4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στη χθεσινή έκτακτη ΓΣ με θέμα την Αυτοαξιολόγηση αφού διαπιστώθηκε από το ΔΣ ότι δεν είχαμε απαρτία έγινε μετά έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ με τα μέλη του συλλόγου που ήταν παρόντα.

Μετά από ανοιχτή συζήτηση και αφού ακούστηκαν όλες σχεδόν οι απόψεις αποφασίστηκε να σας ενημερώσουμε για τις αυταπάτες της αυτοαξιολόγησης για το τι προβλέπεται και για το πώς θα συνεχίσουμε τη δράση μας από εδώ και πέρα.

ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ:

Το ενιαίο μισθολόγιο καθορίζει ποσόστωση για την αλλαγή βαθμού. Από τον βαθμό Στ στον Ε μπορούν θεωρητικά να περάσουν όλοι, από τον Ε στο Δ οι 9 στους 10, από τον Δ στον Γ οι 7 στους 10, από τον Γ στον Β οι 4 και από τον Β στον Α μόνο οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι σχολικοί σύμβουλοι.

Όμως, ακόμα και η αλλαγή βαθμού έχει απαγορευτεί από το μνημόνιο που ψηφίστηκε το 2011 και την ερμηνευτική εγκύκλιο του 2012Εκεί αναφέρεται καθαρά ότι απαγορεύονται οι αυξήσεις και η ωριμάνσεις στο δημόσιο τομέα μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από το 10% (!!!). Η ανεργία που βρίσκεται στο 27,7% και με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθούν αυξάνεται ραγδαία.(ν.4046/2012, Άρθρο 4: Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, …..)

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

Σύμφωνα με τον Β Τόμο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Υπουργείου Παιδείας, Τόμος Β σελ. 7, προβλέπεται κατά γράμμα ότι «2.1. Ο συντονισμός της διαδικασίας και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών.  Ο σχεδιασμός αποτελεί μια ζωντανή και δυναμική διαδικασία η οποία ενσωματώνεται στην οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου. Τη γενική ευθύνη του συντονισμού της διαδικασίας έχει ο Διευθυντής του σχολείου. Δεν θεωρείται αποτελεσματικό, αλλά ούτε και εφικτό να εμπλέκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί στις διαδικασίες του σχεδιασμού. Γι’ αυτό και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και οι ειδικότεροι ρόλοι που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας μπορεί να διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, η συλλογική λήψη αποφάσεων και η ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας και συνεργασίας ενισχύουν την αποδοχή, την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας»

Από τα παραπάνω, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν προβλέπεται και ούτε ερμηνεύεται ως  υποχρεωτική η συμμετοχή εκπαιδευτικού σε ομάδα εργασίας για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας. Κάθε αντίθετη συμπεριφορά και επιβολή πράξεων εκ μέρους της διοίκησης αποτελεί  νομικά τεκμηριωμένη παραβίαση της συνταγματικής αρχής της νομιμότητας, την οποία καλούνται τα στελέχη να εφαρμόζουν στα πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου, που πάσχισαν να καταλάβουν, για να υπηρετήσουν το δημόσιο σχολείο. Η κατ΄αναγκασμό σύσταση ομάδων εργασίας, χωρίς την ελεύθερη βούληση των εκπαιδευτικών και με τις αντισυναδελφικές  λογικές  της υπόδειξης των μη συμμετεχόντων, υπερβαίνει τα όρια  δικαιοδοσίας της διοίκησης, καθόσον στην περίπτωση αυτή, λειτουργεί  καταχρηστικά με ό, τι συνεπάγεται αυτό για όλους μας.

Ακόμη και αυτή η εσπευσμένη παρά το νόμο 1900089/10.12.2013 εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας, που εντέλλεται  υπογραμμισμένα την υποχρεωτική εφαρμογή της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου εν μέσω σχολικής χρονιάς, και όχι κατά τα προβλεπόμενα, δεν αναφέρει πουθενά την ατομική υποχρέωση συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ομάδες εργασίας, αφού  η ανάθεση είναι θέμα συλλόγου διδασκόντων και έγκειται στην ατομική ελεύθερη επιλογή τους να συμμετάσχουν και μάλιστα με την απονομή   “bonus”.  

 

Επιπλέον έχει κριθεί επανειλημμένως νομολογιακά, ότι οι εγκύκλιοι δεν είναι δυνατόν να  τροποποιούν ή να καταργούν ισχύοντα κανόνα δικαίου, διότι διαφορετικά έχουμε παραβίαση της συνταγματικής αρχής διάκρισης των εξουσιών, πέρα από το προβλεπόμενα, η τυχόν δε εφαρμογή εντελλόμενων εγκυκλίων καθ΄υπέρβαση του νόμου, από τα όργανα της διοίκησης, συνιστά παραβίαση της θεμελιώδους Συνταγματικής αρχής του Κράτους Δικαίου και του ισχύοντα Υπαλληλικού Κώδικα.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

Μετά και την απόφαση της ΔΟΕ στις 20/01/2014 σας  καλούμε:

·         Οι σύλλογοι  διδασκόντων να πάρουμε αποφάσεις και με πρακτικό να αρνηθούμε τη  εθελοντική συμμετοχή μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας.

·         Κανείς εκπαιδευτικός να μη συμμετέχει σε «ομάδες εργασίας», να μη δημιουργηθεί καμία ομάδα σε κανένα σχολείο. Κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να θέσει υποψηφιότητα στο σύλλογο διδασκόντων του Δημοτικού ή του Νηπιαγωγείου για συμμετοχή στις «ομάδες εργασίας».

·         Όταν οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας η συμμετοχή σ’ αυτές αποτελεί σαφέστατη παραβίαση του εργασιακού ωραρίου και κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν .

Για το σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε α)σχέδιο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων το οποίο και σας καλούμε να υιοθετήσετε β) απόφαση ΔΟΕ για την αυτοαξιολόγηση στις 20/01/2014.

Από Δ.Σ.

About Sechal Αριστοτέλης