ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κρίσιμο να τεθούν σε συζήτηση τα κάτωθι θέματα στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου μας.

1) Εκτέλεση καθηκόντων ‘’τραπεζοκόμου’’ εκπαιδευτικών Ολοήμερων Τμημάτων

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των εγκυκλίων λειτουργίας των Ολοήμερων Τμημάτων, που προέβλεπε την προετοιμασία του φαγητού και το ζέσταμα αυτού, οδηγηθήκαμε σε αρκετές περιπτώσεις σε μετατροπή του επιστημονικού προσωπικού σε βοηθούς σίτισης και τραπεζοκόμους, γεγονός που οξυνόταν ακόμα περισσότερο από την πίεση γονέων και συχνά οδηγούσε σε προστριβές. Η μετατροπή των εκπαιδευτικών σε ευέλικτο προσωπικό παντός τύπου και ανάγκης υποβαθμίζει ενεργητικά τον επιστημονικό τους ρόλο, ενώ συνάμα, θέτει σοβαρά ζητήματα κινδύνου για την ασφάλεια των παιδιών και των ίδιων. Είναι κρίσιμο, να αιτηθούμε από την Ομοσπονδία ανακοίνωσης σχετικής με το θέμα, αλλά και γνωμοδότησης από τη νομική της σύμβουλο στην κατεύθυνση άρνησης ανάληψης επιπρόσθετων καθηκόντων εξωδιδακτικού χαρακτήρα.

2) Επέκταση λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Οι αναφορές μας για τον κίνδυνο κατάργησης των Ολοήμερων Τμημάτων υπό τη μορφή που γνωρίζαμε έως σήμερα ενδυναμώθηκε επιπρόσθετα από την αλλαγή χαρακτήρα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, ενώ οι σκέψεις μετάθεσης της ευθύνης λειτουργίας τους στους Δήμους είναι πλέον ορατή. Το τελευταίο διάστημα επεκτείνεται ο θεσμός λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. τα οποία υπό το καθεστώς ευρείας χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά κονδύλια επιτρέπουν στους Δήμους να απασχολούν προσωπικό με ευέλικτες συνθήκες εργασίας και φυσικά αμοιβής, αναλαμβάνοντας ένα όλο και μεγαλύτερο ενεργό ρόλο σε θεσμούς και δομές που μακρά απέχουν από το ρόλο και την ικανότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μοναδική εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν τα Κ.Δ.Α.Π. για άτομα με κινητικές και άλλες αναπηρίες, εντός των οποίων, ωστόσο, οι επιτροπές παιδείας ανά δήμο θα πρέπει να εξασφαλίσουν εχέγγυα σοβαρής και αποτελεσματικής προσφοράς. Είναι κρίσιμο το Δ.Σ. να αναλάβει πρωτοβουλία συγκεντρώνοντας στοιχεία για τη λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. στο νομό και να επιδιώξει συναντήσεις με τους Δημάρχους και τις Επιτροπές Παιδείας προκειμένου να αντιληφθούμε την έκταση του ζητήματος και τις μελλοντικές προοπτικές του.

3) Myschool – Οδηγία δήλωσης λειτουργικότητας αντί οργανικότητας

Στις 20/9/2016 παρελήφθη από τις σχολικές μονάδες η εξής οδηγία: ‘’3) Στα Γενικά Στοιχεία του Φορέα το πεδίο “Λειτουργικότητα” πρέπει να έχει συμπληρωθεί με τη σωστή τιμή για το τρέχον σχολικό έτος, ήτοι με τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας του Υποχρεωτικού Πρωινού Προγράμματος, ανεξαρτήτως της οργανικότητας της σχολικής μονάδας. Στα τμήματα αυτά ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα Τμήματα Πρόωρης Υποδοχής ή τα Τμήματα Ένταξης ή άλλου είδους Τμήματα (π.χ. Υποδοχής). Το πεδίο «Λειτουργικότητα» είναι ανοιχτό για τροποποίηση μόνο στις Σχολικές Μονάδες.’’ Το θέμα της λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων έναντι της οργανικότητας πιθανά να αποτελέσει τον Δούρειο Ίππο της αντεκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου, αντλώντας στοιχεία και επιχειρήματα από το Myschool προκειμένου να προβεί σε αλλαγή της οργανικότητας.

4) Ειδικότητες στα Δημοτικά Σχολεία

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας στις σκόπιμες μεθοδεύσεις της πολιτικής ηγεσίας να δημιουργήσει συνθήκες ρήξης και σύγκρουσης εντός των Σχολικών μας μονάδων δημιουργώντας δύο ομάδες εκπαιδευτικών, Πατρικίων και Πληβείων, δασκάλων και ειδικοτήτων. Οφείλουμε ως Δ.Σ. προτού το θέμα λάβει ανεξέλεγκτες καταστάσεις να το αναδείξουμε και να κινητοποιήσουμε την Ομοσπονδία στην κατεύθυνση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην 85η Γενική Συνέλευση του κλάδου.

ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ