Ενημέρωση Αιρετού, Τσενεσίζη Ανδρέα, αναπληρωτής Κατσαβός Περικλής

1ο Ενημερωτικό Σημείωμα – Ιανουάριος 2015

Του αιρετού Τσενεσίζη Ανδρέα, Τηλ. 6946280236 Email: [email protected] &
αναπληρωτή αιρετού Κατσαβού Περικλή, Τηλ. 6972499455 Email: [email protected]
(εκλεγμένων με το Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο Ν.Χαλκιδικής)
Αγαπητοί συνάδελφοι,
σας ευχόμαστε ολόψυχα Χρόνια πολλά και Καλή Χρονιά.

Έχοντας δεσμευτεί απέναντί σας για ενημέρωση και διαφάνεια, με απόλυτο σεβασμό προς όλους τους συναδέλφους μας, προχωρήσαμε στην έκδοση του πρώτου ενημερωτικού των συνεδριάσεων του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, με την ανάληψη της θέσης ευθύνης που μας εμπιστευθήκατε στις πρόσφατες αρχαιρεσίες. Δεδομένης της βούλησής μας να υπηρετήσουμε το σύνολο των συναδέλφων και να παρακολουθούμε –ελέγχουμε από κοντά τα τεκταινόμενα στο ΠΥΣΠΕ, είναι σημαντική και απαραίτητη η δική σας συνδρομή και συνεργασία, αναδεικνύοντας θέματα των σχολικών σας μονάδων, καθώς και άλλων σημαντικών υπηρεσιακών θεμάτων (π.χ. μοριοδότηση). Παράλληλα, παρατηρήσεις, συμβουλές αλλά και κριτική επί των θέσεών μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, θα συμβάλλουν καταλυτικά στην επαλήθευση των προθέσεών μας για ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων.

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ με τη νέα σύνθεσή του όπως αυτή διαμορφώθηκε με την αριθ. 28019/29-12-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Κ. Μακεδονίας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
1ο. Εξέταση ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Κατατέθηκαν 4 ενστάσεις από συναδέλφους που κυρίως αφορούσαν μόρια συνυπηρέτησης. Εξετάστηκαν όλες οι ενστάσεις ενδελεχώς και ομόφωνα αποφάσισε το υπηρεσιακό συμβούλιο με γνώμονα την κείμενη νομοθεσία.
2ο. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που επιστρέφουν από άδειες
Εξετάστηκε μία (1) περίπτωση συναδέλφισσας που πρόκειται να επιστρέψει στην οργανική της θέση μετά το πέρας της νόμιμης άδειάς της. Η επιστροφή της συναδέλφισσας θα προκαλέσει ακολούθως μετακίνηση συναδέλφισσας που την κάλυπτε, με απόσπαση, σε καινούριο κενό που δημιουργήθηκε από άδεια συναδέλφου.
3ο. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού
Κατατέθηκε μία (1) αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας συναδέλφου από άσκηση εκπαιδευτικού έργου σε ιδιωτικά σχολεία. Ομόφωνα αποφασίσθηκε η προσκόμιση επιπρόσθετων στοιχείων.
4ο. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκπαιδευτικών
Κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της προσκομισθείσες βεβαιώσεις των συναδέλφων, ομόφωνα συμφώνησαν τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Στην αρχή της συνεδρίασης ζητήθηκε από τον συνάδελφο αιρετό να δημιουργηθούν οι ομάδες σχολείων, στην πρώτη συνεδρίαση, απόφαση που είχε συζητηθεί σε προηγούμενο ΠΥΣΠΕ. Αυτό έγινε δεκτό και παραπέμφθηκε στο επόμενο ΠΥΣΠΕ ώστε να γίνει η απαραίτητη προεργασία. Σε σχετική μου ερώτηση μου αν θα μπορούσε αυτό να γίνει και για τις ομάδες σχολείων των ειδικοτήτων διδασκαλίας 2ης ξένης γλώσσας, μου απάντησαν αρνητικά, καθώς το υπηρεσιακό συμβούλιο δεν μπορεί να γνωρίζει επακριβώς τις ανάγκες των σχολείων στη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, καθώς οι δηλώσεις προτίμησης των μαθητών μεταβάλλονται ετησίως.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδελφος μπορεί να λαμβάνει στο προσωπικό του email τα ενημερωτικά δελτία για τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ.

Τσενεσίζης Ανδρέας
Κατσαβός Περικλής

About Sechal Αριστοτέλης