3ο Ενημερωτικό Σημείωμα, του αιρετού Βογιατζή Χρήστου

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 6944626643
e-mail:[email protected]
Χαλκιδική, 03/02/2016

3ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε την Τετάρτη 03/02/2016 με τα παρακάτω θέματα και αποφάσισε:
1. Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών.
Έγινε οριστική τοποθέτηση αναπληρωτή ΠΕ70 Ζ.Ε.Π. στο δημοτικό σχολείο Καλάνδρας. Έγινε οριστική τοποθέτηση αναπληρώτριας ΠΕ70 παράλληλης στήριξης στο Δημ. Σχολείο Ταξιάρχη και στο Δημ. Σχολείο Στρατωνίου.
2. Εξέταση ενστάσεων επί του πίνακα μορίων για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής.
Εξετάστηκαν πέντε ενστάσεις εκπαιδευτικών και έγιναν δεκτές οι τέσσερις ενώ απορρίφτηκε η μία. Θέλω να επισημάνω ότι η συνυπηρέτηση αποδεικνύεται με συνεχόμενη εργασία ή ανεργία χωρίς ενδιάμεσο χρόνο δίχως ασφάλιση.
3. Διατύπωση πρότασης προς το ΑΠΥΣΠΕ κεντρικής Μακεδονίας για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με ενισχυτική διδασκαλία ή διοικητικό έργο.
Μετά την αποστολή των αδιάθετων ωρών από κάθε σχολείο στη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής, προχωρήσαμε στη σύνταξη πινάκων με τις αδιάθετες ώρες των εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου με ενισχυτική διδασκαλία ή διοικητικό έργο.
4. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Κατατέθηκαν και αναγνωρίστηκε η συνάφεια έξι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων

About Sechal Αριστοτέλης