ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ’’

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σε συνέχεια της, από 20 Ιανουαρίου 2014, επιστολής της Δ.Ο.Ε. για το θέμα της ‘’αυτοαξιολόγησης’’ και της ‘’αξιολόγησης’’, εξειδικεύουμε τις προτάσεις της Ομοσπονδίας, καλώντας τους συναδέλφους, για άλλη μια φορά, να πάρουν ξεκάθαρη θέση ως μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων των Σχολείων τους.

Είναι κρίσιμο, παράλληλα, οι Δ/ντές και Προϊστάμενοι των Σχολικών Μονάδων ευθύνης μας να επιδείξουν ετοιμότητα εφαρμογής των θέσεων της Δ.Ο.Ε., ακολουθώντας παράλληλα νομιμότητα ενεργειών έναντι των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Υπ’ αυτό το πνεύμα, τους καλούμε να συγκαλέσουν συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, εκτός ωραρίου εργασίας, προκειμένου να μην χαθεί ούτε μια ώρα διδασκαλίας, ιδιαίτερα αφού από την αρχή της σχολικής χρονιάς, τα σχολεία λειτούργησαν στις δικές τους υπερωριακές και κυρίως εθελοντικά προσφερόμενες ώρες εργασίας. Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε ωστόσο, τη δυνατότητα των συναδέλφων μας να μην παρευρεθούν στις συνεδριάσεις, εφόσον αυτές συγκαλούνται εκτός ωραρίου εργασίας, αλλά το διακύβευμα της ακώλυτης πραγματοποίησης του διδακτικού προγράμματος είναι το ισχυρότερο όλων.

Ακόμη όμως  και στην περίπτωση που οι Δ/ντές και Προϊστάμενοι των Σχολικών Μονάδων συγκαλέσουν συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, εντός ωραρίου εργασίας, καλούμε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους  να μη δηλώσουν εθελοντική προσφορά για τη συμμετοχή τους  στην ομάδα εργασίας και ως εκ τούτου να  καταστεί αδύνατη η στελέχωσή της.  Η πράξη αυτή δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα σε Δ/ντές Προϊστάμενους  και συναδέλφους των Σχολικών Μονάδων.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

About Sechal Αριστοτέλης