1ο Ενημερωτικό Σημείωμα, Του αιρετού Τσενεσίζη Ανδρέα

11ο Ενημερωτικό Σημείωμα – Σεπτέμβριος 2015

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

μετά και την αναμενόμενη έγκριση του αιτήματος του ΥΠΟΠΑΙΘ για κατ’ εξαίρεση αναστολή της απαγόρευσης υπηρεσιακών μεταβολών σε προεκλογική περίοδο, το ΠΥΣΠΕ συνεδρίασε σήμερα 3/09/2015 και προχώρησε :

1. Εκδίκαση των ενστάσεων επί των αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06,ΠΕ11 και ΠΕ16.

Υπήρξε μία ένσταση εκπαιδευτικού ΠΕ 06 η οποία έγινε αποδεκτή ομόφωνα.

2. Οριστικοποίηση αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06,ΠΕ11 και ΠΕ16.

Ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης: http://dipe.chal.sch.gr/site/?p=7415

3. Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών κλάδου ΠΕ 70. Για τους συναδέλφους κλάδου ΠΕ 60, θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση, εν αναμονή των εγκρίσεων για τη λειτουργία ορισμένων ολοήμερων τμημάτων.

Ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης: http://dipe.chal.sch.gr/site/?p=7421

Εφιστούμε την προσοχή σε όσους συναδέλφους ανήκουν οργανικά στα σχολεία που διαπιστώθηκε απαρτία ότι θα πρέπει να δηλώσουν έως την 4/09/2015 και ώρα 12:00μμ, αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι λειτουργικά ή όχι. Αν κάποιος δεν επιθυμεί το ΠΥΣΠΕ θα ορίσει τον τελευταίο οργανικά τοποθετηθέντα. Αν επιθυμούν περισσότεροι από έναν θα ορισθεί αυτός με τα περισσότερα μόρια (άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996 & άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997).

4. Διαπίστωση λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών ΠΕ 70.

Ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης: http://dipe.chal.sch.gr/site/?p=7430

Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 4/09/2015 για την Α΄ φάση τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 και την ανακοίνωση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 – την τοποθέτησή τους και βέβαια ό,τι άλλο προκύψει. Υπενθυμίζουμε ότι οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε λειτουργικά κενά της ομάδας σχολείων όπου κρίθηκαν υπεράριθμοι συγκρινόμενοι μεταξύ τους βάσει των μονάδων μετάθεσής τους.
Εάν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην ίδια ή σε όμορη ομάδα για να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5, περ. β, του άρθρου 14 του ΠΔ 100/97, τοποθετούνται σε οποιοδήποτε σχολείο της περιοχής με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρ. 7 εδαφ. Β του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι το υπηρεσιακό συμβούλιο και οι συνάδελφοι στη διεύθυνση καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ομαλοποιηθεί η διαδικασία έναρξης της σχολικής χρονιάς. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στους αποσπασμένους συναδέλφους από άλλα ΠΥΣΠΕ την επίδειξη φρονήματος λειτουργού της δημόσιας εκπαίδευσης καλύπτοντας αγόγγυστα τις ανάγκες της υπηρεσίας και αναλαμβάνοντας επιπρόσθετο οικονομικό βάρος παρά τα πενιχρά οικονομικά τους καλύπτοντας και την πλέον απομακρυσμένη σχολική μονάδα. Απέναντι στο ενδιαφέρον των λειτουργών της δημόσιας εκπαίδευσης να ανοίξουν όλα τα σχολεία του Νομού Χαλκιδικής, οφείλουμε να καταλογίσουμε παράλληλα και πλήρη ανικανότητα ή αδιαφορία της απελθούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στο δημόσιο σχολείο και στην κοινωνία.

Υ.Γ. Κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για περισσότερες διευκρινίσεις. Εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδελφος μπορεί να λαμβάνει στο προσωπικό του email τα ενημερωτικά δελτία για τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ.

About Sechal Αριστοτέλης