ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

xa

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

ο Σύλλογός μας, τόσο ως συλλογικό όργανο, όσο και με την ατομική δράση των μελών του, έχει έμπρακτα αποδείξει σε κάθε περίσταση την κοινωνική ευαισθησία του και την ενεργή κοινωνική του παρουσία. Στην παρατεταμένη πραγματικότητα της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας απαντάμε με δράσεις ευαισθησίας και αλληλεγγύης, ιδιαίτερα όταν γινόμαστε αποδέκτες μηνυμάτων φορέων παιδικής προστασίας.

Η έκκληση του φορέα ‘’Χαμόγελο του Παιδιού’’ για είδη πρώτης ανάγκης με το πλήρες νοημάτων σύνθημα ‘’Τα ράφια μας άδειασαν’’ πρέπει ενόψει Πάσχα να μετατραπεί σε ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Το Δ.Σ. του Συλλόγου ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει την ενεργοποίηση όλων των σχολικών μονάδων του Νομού για τη συγκέντρωση όσων υλικών και αγαθών χρειάζεται το ‘’Χαμόγελο του Παιδιού’’.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να οργανώσουν σε κεντρικό σημείο της σχολικής τους μονάδας κατάλληλο χώρο για την υποδοχή και ταξινόμηση των υλικών μετά από ενημέρωση-πρόσκληση των μαθητών, των γονέων και των τοπικών κοινωνιών. Το συγκεντρωμένο υλικό ανά σχολική μονάδα θα προωθηθεί με μέριμνα του Δ.Σ. και της οικείας Σχολικής Μονάδας σε κεντρικές Σχολικές Μονάδες του Δήμου και κατόπιν με αποκλειστική μέριμνα του Συλλόγου θα μεταφερθεί στις μονάδες του ‘’Χαμόγελου του Παιδιού’’. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως για τη διευκόλυνση του τελικού αποδέκτη, τα αγαθά πρέπει να ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: Α) Τρόφιμα, Β) Γάλατα και Γ) Είδη προσωπικής καθαριότητας και καθαρισμού.

Για την ενημέρωση μαθητών, γονέων και τοπικών κοινωνιών είναι κρίσιμο να αναρτηθεί η αφίσα που επισυνάπτεται (διαστάσεων Α3) και να τυπωθεί, ανά σχολική μονάδα, ειδικό ενημερωτικό σημείωμα για κάθε μαθητή. Η καταληκτική ημερομηνία συγκέντρωσης των αγαθών και ειδών είναι η Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 ενώ εντός της επόμενης εβδομάδας το Δ.Σ. θα ορίσει κεντρικούς συντονιστές για την τελική μετακίνηση των αγαθών.

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

About Sechal Αριστοτέλης