ΔΗΣΥ-ΑΚΕ (Εξαφανίζουν το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο! Γυρίζουν την εκπαίδευση πολλά χρόνια πίσω!)

 

4 Σεπτεμβρίου 2016

 

Εξαφανίζουν το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο! Γυρίζουν την εκπαίδευση πολλά χρόνια πίσω!

To ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει την προσχολική εκπαίδευση στη μέγγενη των πολιτικών ενός Υπουργείου Παιδείας, που θα μείνει στην ιστορία  της Εκπαίδευσης ως ο «οδοστρωτήρας» του Δημόσιου Νηπιαγωγείου. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο αποτελεί πια ιστορία… Φρόντισε για αυτό η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!!

Με Υπουργική απόφαση, διαλύεται ένα θεσμός που αποτελεί καινοτομία για την φιλοσοφία του προγράμματος του και τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει στα παιδιά, μέσα από την ποιοτική προέκταση του χρόνου που διαθέτει.

Το νέο ενιαίο ολοήμερο νηπιαγωγείο του κυρίου Φίλη, αποτελεί το απόλυτο δείγμα της παρακμής του εκπαιδευτικού συστήματος, συνέπεια της πολιτικής  δήθεν ορθολογικής κατανομής του εκπαιδευτικού προσωπικού και της εξοικονόμησης δαπανών, που επιβάλλουν τα Μνημόνια που θα έσκιζαν…

Αποτελεί ένα  μόρφωμα, που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας, που έχει ανάγκη την ενίσχυση και όχι την εξαθλίωση των βασικών εκπαιδευτικών δομών.

Η διάκριση του προγράμματος σε βασικό υποχρεωτικό και προαιρετικό, ο κατακερματισμός του σε διδακτικές ώρες, η υποχρεωτική ανάθεση τμήματος για ολόκληρη τη σχολική χρονιά σε μια νηπιαγωγό χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής, η αυτονομία δραστηριοτήτων των δύο προγραμμάτων, χωρίς καμία σύνδεση, καμία σχέση δεν έχουν με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και διδακτικές προσεγγίσεις. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τους πιο πιστούς πλέον Μνημονιακούς, να παριστάνουν τους μεταρρυθμιστές!

Το νέο ενιαίου τύπου ολοήμερο νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Φίλη, είναι το νηπιαγωγείο των εκπτώσεων, σε επιστημονικότητα και φιλοσοφία και θα επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην εκπαίδευση των παιδιών και τις εργασιακές σχέσεις των νηπιαγωγών.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στηρίζοντας το ποιοτικό δημόσιο νηπιαγωγείο:

  • καταδικάζει την κατάργηση του ολοήμερου νηπιαγωγείου
  • Απαιτεί δυνατότητα εναλλαγής του ωραρίου ανάμεσα στις νηπιαγωγούς του βασικού και του προαιρετικού προγράμματος, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
  • Ζητά ενιαίο πρόγραμμα και στόχους με συνεργασία των δύο νηπιαγωγών

Σε όλους αυτούς  που συμβιβάστηκαν με ένα σχολείο στα μέτρα των μνημονίων, η απάντηση είναι μία: Αγώνας και συλλογική δράση.

 

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.