2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. (3 Φεβρουαρίου 2014) αντιμετωπίστηκαν θέματα άμεσης επικαιρότητας και ζητήματα που προκύπτουν ως δράσεις από το ψηφισθέν ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, που σας κοινοποιήθηκε, το Δ.Σ. συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1) Αποτίμηση συγκέντρωσης υπογραφών εναντίωσης στην αξιολόγηση από τη ΔΟΕ – Προσδιορισμός περαιτέρω δράσεων.

Το Δ.Σ. αποτίμησε το τελικό αποτέλεσμα συγκέντρωσης των υπογραφών στο Νόμο Χαλκιδικής εναντίον της αξιολόγησης και προβληματίστηκε έντονα για την ανάληψη περαιτέρω δράσεων κατά της στελέχωσης των ομάδων εργασίας για την αυτοαξιολόγηση. Αποφασίσθηκε (6 υπέρ – 1 κατά) η αποστολή επιστολής στη ΔΟΕ για την υφιστάμενη πραγματικότητα και τους προβληματισμούς των σχολείων και των συναδέλφων αντίστοιχα, ζητώντας την ανάληψη κεντρικών πρωτοβουλιών και συντονισμού των δράσεων. Παράλληλα, αποφασίσθηκε να προταθεί στη ΔΟΕ: ο προσδιορισμός συγκεκριμένων ημερομηνιών, πανελλαδικά, σύγκλισης των Συλλόγων Διδασκόντων και κήρυξης τρίωρων στάσεων εργασίας κατά τις ημέρες αυτών και η υιοθέτηση εκ μέρους της συγκεκριμένου κειμένου άρνησης στελέχωσης των ομάδων εργασίας από τους συλλόγους διδασκόντων. Μειοψήφησε (1 υπέρ – 6 κατά) η πρόταση υιοθέτησης κειμένου, που κατατέθηκε από το ΠΑΜΕ, από τους συλλόγους διδασκόντων. Ομόφωνα αποφασίσθηκε η διερεύνηση της περίπτωσης σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014, για τη λήψη απόφασης από τα μέλη του Συλλόγου. Η σχετική απόφαση για τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης θα αποφασισθεί έως την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2014. Παράλληλα, αποφασίσθηκε η οργάνωση περιορισμένων κλιμακίων ενημέρωσης σε σχολεία ευθύνης μας, σχετικά με τη σύσταση ομάδων εργασίας, σε άμεσο χρόνο.

2) Κανονισμός λειτουργίας Δ.Σ. (κλιμάκια ενημέρωσης, οδοιπορικά μελών Δ.Σ., κ.α.).

Μετά από εκτενή συζήτηση για το θέμα χιλιομετρικής αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (4 υπέρ – 3 κατά), η χιλιομετρική αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για κάθε μετακίνηση (συμμετοχή σε Δ.Σ., εκπροσώπηση συλλόγου, κλιμάκια ενημέρωσης) στο ποσό των 0,40ευρώ/χιλιόμετρο. Η αποζημίωση θα αποδίδεται με κατάθεση των αναλογούντων οικονομικών παραστατικών και του ημερολογίου κίνησης.

Η πρόταση χιλιομετρικής αποζημίωσης ύψους 0,25ευρώ/χιλιόμετρο με όλους τους όρους που περιγράφησαν παραπάνω (κατάθεση οικονομικών παραστατικών, τήρηση ημερολογίου κίνησης) μειοψήφησε με (2 υπέρ – 4 κατά – 1 λευκό).

Τέλος, η πρόταση καταβολής χιλιομετρικής αποζημίωσης μόνο για τα κλιμάκια ενημέρωσης και εκπροσώπησης του συλλόγου, πλην των συνεδριάσεων του Δ.Σ., ύψους 0,20ευρώ/χιλιόμετρο με κατάθεση οικονομικών παραστατικών και τήρησης ημερολογίου μειοψήφησε με (1 υπέρ – 4 κατά – 2 λευκά). Αποφασίσθηκε ομόφωνα η κάλυψη ανάλογης δαπάνης για τη μετάβαση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και μελών του πρώην Β.Συλλόγου (1 ιδιωτικό αυτοκίνητο).

Ομόφωνα (5 υπέρ – 2 απόντες) αποφασίσθηκε η υιοθέτηση ενός άτυπου κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. ως προς τη διαδικασία εισήγησης θεμάτων προς συζήτηση και του χρόνου που αναλογεί σε κάθε μέλος για την αντιμετώπιση περισσότερων θεμάτων.

3) Οργάνωση συνδέσμων Δ.Σ.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα (5 υπέρ – 2 απόντες) η εφαρμογή του προγράμματος δράσης ως προς τη συγκρότηση συνδέσμων του Δ.Σ. σε κάθε σχολείο. Η σχετική πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί όπως εξειδικεύθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. προς κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες του συλλόγου σε άμεσο χρόνο.

3) Έγκριση δαπανών συλλόγου τριμήνου Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013

Παραπέμφθηκε στο επόμενο Δ.Σ.

4) Αιτήσεις μελών επιστροφής ειδικής εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας κατά το Ν.3986/2011

Παραπέμφθηκε στο επόμενο Δ.Σ.

5) Διάφορα.

Σε εφαρμογή του προγράμματος δράσης για τη διοργάνωση συναντήσεων με τους Σχολικούς Συμβούλους, σε συνέχεια της ανταλλαγής σχετικής αλληλογραφίας, το σχετικό συντονισμό ανέλαβε ο Γραμματέας του Συλλόγου.

Αίτημα μέλους του συλλόγου για οικονομική αρωγή σε πιθανή ανακύπτουσα νομική διαδικασία παραπέμφθηκε στο επόμενο Δ.Σ.

 Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

About Sechal Αριστοτέλης