ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΘΕΜΑ: <<ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ>>

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε γίνει αποδέκτες πολλαπλών καταγγελιών στο ΔΣ του συλλόγου μας, για πιέσεις που ασκούνται σε βάρος εκπαιδευτικών του νομού μας, για να αξιοποιήσουν, αποκλειστικά και μόνο, τις πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας. Ταυτόχρονα ασκούνται πιέσεις, ώστε οι εκπαιδευτικοί να  ‘‘αυτοεπιμορφωθούν’’  και να εφαρμόσουν και τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

 

Αφού σημειώσουμε ότι:

1) Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών αποτελεί μία επικουρική -υποστηρικτική εκπαιδευτική διαδικασία,  χωρίς να είναι υποχρεωτική η μορφή  που θα έχει.

2) Η επιλογή των μεθόδων υλοποίησης είναι αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

Το ΔΣ του Συλλόγου μας τονίζει ότι:

οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα επιλογής της πιο πρόσφορης σε αυτούς μεθόδου, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το εργαλείο που θα κρατήσει τους μαθητές σε επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία, στις έκτακτες αυτές συνθήκες που ζούμε στη χώρα μας, αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση ή να καλύψει τη διδακτέα ύλη .

Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός,  έχει τη δυνατότητα, να αποφασίσει ποια μέθοδο θα ακολουθήσει, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή  η επαφή κι η επικοινωνία με τους μαθητές του/της.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και τα όποια στελέχη της διοίκησης κάθε δομής που εμπλέκονται, να σταματήσουν να πιέζουν άμεσα ή έμμεσα τους εκπαιδευτικούς . 

Πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό, ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί, είμαστε από την πρώτη στιγμή, στην πρώτη γραμμή, στήριγμα για τους μαθητές μας, με τον τρόπο, το μέσο, τη γνώση που διαθέτει ο κάθε ένας και η κάθε μία από εμάς, σε αυτές τις πρωτόγνωρες και δύσκολες ώρες. Αυτό είναι το χρέος μας. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία, θα μας βρίσκει απέναντι.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ