ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,

με έκπληξη πληροφορηθήκαμε και εμείς, με email της υπηρεσίας, την Παρασκευή ότι το τμήμα μισθοδοσίας  της ΔΠΕ του Νομού μας, πρόκειται να προβεί σε παρακράτηση της συνδικαλιστικής μας συνδρομής (για το έτος 2015-2016) από τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου (!).

Το γεγονός ήταν απόρροια επίσκεψης του Προέδρου του Συλλόγου μας στα γραφεία της Διεύθυνσης και δικής του προσωπικής «εντολής» προς το τμήμα μισθοδοσίας, όπως μας ενημέρωσε σε σχετική μας ερώτηση.

Άφωνοι, προσπαθούμε –αρχικά- να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί γνωρίζουμε καλά, ότι η κείμενη νομοθεσία άλλα προβλέπει, αλλά και το καταστατικό του Συλλόγου μας. Συγκεκριμένα, ο ισχύων Ν.1264/1982, αρ.6 παρ.2 αναφέρει: «…Η καθοριζόμενη να παρακρατείται συνδρομή καθώς και ο τρόπος κατανομής της μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όλων των βαθμών, καθορίζεται από τις οικείες γενικές συνελεύσεις ή τα διοικητικά συμβούλια, κατά τους ορισμούς των καταστατικών. (…)».

Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω όμως σε ζητήματα που –μάλλον- ο Πρόεδρος τα θεωρεί (παρά τα όσα αναφέρει ο Νόμος) ζώνη αποκλειστικής ευθύνης (η απάντηση ήταν: «…το θέμα έχει κλείσει…»). Το πιο επικίνδυνο όμως του όλου εγχειρήματος είναι ότι επέδειξαν την απαραίτητη ανοχή όλοι στον ‘’αρχηγό’’…

Προκύπτουν αβίαστα τα παρακάτω ερωτήματα:

  • ποια Γενική Συνέλευση –ως κυρίαρχο όργανο- έλαβε απόφαση είτε για το ύψος, είτε για τη χρονική στιγμή της παρακράτησης της συνδρομής;
  • πότε συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα σε συνεδρίαση του Δ.Σ.;
  • δεν μας προβληματίζει όλους η ανυπαρξία τυπικού (τα στοιχεία της Διεύθυνσης) στο κείμενο, με το οποίο συστήνει σε διευθυντές και προϊσταμένους να μας ενημερώσουν για την παρακράτηση;
  • σύμφωνα με ποιον νομικό, δεοντολογικό ή άλλον κώδικα στοιχειοθετείται η παρακράτηση συνδρομής από το τμήμα μισθοδοσίας «έτσι, απλά»;
  • ακόμη και η χρονική στιγμή που επελέγη είναι ενδεικτική για το επιπόλαιο της απόφασης…

 

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,

 

με την καταβολή της συνδικαλιστικής μας συνδρομής γινόμαστε και αποδέκτες μιας σειράς παροχών και καλύψεων, όπως συνδικαλιστική και νομική κάλυψη, απέναντι σε εργασιακά & θεσμικά κεκτημένα, σε αυθαιρεσίες της Διοίκησης, συμμετοχή σε ομαδικές δικαστικές προσφυγές κ.ά.

Είναι μέρος της συνεισφοράς μας στην ανάπτυξη ενός δυνατού, ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, ικανού να λειτουργεί ως ανάχωμα σε ό,τι ανατρέπει τη ζωή μας.

Είναι και υποχρέωσή μας –από την άλλη- να διασφαλίζουμε ότι η παρακράτηση θα γίνεται με όσα προβλέπονται στον Νόμο και σεβόμενοι απόλυτα κι αυτό το αρ. 23 του Συντάγματος, που προστατεύει το δικαίωμα στη συνδικαλιστική ελευθερία.

Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να συζητήσετε εκτενώς το θέμα σε επίπεδο σχολικών μονάδων και να εκφράσετε στο mail του Συλλόγου [email protected] τη θέση σας για τον τρόπο που γίνεται σήμερα η παρακράτηση, ώστε το Δ.Σ. να υποχρεωθεί να καθορίσει τη διαδικασία κατόπιν συζήτησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται και τουλάχιστον να δοθεί το δικαίωμα επιλογής στους συναδέλφους, όπως η δημοκρατία επιτάσσει.

Τα εκλεγμένα μέλη του Ε.Α.Ψ. δεν αποδεχόμαστε την παράτυπη διαδικασία και ως εκ τούτου ενημερώνουμε (και τη διεύθυνση) πως η κράτηση της οικονομικής μας συνδρομής θα πραγματωθεί κατόπιν εκτενούς ενημέρωσης και δημοσιοποίησης της απόφασης του ίδιου μας του Συλλόγου.

 

ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

About Sechal Αριστοτέλης