμοι συγκρινόμενοι μεταξύ τους βάσει μονάδων μετάθεσης.
Β) • οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής
• οι συνάδελφοι που ήρθαν με απόσπαση και
• οι συνάδελφοι που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής
θα κάνουν δήλωση τοποθέτησης στα υπάρχοντα κενά και σε πιθανά κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των υπεραρίθμων.
Η σύγκριση και τοποθέτηση θα γίνει με μόρια απόσπασης, στα οποία θα υπολογιστούν και τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης που τυχόν υπάρχουν σε Δήμους του Νομού Χαλκιδικής.
Δηλώσεις υπεραριθμιών θα γίνονται έως 4/9/2015.
Δηλώσεις τοποθέτησης θα γίνονται έως 8/9/2015.
ΠΥΣΠΕ τοποθέτησης αποσπασμένων και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, ελπίζω να πραγματοποιηθεί στις 10/9/2015.
4. Οι τοποθετήσεις σε οργανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ
16 θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες για τις Σχολικές Μονάδες του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής μπορώ να σας δώσω επικοινωνώντας μαζί μου αλλά και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής Π.Ε. Χαλκιδικής.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων

About Sechal Αριστοτέλης